คอร์ดเพลง เหตุผลของคนหมดใจ แทน ธนาธร

  
Text   


INTRO | A E | F#m E | D C#m | Bm E |
INTRO | A E | F#m E | D C#m | Bm E |

 
หนึ่งคำ
A 
ถามที่ยังติดอยู่ใน
E 
ใจ
 
เธอเข้ามา
F#m 
ชีวิตของฉันทำ
E 
ไม
 
ถ้ามาแล้วไม่ดู
D 
แล 
 
เธอไม่เคยจะ
C#m 
แคร์
 
ฉันว่ามันไม่
Bm 
แฟร์ไม่เหมือนตอนที่เธออยากได้
E 
กัน

 
พอเจอคนใหม่ก็
A 
ไป 
 
โดยไม่ยอมร่ำ
E 
ลา
 
คนที่ลำบาก
F#m 
ด้วยกัน 
 
เธอก็กลับเฉย
E 
ชา
 
เธอลืมอะไรหรือเ
D 
ปล่า 
 
เรื่องราวของ
C#m 
สองเรา
 
ไอ้คนที่ปวด
Bm 
ร้าวก็คงเป็น
E 
ฉัน

 
เหตุ
A 
ผลของคนหมด
E 
ใจ
 
เกิด
F#m 
ปัญหาก็พร้อมจะ
E 
ไป
 
เขา
D 
คง..
C#m 
ดีใจ
 
ส่วน
Bm 
ฉันได้แต่นั่งร้อง
E 
ไห้
 
เหตุ
A 
ผลของคนจะ
E 
ลา
 
ทิ้งให้
F#m 
ฉันคือคราบน้ำ
E 
ตา
 
โลกที่เ
D 
ราส
C#m 
ร้างมา
 
ไม่
Bm 
มีมันต่อไปแ
E 
ล้ว 
 
ลาก่อน

INSTRU | A E | F#m E | D C#m | Bm E |

 
ต่อจาก
A 
นี้จะไม่มีเ
E 
รา
 
ไม่มีใครกระ
F#m 
ซิบให้ฟังเ
E 
บาๆ
 
รัก
D 
จัง..
C#m 
คนดี
 
คำ
Bm 
นี้กลายเป็นเพียงแค่เ
E 
งา

 
อยู่ด้วย
A 
กันจนมาสุดทาง
E 
เหลือเพียงฉันที่ยังอ้างว้าง
F#m 
ลึกลงจมดิ่งไอ้คนที่ถูก
E 
ทิ้ง
 
ก็คือตัว
D 
ฉัน 
 
 
C#m 
 
Bm 
 
E 

 
เหตุ
A 
ผลของคนหมด
E 
ใจ
 
เกิด
F#m 
ปัญหาก็พร้อมจะ
E 
ไป
 
เขา
D 
คง
C#m 
ดีใจ
 
ส่วน
Bm 
ฉันได้แต่นั่งร้อง
E 
ไห้
 
เหตุ
A 
ผลของคนจะ
E 
ลา
 
ทิ้งให้
F#m 
ฉันคือคราบน้ำ
E 
ตา
 
โลกที่เ
D 
ราส
C#m 
ร้างมา
 
ไม่
Bm 
มีมันต่อไปแ
E 
ล้ว 
 
ลาก่อน

INSTRU | A E | F#m E | D C#m | Bm E |

 
เหตุ
A 
ผลของคนหมด
E 
ใจ
 
เกิด
F#m 
ปัญหาก็พร้อมจะ
E 
ไป
 
เขา
D 
คง..
C#m 
ดีใจ
 
ส่วน
Bm 
ฉันได้แต่นั่งร้อง
E 
ไห้
 
เหตุ
A 
ผลของคนจะ
E 
ลา
 
ทิ้งให้
F#m 
ฉันคือคราบน้ำ
E 
ตา
 
โลกที่เ
D 
ราส
C#m 
ร้างมา
 
ไม่
Bm 
มีมันต่อไปแ
E 
ล้ว 
 
ลาก่อน

OUTRO | A E | F#m E | D C#m | Bm E |
OUTRO | A E | F#m E | D C#m | Bm E |


หนึ่งคำถามที่ยังติดอยู่ในใจ
เธอเข้ามาชีวิตของฉันทำไม
ถ้ามาแล้วไม่ดูแล เธอไม่เคยจะแคร์
ฉันว่ามันไม่แฟร์ไม่เหมือนตอนที่เธออยากได้กัน

พอเจอคนใหม่ก็ไป โดยไม่ยอมร่ำลา
คนที่ลำบากด้วยกัน เธอก็กลับเฉยชา
เธอลืมอะไรหรือเปล่า เรื่องราวของสองเรา
ไอ้คนที่ปวดร้าวก็คงเป็นฉัน

เหตุผลของคนหมดใจ
เกิดปัญหาก็พร้อมจะไป
เขาคงดีใจ ส่วนฉันได้แต่นั่งร้องไห้
เหตุผลของคนจะลา
ทิ้งให้ฉันคือคราบน้ำตา
โลกที่เราสร้างมา
ไม่มีมันต่อไปแล้ว ลาก่อน

ดนตรี

ต่อจากนี้จะไม่มีเรา
ไม่มีใครกระซิบให้ฟังเบาๆ
รักจังคนดี คำนี้กลายเป็นเพียงแค่เงา

อยู่ด้วยกันจนมาสุดทาง
เหลือเพียงฉันที่ยังอ้างว้าง
ลึกลงจมดิ่งไอ้คนที่ถูกทิ้งก็คือตัวฉัน

เหตุผลของคนหมดใจ
เกิดปัญหาก็พร้อมจะไป
เขาคงดีใจ ส่วนฉันได้แต่นั่งร้องไห้
เหตุผลของคนจะลา
ทิ้งให้ฉันคือคราบน้ำตา
โลกที่เราสร้างมา
ไม่มีมันต่อไปแล้ว ลาก่อน

ดนตรี

เหตุผลของคนหมดใจ
เกิดปัญหาก็พร้อมจะไป
เขาคงดีใจ ส่วนฉันได้แต่นั่งร้องไห้
เหตุผลของคนจะลา
ทิ้งให้ฉันคือคราบน้ำตา
โลกที่เราสร้างมา
ไม่มีมันต่อไปแล้ว ลาก่อน

มิวสิควิดีโอ เหตุผลของคนหมดใจ แทน ธนาธร

เพลง : เหตุผลของคนหมดใจ (คอร์ด)
ศิลปิน : แทน ธนาธร
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend