คอร์ดเพลง ส่ำนี้บ้อวาสนา เบียร์ พร้อมพงษ์

  
Text   


INTRO | Eb | Bb | Cm | Ab Bb |
INTRO | Eb | Bb | Cm | Ab Bb |

Eb 
  เจ้าบอกว่าบ่ต้องเสี
Bb 
ยใจ 
 
เจ้าบ่ได้จากไ
Cm 
ปไส
 
  แค่
Ab 
ย้ายเข้าไปในความทรง
Bb 
จำ
Eb 
  เจ้าบอกว่าบ่ต้อง
Bb 
คึดหลาย 
 
แค่มื้อนี้บ่ได้
Cm 
กอดได้หอม
 
  คือสุ
Ab 
เทื่อที่เฮาเคย
Bb 
ทำ

Cm 
  กะพยายามสุมื้อ 
 
มันทร
Bb 
มานสุมื้อ
 
  มันพอสิ
Ab 
ตายสุมื้อ 
 
 
Bb 
ฮือ..
Cm 
  เห็นหม่องเก่า ของเก่าเก่า ที่นอนเก่าเ
Bb 
ก่า
 
  หมอนเก่าเก่า ผ้าห่มเก่าเก่า
 
 
  ที่
Ab 
เฮาเคยใช้มันนำกัน 
 
แต่มื้อ
Bb 
นี้มันคือ..

Eb 
  ความแปนเป่าเอามือซาวกะบ่
Bb 
ได้ 
 
ได้ยินแค่เสียงฮ้องไห้
 
  
Cm 
หัวใจคนิงหา 
 
เจ้าจั๊กอยู่บ่อนใด๋
Ab 
  มันเหลือใจ 
 
 
Bb 
  เจ้าจากไปบ่หวนมา
Eb 
  แม่นความจริงบ่มีมื้อสิได้
Bb 
พ้อ 
 
โอ้ล่ะหนอ..
Ab 
  ส่ำนี้
Bb 
บ้อ.. 
 
ส่ำนี้บ้อวาสนา

INSTRU | Eb | Bb | Cm | Ab Bb |

Eb 
  เพิ่นให้เฮามาฮัก
Bb 
กัน
 
  เพิ่นให้เฮามาฮ่วมแค่
Cm 
เวลาสั้นสั้น
 
  บ่ทันได้ไ
Bb 
ปฮอดฝั่งฝัน
Cm 
  เจ้ากะฟ้าวจากกันไปคัก
Bb 
แน 
 
โอ๊ย..
 
  กะส่างมาคิดฮอ
Ab 
ดแท้ 
 
 
Bb 

INSTRU | Eb | Bb | Cm | Ab Bb |
INSTRU | Eb | Bb | Cm | Ab Bb |

Cm 
  กะพยายามสุมื้อ 
 
มันทร
Bb 
มานสุมื้อ
 
  มันพอสิ
Ab 
ตายสุมื้อ 
 
 
Bb 
ฮือ..
Cm 
  เห็นหม่องเก่า ของเก่าเก่า ที่นอนเก่าเ
Bb 
ก่า
 
  หมอนเก่าเก่า ผ้าห่มเก่าเก่า
 
 
  ที่
Ab 
เฮาเคยใช้มันนำกัน 
 
แต่มื้อ
Bb 
นี้มันคือ..

Eb 
  ความแปนเป่าเอามือซาวกะบ่
Bb 
ได้ 
 
ได้ยินแค่เสียงฮ้องไห้
 
  
Cm 
หัวใจคนิงหา 
 
เจ้าจั๊กอยู่บ่อนใด๋
Ab 
  มันเหลือใจ 
 
 
Bb 
  เจ้าจากไปบ่หวนมา
Eb 
  แม่นความจริงบ่มีมื้อสิได้
Bb 
พ้อ 
 
โอ้ล่ะหนอ..
Ab 
  ส่ำนี้
Bb 
บ้อ.. 
 
ส่ำนี้บ้อวาสนา

Eb 
  เพิ่นให้เฮามาฮัก
Bb 
กัน
 
  เพิ่นให้เฮามาฮ่วมแค่
Cm 
เวลาสั้นสั้น
 
  บ่ทันได้ไ
Ab 
ปฮอดฝั่ง
Bb 
ฝัน

Eb 
  ความแปนเป่าเอามือซาวกะบ่
Bb 
ได้ 
 
ได้ยินแค่เสียงฮ้องไห้
 
  
Cm 
หัวใจคนิงหา 
 
เจ้าจั๊กอยู่บ่อนใด๋
Ab 
  มันเหลือใจ 
 
 
Bb 
  เจ้าจากไปบ่หวนมา
Eb 
  แม่นความจริงบ่มีมื้อสิได้
Bb 
พ้อ 
 
โอ้ล่ะหนอ..
Ab 
  ส่ำนี้
Bb 
บ้อ.. 
 
ส่ำนี้บ้อวาสนา

Eb 
  เจ้าบอกเสมอว่าบ่ต้องเสี
Bb 
ยใจ 
 
เจ้าบ่ให้
Cm 
คึดหลาย
 
  เจ้าแค่
Ab 
ย้ายเข้าไป..
Bb 
   
 
อยู่ในความทร
Eb 
งจำ..


เจ้าบอกว่าบ่ต้องเสียใจ เจ้าบ่ได้จากไปไส
แค่ย้ายเข้าไปในความทรงจำ
เจ้าบอกว่าบ่ต้องคึดหลาย แค่มื้อนี้บ่ได้กอดได้หอม
คือสุเทื่อที่เฮาเคยทำ

กะพยายามสุมื้อ มันทรมานสุมื้อ
มันพอสิตายสุมื้อ ฮือ..
เห็นหม่องเก่า ของเก่าเก่า ที่นอนเก่าเก่า
หมอนเก่าเก่า ผ้าห่มเก่าเก่า
ที่เฮาเคยใช้มันนำกัน แต่มื้อนี้มันคือ..

ความแปนเป่าเอามือซาวกะบ่ได้ ได้ยินแค่เสียงฮ้องไห้
หัวใจคนิงหาเจ้าจั๊กอยู่บ่อนใด๋
มันเหลือใจ เจ้าจากไปบ่หวนมา
แม่นความจริงบ่มีมื้อสิได้พ้อ โอ้ล่ะหนอ..
ส่ำนี้บ้อ ส่ำนี้บ้อวาสนา

ดนตรี

เพิ่นให้เฮามาฮักกัน
เพิ่นให้เฮามาฮ่วมแค่เวลาสั้นสั้น
บ่ทันได้ไปฮอดฝั่งฝัน
เจ้ากะฟ้าวจากกันไปคักแน โอ๊ย..
กะส่างมาคิดฮอดแท้

ดนตรี

กะพยายามสุมื้อ มันทรมานสุมื้อ
มันพอสิตายสุมื้อ ฮือ..
เห็นหม่องเก่า ของเก่าเก่า ที่นอนเก่าเก่า
หมอนเก่าเก่า ผ้าห่มเก่าเก่า
ที่เฮาเคยใช้มันนำกัน แต่มื้อนี้มันคือ..

ความแปนเป่าเอามือซาวกะบ่ได้ ได้ยินแค่เสียงฮ้องไห้
หัวใจคนิงหาเจ้าจั๊กอยู่บ่อนใด๋
มันเหลือใจ เจ้าจากไปบ่หวนมา
แม่นความจริงบ่มีมื้อสิได้พ้อ โอ้ล่ะหนอ..
ส่ำนี้บ้อ ส่ำนี้บ้อวาสนา

เพิ่นให้เฮามาฮักกัน
เพิ่นให้เฮามาฮ่วมแค่เวลาสั้นสั้น
บ่ทันได้ไปฮอดฝั่งฝัน

ความแปนเป่าเอามือซาวกะบ่ได้ ได้ยินแค่เสียงฮ้องไห้
หัวใจคนิงหา เจ้าจั๊กอยู่บ่อนใด๋
มันเหลือใจ เจ้าจากไปบ่หวนมา
แม่นความจริงบ่มีมื้อสิได้พ้อ โอ้ล่ะหนอ..
ส่ำนี้บ้อ ส่ำนี้บ้อวาสนา

เจ้าบอกเสมอว่าบ่ต้องเสียใจ เจ้าบ่ให้คึดหลาย
เจ้าแค่ย้ายเข้าไป อยู่ในความทรงจำ

มิวสิควิดีโอ ส่ำนี้บ้อวาสนา เบียร์ พร้อมพงษ์

เพลง : ส่ำนี้บ้อวาสนา
ศิลปิน : เบียร์ พร้อมพงษ์
เนื้อร้อง/ทำนอง : เฟิร์น กัญญารัตน์
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานศิลปิน : 085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend