คอร์ดเพลง คนบนจอ ZENTYARB feat. TOMO

  
Text   


INTRO | A E/G# | F#m | D E | A |

A 
  ตื่นขึ้นมาตอน
E/G# 
เช้าบนเตียงที่ว่างเปล่า
F#m 
  นั่งกินข้าวคนเ
E 
ดียวโดดเดี่ยวเพราะความเหงา
D 
  เธออยู่ไกลเหลือ
C#m 
เกิน 
 
แต่อะไรก็ยังเหมือ
Bm 
นเดิม
 
  วันนี้อากาศมันห
E 
นาว 
 
เพราะไม่มีเธอหรือเปล่า

A 
  หยิบเสื้อหนาวมาใส่
 
  ตอน
E/G# 
นั้นเธอบอกไว้พบกันใหม่
F#m 
  เธอต้องเดินทางไกล แต่
E 
ฉันก็ยังคงไม่ไปไหน
D 
  ไม่เป็นไร 
 
เราไม่
C#m 
เจอกันนานเท่าไหร่
 
  ก็
Bm 
ขอแค่เธอได้โปรดรับรู้เอา
E 
ไว้ 
 
ว่า..

 
เมื่อไหร่ก็ใช่เ
A 
ธอ
 
(ไม่ว่านานแค่ไหนก็
E/G# 
ยังจะรอ)
 
เมื่อไหร่จะไ
F#m 
ด้เจอ
 
(ทั้งหัวใจมันยังคิดถึงเจ้าของ)
 
 
ต้องทำยังไงไม่ให้เ
D 
พ้อ 
 
ทำยังไงให้ได้
C#m 
เจอ 
 
 
Bm 
 
(ฉันต้องทำยังไงให้ใกล้เ
E 
ธอ)

 
เธอคงยังไม่
A 
รู้ 
 
ว่าคนทา
E/G# 
งนี้คิดถึงเ
F#m 
พียงใด
 
มันเห
E 
งาจนแทบจะต
D 
าย.. 
 
 
C#m 
 
(ตื่นขึ้นมาก็คิดถึง ก่อนจะนอนก็นึกถึง)
 
 
ถ้าหากเธอ
Bm 
คิดเหมือนกันค
E 
งดี

 
เธอคงยังไม่
A 
รู้ว่าคนทา
E/G# 
งนี้เขาเหงาเ
F#m 
พียงใด
 
ทำไ
E 
ด้แค่เพียงกลั้น
D 
ใจ 
 
และ
C#m 
ทนรอ
 
ได้
Bm 
เห็นเธอแค่บน
E 
จอ 
 
แต่ไม่ได้เจอสัก
A 
ที

 
โอเค โอเ
A 
ค 
 
พอได้อยู่เดียวมันก็คิด
E/G# 
ถึงเธอ
 
นอนคลุมโปรงร้องไห้บนเ
F#m 
ตียงคนเดียว
 
ฉันรอวันที่จะได้เจอ เธออีก
 
 
มันอาจจะ
D 
ดูเกินจริง 
 
แต่ฉันคิด
E 
ถึงเธอจริง
 
ตั้งแต่ในวันที่เธอไปฉันก็รู้สึกเหมือนโดนเธอทิ้ง
 
 
คำบอก
A 
ลาไม่มี 
 
เธอจากไปเหมือนไ
E/G# 
ม่มีใยดี
 
เห็นเธอแค่
F#m 
สตอรี่ไอจี
 
ถ้าจะมีใครใหม่ ให้เ
E 
ธอจำไว้ว่า
 
They can’t be like me  
D 
 
(can’t be like me)
 
 
เธอจำ
C#m 
ไว้ให้ดี 
 
ไม่ไ
Bm 
ด้เจอกันนาน
 
 
อย่าคิดว่าฉันจะ
E 
ลืม 
 
เพราะ..

 
เมื่อไหร่ก็ใช่เ
A 
ธอ
 
(ไม่ว่านานแค่ไหนก็
E/G# 
ยังจะรอ)
 
เมื่อไหร่จะไ
F#m 
ด้เจอ
 
(ทั้งหัวใจมันยังคิดถึงเจ้าของ)
 
 
ต้องทำยังไงไม่ให้เ
D 
พ้อ 
 
ทำยังไงให้ได้
C#m 
เจอ 
 
 
Bm 
 
(ฉันต้องทำยังไงให้ใกล้เ
E 
ธอ)

 
เธอคงยังไม่
A 
รู้ 
 
ว่าคนทา
E/G# 
งนี้คิดถึงเ
F#m 
พียงใด
 
มันเห
E 
งาจนแทบจะต
D 
าย.. 
 
 
C#m 
 
(ตื่นขึ้นมาก็คิดถึง ก่อนจะนอนก็นึกถึง)
 
 
ถ้าหากเธอ
Bm 
คิดเหมือนกันค
E 
งดี

 
เธอคงยังไม่
A 
รู้ว่าคนทา
E/G# 
งนี้เขาเหงาเ
F#m 
พียงใด
 
ทำไ
E 
ด้แค่เพียงกลั้น
D 
ใจ 
 
และ
C#m 
ทนรอ
 
ได้
Bm 
เห็นเธอแค่บน
E 
จอ 
 
แต่ไม่ได้เจอสัก
 
ที

A 
  ไม่ว่านานแค่ไหนก็
E/G# 
ยังจะรอ
F#m 
  ทั้งหัวใจมันยังคิด
E 
ถึงเจ้าของ
D 
  เห็นเธอได้แค่เพียง
C#m 
บนจอ
 
  มันคงไม่
Bm 
พอ..
E 

 
เธอคงยังไม่
A 
รู้ 
 
ว่าคนทา
E/G# 
งนี้คิดถึงเ
F#m 
พียงใด
 
มันเห
E 
งาจนแทบจะต
D 
าย.. 
 
 
C#m 
 
ถ้าหากเธอ
Bm 
คิดเหมือนกันค
E 
งดี

 
เธอคงยังไม่
A 
รู้ว่าคนทา
E/G# 
งนี้เขาเหงาเ
F#m 
พียงใด
 
ทำไ
E 
ด้แค่เพียงกลั้น
D 
ใจ 
 
และ
C#m 
ทนรอ
 
ได้
Bm 
เห็นเธอแค่บน
E 
จอ 
 
แต่ไม่ได้เจอสัก
A 
ที


ตื่นขึ้นมาตอนเช้าบนเตียงที่ว่างเปล่า
นั่งกินข้าวคนเดียวโดดเดี่ยวเพราะความเหงา
เธออยู่ไกลเหลือเกิน แต่อะไรก็ยังเหมือนเดิม
วันนี้อากาศมันหนาว เพราะไม่มีเธอหรือเปล่า

หยิบเสื้อหนาวมาใส่
ตอนนั้นเธอบอกไว้พบกันใหม่
เธอต้องเดินทางไกล
แต่ฉันก็ยังคงไม่ไปไหน
ไม่เป็นไร เราไม่เจอกันนานเท่าไหร่
ก็ขอแค่เธอได้โปรดรับรู้เอาไว้ ว่า

เมื่อไหร่ก็ใช่เธอ
(ไม่ว่านานแค่ไหนก็ยังจะรอ)
เมื่อไหร่จะได้เจอ
(ทั้งหัวใจมันยังคิดถึงเจ้าของ)
ต้องทำยังไงไม่ให้เพ้อ ทำยังไงให้ได้เจอ
(ฉันต้องทำยังไงให้ใกล้เธอ)

เธอคงยังไม่รู้ ว่าคนทางนี้คิดถึงเพียงใด
มันเหงาจนแทบจะตาย
(ตื่นขึ้นมาก็คิดถึง ก่อนจะนอนก็นึกถึง)
ถ้าหากเธอคิดเหมือนกันคงดี

เธอคงยังไม่รู้ว่าคนทางนี้เขาเหงาเพียงใด
ทำได้แค่เพียงกลั้นใจ และทนรอ
ได้เห็นเธอแค่บนจอ แต่ไม่ได้เจอสักที

โอเค โอเค พอได้อยู่เดียวมันก็คิดถึงเธอ
นอนคลุมโปรงร้องไห้บนเตียงคนเดียว
ฉันรอวันที่จะได้เจอ เธออีก
มันอาจจะดูเกินจริง แต่ฉันคิดถึงเธอจริง
ตั้งแต่ในวันที่เธอไปฉันก็รู้สึกเหมือนโดนเธอทิ้ง
คำบอกลาไม่มี เธอจากไปเหมือนไม่มีใยดี
เห็นเธอแค่สตอรี่ไอจี
ถ้าจะมีใครใหม่ ให้เธอจำไว้ว่า
They can’t be like me
(can’t be like me)
เธอจำไว้ให้ดี ไม่ได้เจอกันนาน
อย่าคิดว่าฉันจะลืม เพราะ

เมื่อไหร่ก็ใช่เธอ
(ไม่ว่านานแค่ไหนก็ยังจะรอ)
เมื่อไหร่จะได้เจอ
(ทั้งหัวใจมันยังคิดถึงเจ้าของ)
ต้องทำยังไงไม่ให้เพ้อ ทำยังไงให้ได้เจอ
(ฉันต้องทำยังไงให้ใกล้เธอ)

เธอคงยังไม่รู้ ว่าคนทางนี้คิดถึงเพียงใด
มันเหงาจนแทบจะตาย
(ตื่นขึ้นมาก็คิดถึง ก่อนจะนอนก็นึกถึง)
ถ้าหากเธอคิดเหมือนกันคงดี

เธอคงยังไม่รู้ว่าคนทางนี้เขาเหงาเพียงใด
ทำได้แค่เพียงกลั้นใจ และทนรอ
ได้เห็นเธอแค่บนจอ แต่ไม่ได้เจอสักที

(ไม่ว่านานแค่ไหนก็ยังจะรอ)
(ทั้งหัวใจมันยังคิดถึงเจ้าของ)
(เห็นเธอได้แค่เพียงบนจอมันคงไม่พอ..)

เธอคงยังไม่รู้ ว่าคนทางนี้คิดถึงเพียงใด
มันเหงาจนแทบจะตาย
ถ้าหากเธอคิดเหมือนกันคงดี

เธอคงยังไม่รู้ว่าคนทางนี้เขาเหงาเพียงใด
ทำได้แค่เพียงกลั้นใจ และทนรอ
ได้เห็นเธอแค่บนจอ แต่ไม่ได้เจอสักที

มิวสิควิดีโอ คนบนจอ ZENTYARB

เพลง : คนบนจอ
ศิลปิน : ZENTYARB
เนื้อร้อง/ทำนอง : Lyric : ZENTYARB
เรียบเรียง : Prod. : BHOOMKIJ
ติดต่องานศิลปิน :
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend