คอร์ดเพลง นางพญา ธีเดช ทองอภิชาติ

  
Text   


INTRO | Am | G | F | G |
INTRO | F | G | C | Am |
INTRO | F | G | C | E | E |

Am 
เด็กสิบเจ็ดสิบแปด 
 
ตัวเท่าแต็ดชาวหิต
 
ใคร่ครวญกันสัก
G 
หิด 
 
ก่อนที่คิดจะมีแฟน
Am 
เจ้าอยู่ในภาวะ 
 
พึ่งพาตนเองไม่ได้
 
อย่าทำพ่อแม่วุ่นว
G 
าย 
 
ส่งทั้งลูกเลี้ยงทั้ง
Am 
หลาน

 
สังคม
Dm 
วันนี้ อิอี อิอีอิ โว้โอ้โวโอ
Am 
โอ่
 
บางหน้า
Dm 
ตาดี อิอี อิอีอิ โว้โอ้โวโอ
Am 
โอ่

 
โตแต่
F 
ตัว 
 
แต่ใจยังเ
G 
ด็ก
 
กลับบ้านรุ่งแ
C 
พ็คเป็นเด็กใจ
Am 
แตก
 
เบี้ยไม่
F 
พอ 
 
เอาตัวเข้าแ
G 
ลก
 
น่าทุบให้หัวแ
C 
หก 
 
ใครสั่งใคร
Am 
สอน
 
บ้างก็ติดเ
F 
พื่อน 
 
ติดเกมติด
G 
ยา
 
ชอบสร้างปัญ
C 
หา 
 
ให้กับสัง
E 
คม

Dm 
แต่พออยู่กับเพื่อนพ่อแม่เตือนก็ทำเป็นลืม
 
เงินไม่
F 
พอก็ต้องกู้ยืม
 
เที่ยวกลางคืนมันต้องกินเหล้า
 
 
กลับห้อง
C 
พักมานั่งหน้าเศร้า
 
 
บางทีข้าวล่ะไม่มีจะแ
G 
ดก

 
บาง
Dm 
คนก็กรีดยางจ้าง 
 
รู้ไว้บ้างกิโลเท่าใด
 
แบ่งหก
F 
สี่มันจะสิ้นใจจะขี่บิ๊กไบค์จะทำไงหว่า
 
พ่ออยู่บ้
C 
านขี่ยามาฮ่า 
 
เมทนางพญาสองคน
G 
แม่มึง
 
กับแม่
E 
มึง ขี่นางพญากับแม่มึง ขี่นางพญากับแม่มึง
 
ขี่กับแม่มึง กับแม่มึง กับแม่มึง กับแม่มึง
 

 
สังคม
Dm 
วันนี้ อิอี อิอีอิ โว้โอ้โวโอ
Am 
โอ่
 
บางหน้า
Dm 
ตาดี อิอี อิอีอิ โว้โอ้โวโอ
Am 
โอ่

 
โตแต่
F 
ตัว 
 
แต่ใจยังเ
G 
ด็ก
 
กลับบ้านรุ่งแ
C 
พ็คเป็นเด็กใจ
Am 
แตก
 
เบี้ยไม่
F 
พอ 
 
เอาตัวเข้าแ
G 
ลก
 
น่าทุบให้หัวแ
C 
หก 
 
ใครสั่งใคร
Am 
สอน
 
บ้างก็ติดเ
F 
พื่อน 
 
ติดเกมติด
G 
ยา
 
ชอบสร้างปัญ
C 
หา 
 
ให้กับสัง
E 
คม

Dm 
แต่พออยู่กับเพื่อนพ่อแม่เตือนก็ทำเป็นลืม
 
เงินไม่
F 
พอก็ต้องกู้ยืม
 
เที่ยวกลางคืนมันต้องกินเหล้า
 
 
กลับห้อง
C 
พักมานั่งหน้าเศร้า
 
 
บางทีข้าวล่ะไม่มีจะแ
G 
ดก

 
บาง
Dm 
คนก็กรีดยางจ้าง 
 
รู้ไว้บ้างกิโลเท่าใด
 
แบ่งหก
F 
สี่มันจะสิ้นใจจะขี่บิ๊กไบค์จะทำไงหว่า
 
พ่ออยู่บ้
C 
านขี่ยามาฮ่า 
 
เมทนางพญาสองคน
G 
แม่มึง
 
กับแม่
E 
มึง ขี่นางพญากับแม่มึง ขี่นางพญากับแม่มึง
 
ขี่กับแม่มึง กับแม่มึง กับแม่มึง กับแม่มึง..
 

OUTRO | F G | Am | F G | E | E |
OUTRO | Dm | Dm | Am | Am |
OUTRO | Dm | Dm | E | E |

 
สังคม
Dm 
วันนี้ อิอี อิอีอิ โว้โอ้โวโอ
Am 
โอ่
 
บางหน้า
Dm 
ตาดี อิอี อิอีอิ โว้โอ้โวโอ
Am 
โอ่

 
โตแต่
F 
ตัว 
 
แต่ใจยังเ
G 
ด็ก
 
กลับบ้านรุ่งแ
C 
พ็คเป็นเด็กใจ
Am 
แตก
 
เบี้ยไม่
F 
พอ 
 
เอาตัวเข้าแ
G 
ลก
 
น่าทุบให้หัวแ
C 
หก 
 
ใครสั่งใคร
Am 
สอน
 
บ้างก็ติดเ
F 
พื่อน 
 
ติดเกมติด
G 
ยา
 
ชอบสร้างปัญ
C 
หา 
 
ให้กับสัง
E 
คม

Dm 
แต่พออยู่กับเพื่อนพ่อแม่เตือนก็ทำเป็นลืม
 
เงินไม่
F 
พอก็ต้องกู้ยืม
 
เที่ยวกลางคืนมันต้องกินเหล้า
 
 
กลับห้อง
C 
พักมานั่งหน้าเศร้า
 
 
บางทีข้าวล่ะไม่มีจะแ
G 
ดก

 
บาง
Dm 
คนก็กรีดยางจ้าง 
 
รู้ไว้บ้างกิโลเท่าใด
 
แบ่งหก
F 
สี่มันจะสิ้นใจจะขี่บิ๊กไบค์จะทำไงหว่า
 
พ่ออยู่บ้
C 
านขี่ยามาฮ่า 
 
เมทนางพญาสองคน
G 
แม่มึง
 
กับแม่
E 
มึง ขี่นางพญากับแม่มึง ขี่นางพญากับแม่มึง
 
ขี่กับแม่มึง กับแม่มึง กับแม่มึง กับแม่มึง..
 

OUTRO | F | G | C | Am |
OUTRO | F | G | C | E | E | E | Am |


เด็กสิบเจ็ดสิบแปด ตัวเท่าแต็ดชาวหิต
ใคร่ครวญกันสักหิด ก่อนที่คิดจะมีแฟน
เจ้าอยู่ในภาวะ พึ่งพาตนเองไม่ได้
อย่าทำพ่อแม่วุ่นวาย ส่งทั้งลูกเลี้ยงทั้งหลาน

สังคมวันนี้ อิอี อิอีอิ โว้โอ้โวโอโอ่
บางหน้าตาดี อิอี อิอีอิ โว้โอ้โวโอโอ่

โตแต่ตัว แต่ใจยังเด็ก
กลับบ้านรุ่งแพ็คเป็นเด็กใจแตก
เบี้ยไม่พอเอาตัวเข้าแลก
น่าทุบให้หัวแหก ใครสั่งใครสอน
บ้างก็ติดเพื่อน ติดเกมติดยา
ชอบสร้างปัญหา ให้กับสังคม..

แต่พออยู่กับเพื่อนพ่อแม่เตือนก็ทำเป็นลืม
เงินไม่พอก็ต้องกู้ยืม
เที่ยวกลางคืนมันต้องกินเหล้า
กลับห้องพักมานั่งหน้าเศร้า
บางทีข้าวล่ะไม่มีจะแดก

บางคนก็กรีดยางจ้าง รู้ไว้บ้างกิโลเท่าใด
แบ่งหกสี่มันจะสิ้นใจจะขี่บิ๊กไบค์จะทำไงหว่า
พ่ออยู่บ้านขี่ยามาฮ่า เมทนางพญาสองคนแม่มึง
กับแม่มึง ขี่นางพญากับแม่มึง ขี่นางพญากับแม่มึง
ขี่กับแม่มึง กับแม่มึง กับแม่มึง กับแม่มึง..

สังคมวันนี้ อิอี อิอีอิ โว้โอ้โวโอโอ่
บางหน้าตาดี อิอี อิอีอิ โว้โอ้โวโอโอ่

โตแต่ตัว แต่ใจยังเด็ก
กลับบ้านรุ่งแพ็คเป็นเด็กใจแตก
เบี้ยไม่พอเอาตัวเข้าแลก
น่าทุบให้หัวแหก ใครสั่งใครสอน
บ้างก็ติดเพื่อน ติดเกมติดยา
ชอบสร้างปัญหา ให้กับสังคม..

แต่พออยู่กับเพื่อนพ่อแม่เตือนก็ทำเป็นลืม
เงินไม่พอก็ต้องกู้ยืม
เที่ยวกลางคืนมันต้องกินเหล้า
กลับห้องพักมานั่งหน้าเศร้า
บางทีข้าวล่ะไม่มีจะแดก..

บางคนก็กรีดยางจ้าง รู้ไว้บ้างกิโลเท่าใด
แบ่งหกสี่มันจะสิ้นใจจะขี่บิ๊กไบค์จะทำไงหว่า
พ่ออยู่บ้านขี่ยามาฮ่า เมทนางพญาสองคนแม่มึง
กับแม่มึง ขี่นางพญากับแม่มึง ขี่นางพญากับแม่มึง
ขี่กับแม่มึง กับแม่มึง กับแม่มึง กับแม่มึง..

( ดนตรี )

สังคมวันนี้ อิอี อิอีอิ โว้โอ้โวโอโอ่
บางหน้าตาดี อิอี อิอีอิ โว้โอ้โวโอโอ่

โตแต่ตัว แต่ใจยังเด็ก
กลับบ้านรุ่งแพ็คเป็นเด็กใจแตก
เบี้ยไม่พอเอาตัวเข้าแลก
น่าทุบให้หัวแหก ใครสั่งใครสอน
บ้างก็ติดเพื่อน ติดเกมติดยา
ชอบสร้างปัญหา ให้กับสังคม

แต่พออยู่กับเพื่อนพ่อแม่เตือนก็ทำเป็นลืม
เงินไม่พอก็ต้องกู้ยืม
เที่ยวกลางคืนมันต้องกินเหล้า
กลับห้องพักมานั่งหน้าเศร้า
บางทีข้าวล่ะไม่มีจะแดก..

บางคนก็กรีดยางจ้าง รู้ไว้บ้างกิโลเท่าใด
แบ่งหกสี่มันจะสิ้นใจจะขี่บิ๊กไบค์จะทำไงหว่า
พ่ออยู่บ้านขี่ยามาฮ่า เมทนางพญาสองคนแม่มึง
กับแม่มึง ขี่นางพญากับแม่มึง ขี่นางพญากับแม่มึง
ขี่กับแม่มึง กับแม่มึง กับแม่มึง กับแม่มึง..

มิวสิควิดีโอ นางพญา ธีเดช ทองอภิชาติ

เพลง : นางพญา
ศิลปิน : ธีเดช ทองอภิชาติ
เนื้อร้อง/ทำนอง : อาหลี 12ปันนา
เรียบเรียง : สุวรรณ นาคบุตร
ติดต่องานศิลปิน : 089-289 6387
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend