คอร์ดเพลง เจ้าบ่าวนอกเครื่องแบบ เบียร์ พร้อมพงษ์

  
Text   


INTRO | Am Em | F C | Dm Em | F G |

 
กะอยากใ
Am 
ส่อยู่ชุดเจ้าบ่าว
 
กะอยากให้
Em 
เจ้าสมหน้าสมตา
 
แต่ใ
F 
นที่สุด 
 
อ้
G 
ายกะเฮ็ดคือห
C 
วัง
Bdim 
บ่ได้ 
 
 
E 
 
เป็นเจ้า
Am 
บ่าวอยู่นอกพาขวัญ
 
บ่ได้จัด
Em 
งานโจมแขนผูกฝ้าย
 
มีแต่
F 
หัวใจ 
 
ป่อนใ
G 
ส่มือให้แ
C 
ก้วตา

 
กะจั๊
Dm 
กว่า 
 
สิหาอิหยังมา
Em 
สร้าง 
 
มาสู้
 
ให้
Dm 
สมกับฮัก 
 
ของใ
Em 
จคนฮู้ 
 
ที่แ
F 
สนล้ำ
G 
ค่า

 
เจ้าบ่าวน
C 
อกเครื่องแบบค
Am 
นนี้
 
บ่มีพิ
F 
ธีกินดองคือไ
G 
 
สิเป็นคน
C 
ฮักสมบูรณ์แบบให้
Am 
ได้
 
สิใช้ความ
F 
ดีตีแหวนแทน
G 
ค่า
 
สิสวมใจ
Am 
ฮักแทนชุดเจ้า
Em 
บ่าว
 
สิเบิ่งแงงเ
F 
จ้าแทนเพชรนิลจิน
C 
ดา
 
สิ
Dm 
จับมือหย่าง 
 
จน
Em 
ใจขาดคา
 
บ่ให้เ
F 
จ้าอายไผน้องห
G 
ล่า 
 
คำแพ
C 
งของอ้าย 
 
 
G 

 
บ่ได้
Am 
ล้มงัวต้อนพี่น้อง 
 
บ่ได้แจก
Em 
ซองเล่าบอกไทบ้าน
 
บ่ไ
Dm 
ด้ป้อนไข่ไว้เ
G 
ป็นพยาน 
 
ความ
C 
ฮัก
Bdim 
คือไผ 
 
 
E 
 
ขอ
Am 
ผูกใจอ้ายใส่เจ้า 
 
ขอใช้ฮัก
Em 
เฮาจดทะเบียนใจ
 
บ่ย้านดอก
Dm 
ส่ำตาย 
 
ขอแค่ไ
G 
ด้เฮ็ดเ
Am 
พื่อแก้วตา

INSTRU | Am AmM7 | Am7 D/F# | F | G |

 
กะจั๊
Dm 
กว่า 
 
สิหาอิหยังมา
Em 
สร้าง 
 
มาสู้
 
ให้
Dm 
สมกับฮัก 
 
ของใ
Em 
จคนฮู้ 
 
ที่แ
F 
สนล้ำ
G 
ค่า

 
เจ้าบ่าวน
C 
อกเครื่องแบบค
Am 
นนี้
 
บ่มีพิ
F 
ธีกินดองคือไ
G 
 
สิเป็นคน
C 
ฮักสมบูรณ์แบบให้
Am 
ได้
 
สิใช้ความ
F 
ดีตีแหวนแทน
G 
ค่า
 
สิสวมใจ
Am 
ฮักแทนชุดเจ้า
Em 
บ่าว
 
สิเบิ่งแงงเ
F 
จ้าแทนเพชรนิลจิน
C 
ดา
 
สิ
Dm 
จับมือหย่างจน
Em 
ใจขาดคา
 
บ่ให้เ
F 
จ้าอายไผดอกห
G 
นา

 
เจ้าบ่าวน
C 
อกเครื่องแบบค
Am 
นนี้
 
บ่มีพิ
F 
ธีกินดองคือไ
G 
 
สิเป็นคน
C 
ฮักสมบูรณ์แบบให้
Am 
ได้
 
สิใช้ความ
F 
ดีตีแหวนแทน
G 
ค่า
 
สิสวมใจ
Am 
ฮักแทนชุดเจ้า
Em 
บ่าว
 
สิเบิ่งแงงเ
F 
จ้าแทนเพชรนิลจิน
C 
ดา
 
สิ
Dm 
จับมือหย่างจน
Em 
ใจขาดคา
 
บ่ให้เ
F 
จ้าอายไผน้องห
G 
ล่า 
 
เจ้าสา
C 
วของอ้าย..

 
ขอบใจ
Dm 
เด้อที่บ่ถิ่มป๋าอ้าย.
G 
..
 
เจ้าบ่าวนอกเครื่องแบบค
C 
นนี้

OUTRO | Am Em | F C |
OUTRO | Dm Em | F G | C |


กะอยากใส่อยู่ชุดเจ้าบ่าว กะอยากให้เจ้าสมหน้าสมตา
แต่ในที่สุด อ้ายกะเฮ็ดคือหวังบ่ได้
เป็นเจ้าบ่าวอยู่นอกพาขวัญ บ่ได้จัดงานโจมแขนผูกฝ้าย
มีแต่หัวใจ ป่อนใส่มือให้แก้วตา

กะจั๊กว่า สิหาอิหยังมาสร้าง มาสู้
ให้สมกับฮัก ของใจคนฮู้ ที่แสนล้ำค่า

เจ้าบ่าวนอกเครื่องแบบคนนี้ บ่มีพิธีกินดองคือไผ
สิเป็นคนฮักสมบูรณ์แบบให้ได้ สิใช้ความดีตีแหวนแทนค่า
สิสวมใจฮักแทนชุดเจ้าบ่าว สิเบิ่งแงงเจ้าแทนเพชรนิลจินดา
สิจับมือหย่างจนใจขาดคา บ่ให้เจ้าอายไผน้องหล่า
คำแพงของอ้าย

บ่ได้ล้มงัวต้อนพี่น้อง บ่ได้แจกซองเล่าบอกไทบ้าน
บ่ได้ป้อนไข่ไว้เป็นพยาน ความฮักคือไผ
ขอผูกใจอ้ายใส่เจ้า ขอใช้ฮักเฮาจดทะเบียนใจ
บ่ย้านดอกส่ำตาย ขอแค่ได้เฮ็ดเพื่อแก้วตา

ดนตรี

กะจั๊กว่า สิหาอิหยังมาสร้าง มาสู้
ให้สมกับฮัก ของใจคนฮู้ ที่แสนล้ำค่า

เจ้าบ่าวนอกเครื่องแบบคนนี้ บ่มีพิธีกินดองคือไผ
สิเป็นคนฮักสมบูรณ์แบบให้ได้ สิใช้ความดีตีแหวนแทนค่า
สิสวมใจฮักแทนชุดเจ้าบ่าว สิเบิ่งแงงเจ้าแทนเพชรนิลจินดา
สิจับมือหย่างจนใจขาดคา บ่ให้เจ้าอายไผดอกหนา

เจ้าบ่าวนอกเครื่องแบบคนนี้ บ่มีพิธีกินดองคือไผ
สิเป็นคนฮักสมบูรณ์แบบให้ได้ สิใช้ความดีตีแหวนแทนค่า
สิสวมใจฮักแทนชุดเจ้าบ่าว สิเบิ่งแงงเจ้าแทนเพชรนิลจินดา
สิจับมือหย่างจนใจขาดคา บ่ให้เจ้าอายไผน้องหล่า
เจ้าสาวของอ้าย..

ขอบใจเด้อที่บ่ถิ่มป๋าอ้าย.. เจ้าบ่าวนอกเครื่องแบบคนนี้

มิวสิควิดีโอ เจ้าบ่าวนอกเครื่องแบบ เบียร์ พร้อมพงษ์

เพลง : เจ้าบ่าวนอกเครื่องแบบ
ศิลปิน : เบียร์ พร้อมพงษ์
เนื้อร้อง/ทำนอง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานศิลปิน : 085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend