คอร์ดเพลง หน้าที่แฟนเก่า วิทย์ บึงกาฬ

  
Text   


INTRO | Gm | F | Eb | D |

Gm 
ฮัก.. 
 
คำว่า
F 
ฮักจากคนเบิดใจ
 
สิเว้าจั่ง
Eb 
ใด๋ 
 
ความห
F 
มายมันก็คื
Bb 
อเก่า
 
เมื่อ
Eb 
เจ้านั้นหมด
F 
ฮักกัน 
 
ถึงเว
Dm 
ลาจบคำ
Gm 
ว่าเรา
 
อ้ายต้
F 
องกลายเป็นแฟนเก่า 
 
ของ
Dm 
เจ้าอ้ายเข้า
Gm 
ใจดี

Gm 
น้ำตา.. 
 
ถึงแม้
F 
ว่ามันต้องรินไหล
 
แต่อ้ายเข้
Eb 
าใจ 
 
จึงต้
F 
องเดินถอยออ
Bb 
กมา
 
ให้
Eb 
เจ้ากับเขาฮั
F 
กกัน 
 
ถึงเจ้า
Dm 
ยังบ่เอ่ย
Gm 
คำลา
 
แต่
F 
คนที่เสียน้ำตา 
 
ฮู้ดี
Dm 
ว่าควรเฮ็ด
Gm 
จั่งใด๋

 
เลิกกัน
Bb 
สาน้อง
Gm 
หล่า 
 
ให้เ
F 
จ้านั้นเดินจาก
Bb 
ไป
 
ไปกับเขาคน
Gm 
ใหม่ 
 
ให้เ
F 
จ้านั้นจงโช
Bb 
คดี
 
ถิ่มมัน
Bb 
สาโต
Gm 
อ้าย 
 
ให้
F 
ถิ่มมันไว้ตร
Bb 
งนี้
 
เมื่อ
Gm 
เจ้าเจอคน
Cm 
ที่ดี 
 
หน้า
Gm 
ที่แฟนเก่า
Cm 
คนนี้
 
เฮ็ดได้เต็ม
F 
ที่..
Dm 
   
 
คือยินดี
Gm 
นำเพิ่น

INSTRU | Gm | Bb | Cm | F | Bb D |
INSTRU | Gm F | F Bb | Cm Dm | Gm |

 
เลิกกัน
Bb 
สาน้อง
Gm 
หล่า 
 
ให้เ
F 
จ้านั้นเดินจาก
Bb 
ไป
 
ไปกับเขาคน
Gm 
ใหม่ 
 
ให้เ
F 
จ้านั้นจงโช
Bb 
คดี
 
ถิ่มมัน
Bb 
สาโต
Gm 
อ้าย 
 
ให้
F 
ถิ่มมันไว้ตร
Bb 
งนี้
 
เมื่อ
Gm 
เจ้าเจอคน
Cm 
ที่ดี 
 
หน้า
Gm 
ที่แฟนเก่า
Cm 
คนนี้
 
เฮ็ดได้เต็ม
F 
ที่..
Dm 
   
 
คือยินดี
Gm 
นำเพิ่น

Gm 
กะคนหมดฮักกันแล้ว 
 
จั่กสิรั้งเอาไว้หยัง
 
หน้าที่แฟนเก่าเฮ็ดได้แค่ฮ้อง
Cm 
ดังๆ
 
ว่าอ้าย
Dm 
นี้ยัง..
Gm 
   
 
ยังฮักเจ้าเด้อ

 
เลิกกัน
Bb 
สาน้อง
Gm 
หล่า 
 
ให้เ
F 
จ้านั้นเดินจาก
Bb 
ไป
 
ไปกับเขาคน
Gm 
ใหม่ 
 
ให้เ
F 
จ้านั้นจงโช
Bb 
คดี
 
ถิ่มมัน
Bb 
สาโต
Gm 
อ้าย 
 
ให้
F 
ถิ่มมันไว้ตร
Bb 
งนี้
 
เมื่อ
Gm 
เจ้าเจอคน
Cm 
ที่ดี 
 
หน้า
Gm 
ที่แฟนเก่า
Cm 
คนนี้
 
เฮ็ดได้เต็ม
F 
ที่..
Dm 
   
 
คือยินดี
Gm 
นำเพิ่น

Gm 
กะคนหมดฮักกันแล้ว 
 
จั่กสิรั้งเอาไว้หยัง
 
หน้าที่แฟนเก่าเฮ็ดได้แค่ฮ้อง
Cm 
ดังๆ
 
ว่าอ้าย
Dm 
นี้ยัง..
Gm 
   
 
ยังฮักเจ้าเด้อ..

OUTRO | Gm |


ฮัก คำว่าฮักจากคนเบิดใจ
สิเว้าจั่งใด๋ ความหมายมันก็คือเก่า
เมื่อเจ้านั้นหมดฮักกัน ถึงเวลาจบคำว่าเรา
อ้ายต้องกลายเป็นแฟนเก่า
ของเจ้าอ้ายเข้าใจดี

น้ำตา.. ถึงแม้ว่ามันต้องรินไหล
แต่อ้ายเข้าใจ จึงต้องเดินถอยออกมา
ให้เจ้ากับเขาฮักกัน ถึงเจ้ายังบ่เอ่ยคำลา
แต่คนที่เสียน้ำตา ฮู้ดีว่าควรเฮ็ดจั่งใด๋

เลิกกันสาน้องหล่า ให้เจ้านั้นเดินจากไป
ไปกับเขาคนใหม่ ให้เจ้านั้นจงโชคดี
ถิ่มมันสาโตอ้าย ให้ถิ่มมันไว้ตรงนี้
เมื่อเจ้าเจอคนที่ดี หน้าที่แฟนเก่าคนนี้
เฮ็ดได้เต็มที่.. คือยินดีนำเพิ่น

ดนตรี

เลิกกันสาน้องหล่า ให้เจ้านั้นเดินจากไป
ไปกับเขาคนใหม่ ให้เจ้านั้นจงโชคดี
ถิ่มมันสาโตอ้าย ให้ถิ่มมันไว้ตรงนี้
เมื่อเจ้าเจอคนที่ดี หน้าที่แฟนเก่าคนนี้
เฮ็ดได้เต็มที่.. คือยินดีนำเพิ่น

กะคนหมดฮักกันแล้ว จั่กสิรั้งเอาไว้หยัง
หน้าที่แฟนเก่าเฮ็ดได้แค่ฮ้องดังๆ
ว่าอ้ายนี้ยัง.. ยังฮักเจ้าเด้อ

เลิกกันสาน้องหล่า ให้เจ้านั้นเดินจากไป
ไปกับเขาคนใหม่ ให้เจ้านั้นจงโชคดี
ถิ่มมันสาโตอ้าย ให้ถิ่มมันไว้ตรงนี้
เมื่อเจ้าเจอคนที่ดี หน้าที่แฟนเก่าคนนี้
เฮ็ดได้เต็มที่.. คือยินดีนำเพิ่น

กะคนหมดฮักกันแล้ว จั่กสิรั้งเอาไว้หยัง
หน้าที่แฟนเก่าเฮ็ดได้แค่ฮ้องดังๆ
ว่าอ้ายนี้ยัง.. ยังฮักเจ้าเด้อ

มิวสิควิดีโอ หน้าที่แฟนเก่า วิทย์ บึงกาฬ

เพลง : หน้าที่แฟนเก่า (คอร์ด)
ศิลปิน : วิทย์ บึงกาฬ
เนื้อร้อง/ทำนอง : วิทย์ บึงกาฬ
เรียบเรียง : แมนสยาม เส็งนา
ติดต่องานศิลปิน : 062-3071219 / 083-2366691
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend