คอร์ดเพลง อ้ายโง่นำบ่ทัน ศาล สานศิลป์

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | Em D | Em | Am Bm | Em |
INTRO | C D | Em | Am Bm | Em |

 
หน้าตา
Em 
กะดี 
 
เป็นห
D 
ยังคือใจ
Em 
ดำดำ
 
เอาหัวใจอ้ายไ
Am 
ปยำ 
 
ไป
Bm 
ดึกฟาดถิ่ม
Em 
เข้าป่า
 
ฮู้ว่าอ้าย
C 
ฮักคนอื่นบ่
A7 
เป็นแฮงบ่เห็นค่า
 
ม่วนหลายซั่นบ้อน้อ
G 
งหล่า 
 
หลับ
Bm 
ตาจั่งมีค
Em 
นใหม่

 
มีหยังอีก
C 
บ่ 
 
ที
D 
จ่อยิงใจ
Em 
อ้ายเจ็บ
 
อีกจักสเ
C 
ต็ป 
 
จั่ง
D 
สิถึงขั้น
G 
สาใจ
 
เห็นใจอ้าย
Em 
บ่ขาด 
 
กะบ่หลูโตน
E7 
ซาดแหน่บ้อ
Am 
คนไค
 
ตั๋วจนเซืองส่นบ่
G 
ได้ 
 
เฮ็ดบาปใจ
Bm 
อ้ายคักแ
Em 
ท้แก้วตา

 
อ้ายโง่นำ
Bm 
บ่ทัน 
 
อย่าตั๋วกันหลายซั้นคัก
Em 
หลาย
 
แค่
D 
ฮู้ว่าเจ้าบ่มี
C 
ใจ 
 
กะเบิ่ดป่อง
D 
ไป 
 
แล้วเด้
G 
อน้องหล่า
 
ให้เฮ็ดใจ
Bm 
แหน่ 
 
จั่งค่อยตั๋วใ
D 
หม่กะได้
Em 
กานดา
 
จั่งได๋อ้
D 
ายกะบ่มีปัญ
C 
ญา 
 
เซา
D 
ฮักเจ้าได้ดอกเ
G 
ด้อ

INSTRU | Em D | Em | Am Bm | Em |
INSTRU | C D | Em | C | D | Em |

 
มีหยังอีก
C 
บ่ 
 
ที
D 
จ่อยิงใจ
Em 
อ้ายเจ็บ
 
อีกจักสเ
C 
ต็ป 
 
จั่ง
D 
สิถึงขั้น
G 
สาใจ
 
เห็นใจอ้าย
Em 
บ่ขาด 
 
กะบ่หลูโตน
E7 
ซาดแหน่บ้อ
Am 
คนไค
 
ตั๋วจนเซืองส่นบ่
G 
ได้ 
 
เฮ็ดบาปใจ
Bm 
อ้ายคักแ
Em 
ท้แก้วตา

 
อ้ายโง่นำ
Bm 
บ่ทัน 
 
อย่าตั๋วกันหลายซั้นคัก
Em 
หลาย
 
แค่
D 
ฮู้ว่าเจ้าบ่มี
C 
ใจ 
 
กะเบิ่ดป่อง
D 
ไป 
 
แล้วเด้
G 
อน้องหล่า
 
ให้เฮ็ดใจ
Bm 
แหน่ 
 
จั่งค่อยตั๋วใ
D 
หม่กะได้
Em 
กานดา
 
จั่งได๋อ้
D 
ายกะบ่มีปัญ
C 
ญา 
 
เซา
D 
ฮักเจ้าได้ดอกเ
G 
ด้อ

 
จั่งได๋อ้ายกะบ่มี
Am 
ปัญญา 
 
เซา
Bm 
ฮักเจ้าได้.
Em 
..ดอกเด้อ

OUTRO | C D | Am Bm | C D | Em | Em |


หน้าตากะดี เป็นหยั้งคือใจดำดำ
เอาหัวใจอ้ายไปยำ ไปดึกฟาดถิ่มเข้าป่า
ฮู้ว่าอ้ายฮักคนอื่นบ่เป็นแฮงบ่เห็นค่า
ม่วนหลายซั่นบ้อน้องหล่า หลับตาจั่งมีคนใหม่

มีหยังอีกบ่ ที่จ่อยิงใจอ้ายเจ็บ
อีกจักสเต็ป จั่งสิถึงขั้นสาใจ
เห็นใจอ้ายบ่ขาด กบ่หลูโตนซาดแหน่บ้อคนไค
ตั๋วจนเซืองส่นบ่ได้ เฮ็ดบาปใจอ้ายคักแท้แก้วตา

อ้ายโง่นำบ่ทัน อย่าตั๋วกันหลายซั้นคักหลาย
แค่ฮู้ว่าเจ้าบ่มีใจ กะเบิ่ดป่องไป แล้วเด้อน้องหล่า
ให้เฮ็ดใจแหน่ จั่งค่อยตั๋วใหม่กะได้กานดา
จั่งได๋อ้ายกะบ่มีปัญญา เซาฮักเจ้าได้ดอกเด้อ

ดนตรี

มีหยังอีกบ่ ที่จ่อยิงใจอ้ายเจ็บ
อีกจักสเต็ป จั่งสิถึงขั้นสาใจ
เห็นใจอ้ายบ่ขาด กบ่หลูโตนซาดแหน่บ้อคนไค
ตั๋วจนเซืองส่นบ่ได้ เฮ็ดบาปใจอ้ายคักแท้แก้วตา

อ้ายโง่นำบ่ทัน อย่าตั๋วกันหลายซั้นคักหลาย
แค่ฮู้ว่าเจ้าบ่มีใจ กะเบิ่ดป่องไป แล้วเด้อน้องหล่า
ให้เฮ็ดใจแหน่ จั่งค่อยตั๋วใหม่กะได้กานดา
จั่งได๋อ้ายกะบ่มีปัญญา เซาฮักเจ้าได้ดอกเด้อ

จั่งได๋อ้ายกะบ่มีปัญญา เซาฮักเจ้าได้ดอกเด้อ

มิวสิควิดีโอ อ้ายโง่นำบ่ทัน ศาล สานศิลป์

เพลง : อ้ายโง่นำบ่ทัน
ศิลปิน : ศาล สานศิลป์
เนื้อร้อง/ทำนอง : สำเนียง ใจบุญ
เรียบเรียง : บุ๊ค คลาสสิค
ติดต่องานศิลปิน : 098-083-4881
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend