คอร์ดเพลง ตามรอยวิถีเด็กใต้ บ.เบิ้ล สามร้อย

  
Text   


INTRO | F Dm | Bb C |
INTRO | F Dm | Bb C | F C |

 
ไม่ต้องดัดจ
F 
ริต 
 
ไม่ต้องฮิตเหมือนใ
C 
คร
 
ไม่ต้องดัดหน้า
Dm 
หล่อ 
 
 
C 
 
ฉายาเด็กเมืองลูก
F 
ตอ 
 
ไม่เที่ยวทำส
C 
อพลอ
 
เที่ยวดับแหล
Dm 
งกลาง
 
ก็เป็นพั
Bb 
นนี้ 
 
ก็พูดพัน
C 
นี้ 
 
มาตั้ง
F 
นมนาน
 
จะให้เที่ยว
Gm 
คลาน 
 
บนหลังเมียใ
C 
คร
 
ฉันก็ไม่
Dm 
เอา 
 
 
C 

 
เรียนแค่ กศ
F 
น. 
 
ก็เพราะรุ่น
C 
พ่อ ฉันจบ  
Dm 
ป.4 
 
 
C 
 
ฐานะทางบ้านพอ
F 
มี 
 
พอ
C 
กิน 
 
ตัดยางเลี้ยง
Dm 
กาย
 
อิให้ห
Bb 
รอยไปทำ
C 
ไม 
 
เพราะหัว
F 
ใจอยู่
C/E 
แบบ
Dm 
ง่ายๆ
 
จะต้ม
Bb 
ท่อมหรือต้มอะไร 
 
เอาไรมาวัดไ
C 
ม่ดี

 
ก็เดิน
Gm 
ตาม 
 
แบบรอยไ
Dm 
ทย
 
อิกิ
Gm 
นใบ 
 
หรือเ
Dm 
ป็นน้ำ
 
ก็
Gm 
ชีวิต 
 
ที่สว
Dm 
ยงาม
 
สุดแต่ใ
Bb 
คร.. 
 
จะบรรจงสร้าง
C 
มัน

 
วัยรุ่นเด็ก
F 
ใต้ 
 
ใช่พวกโลก
Dm 
สวย
 
ใช่โหมร่ำ
Bb 
รวย 
 
เห็นแก่
C 
ได้
 
ไม่ขาวห
F 
ลูด 
 
ก็หล่อ
Dm 
พอใช้ได้
 
ไม่กินเฟรนซ์
Bb 
ฟราย 
 
ก็อยู่ได้กับหัว
C 
มันหมก
 
เลิกอ
F 
คติ.. 
 
กับเ
Dm 
ด็กใต้
 
แต่หยามไม่
Bb 
ได้เด็กใต้ขี้
C 
ชก
 
สำเ
F 
นียงฟังแลแล้ว
Dm 
ตลก
 
ใจไม่สก
Bb 
ปรก 
 
เหมือนคนที่แหลงห
C 
วาน

 
ไอ้ขี้ท่
F 
อม 
 
แต่ไม่ค
Dm 
ร้าน
 
เสร็จ
Bb 
งานอยู่บ้าน 
 
ให้
C 
ทำไหร
 
ไปเสือกเรื่องเ
F 
พื่อน.. 
 
ก็อ
Dm 
ย่าเลย
 
มันไม่
Bb 
ใช่สันดานใน
C 
หัวใจ
 
ตามรอย
F 
วิถี.. 
 
ของเ
Dm 
ด็กใต้
 
ทำอะ
Bb 
ไร 
 
รู้แก่ใ
C 
จ 
 
ผิด
F 
ชั่วดี 
 
 
C 

INSTRU | F Dm | Bb C | ( 4 Times )

 
ก็เดิน
Gm 
ตาม 
 
แบบรอยไ
Dm 
ทย
 
อิกิ
Gm 
นใบ 
 
หรือเ
Dm 
ป็นน้ำ
 
ก็
Gm 
ชีวิต 
 
ที่สว
Dm 
ยงาม
 
สุดแต่ใ
Bb 
คร.. 
 
จะบรรจงสร้าง
C 
มัน

 
วัยรุ่นเด็ก
F 
ใต้ 
 
ใช่พวกโลก
Dm 
สวย
 
ใช่โหมร่ำ
Bb 
รวย 
 
เห็นแก่
C 
ได้
 
ไม่ขาวห
F 
ลูด 
 
ก็หล่อ
Dm 
พอใช้ได้
 
ไม่กินเฟรนซ์
Bb 
ฟราย 
 
ก็อยู่ได้กับหัว
C 
มันหมก
 
เลิกอ
F 
คติ.. 
 
กับเ
Dm 
ด็กใต้
 
แต่หยามไม่
Bb 
ได้เด็กใต้ขี้
C 
ชก
 
สำเ
F 
นียงฟังแลแล้ว
Dm 
ตลก
 
ใจไม่สก
Bb 
ปรก 
 
เหมือนคนที่แหลงห
C 
วาน

 
ไอ้ขี้ท่
F 
อม 
 
แต่ไม่ค
Dm 
ร้าน
 
เสร็จ
Bb 
งานอยู่บ้าน 
 
ให้
C 
ทำไหร
 
ไปเสือกเรื่องเ
F 
พื่อน.. 
 
ก็อ
Dm 
ย่าเลย
 
มันไม่
Bb 
ใช่สันดานใน
C 
หัวใจ
 
ตามรอย
F 
วิถี.. 
 
ของเ
Dm 
ด็กใต้
 
ทำอะ
Bb 
ไร 
 
รู้แก่ใ
C 
จ 
 
ผิด
F 
ชั่วดี 
 
 
C 

OUTRO | F Dm | Bb C | ( 2 Times ) | F |


ไม่ต้องดัดจริต ไม่ต้องฮิตเหมือนใคร
ไม่ต้องดัดหน้าหล่อ
ฉายาเด็กเมืองลูกตอ ไม่เที่ยวทำสอพลอ
เที่ยวดับแหลงกลาง
ก็เป็นพันนี้ ก็พูดพันนี้ มาตั้งนมนาน
จะให้เที่ยวคลาน บนหลังเมียใคร
ฉันก็ไม่เอา

เรียนแค่ กศน. ก็เพราะรุ่นพ่อ ฉันจบ ป.4
ฐานะทางบ้านพอมี พอกิน ตัดยางเลี้ยงกาย
อิให้หรอยไปทำไม เพราะหัวใจอยู่แบบง่ายๆ
จะต้มท่อมหรือต้มอะไร เอาไรมาวัดไม่ดี

ก็เดินตาม แบบรอยไทย
อิกินใบ หรือเป็นน้ำ
ก็ชีวิต ที่สวยงาม
สุดแต่ใคร.. จะบรรจงสร้างมัน

วัยรุ่นเด็กใต้ ใช่พวกโลกสวย
ใช่โหมร่ำรวย เห็นแก่ได้
ไม่ขาวหลูด ก็หล่อพอใช้ได้
ไม่กินเฟรนซ์ฟราย ก็อยู่ได้กับหัวมันหมก
เลิกอคติ.. กับเด็กใต้
แต่หยามไม่ได้เด็กใต้ขี้ชก
สำเนียงฟังแลแล้วตลก
ใจไม่สกปรก เหมือนคนที่แหลงหวาน

ไอ้ขี้ท่อม แต่ไม่คร้าน
เสร็จงานอยู่บ้าน ให้ทำไหร
ไปเสือกเรื่องเพื่อน.. ก็อย่าเลย
มันไม่ใช่สันดานในหัวใจ
ตามรอยวิถี.. ของเด็กใต้
ทำอะไร รู้แก่ใจ ผิดชั่วดี

( ดนตรี )

ก็เดินตาม แบบรอยไทย
อิกินใบ หรือเป็นน้ำ
ก็ชีวิต ที่สวยงาม
สุดแต่ใคร.. จะบรรจงสร้างมัน

วัยรุ่นเด็กใต้ ใช่พวกโลกสวย
ใช่โหมร่ำรวย เห็นแก่ได้
ไม่ขาวหลูด ก็หล่อพอใช้ได้
ไม่กินเฟรนซ์ฟราย ก็อยู่ได้กับหัวมันหมก
เลิกอคติ.. กับเด็กใต้
แต่หยามไม่ได้เด็กใต้ขี้ชก
สำเนียงฟังแลแล้วตลก
ใจไม่สกปรก เหมือนคนที่แหลงหวาน

ไอ้ขี้ท่อม แต่ไม่คร้าน
เสร็จงานอยู่บ้าน ให้ทำไหร
ไปเสือกเรื่องเพื่อน.. ก็อย่าเลย
มันไม่ใช่สันดานในหัวใจ
ตามรอยวิถี.. ของเด็กใต้
ทำอะไร รู้แก่ใจ ผิดชั่วดี

มิวสิควิดีโอ ตามรอยวิถีเด็กใต้ บ.เบิ้ล สามร้อย

เพลง : ตามรอยวิถีเด็กใต้
ศิลปิน : บ.เบิ้ล สามร้อย
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend