คอร์ดเพลง เผลอ (The moment) สิงหา

  
Text   


INTRO | D A/C# | G | ( 2 Times )

D 
  ร่อง
A/C# 
รอยจากคืนฝนพ
G 
รำ
 
  เมฆ
D 
ดำ..เพิ่ง
A/C# 
จาง..หา
G 
ยจาก
D 
  หัว
A/C# 
ใจที่โดนซัดส
G 
าด
 
  มันยากจะ
D 
ลืม..
A/C# 
    เรื่องร
G 
าว

D 
  ฝัง
A/C# 
ใจให้จดให้
G 
จำ
 
  และ
D 
ทำ..ให้
A/C# 
กลัว..การ
G 
พบเจอ
D 
  เพราะ
A/C# 
รักแล้วเจ็บเส
G 
มอ
 
  ไม่อยากเผ
D 
ลอ..
A/C# 
    หัวใ
G 

Em 
  แค่ฝนที่โปรยเบาบ
G 
าง
 
  ภาพจำที่เคยมี
Em 
เธอเมฆครึ้มมันทำให้เผ
G 
ลอ

D 
  เผลอ
A/C# 
ไปว่ายังมีเ
G 
ธออยู่ตรงนี้
 
  ภาพ
D 
จำทุกวินา
A/C# 
ทีติดอยู่ในหั
G 
วใจ
 
  
D 
ในวังวน
A/C# 
เวลาออกไปไม่ไ
G 
ด้
 
  มัน
Em 
จริงใช่ไหมยิ่งรักยิ่งยากจะ
G 
ลืม..

INSTRU | D A/C# | G | ( 3 Times )
INSTRU | Em | G |

Em 
  แค่ฝนที่โปรยเบาบ
G 
าง
 
  ภาพจำที่เคยมี
Em 
เธอเมฆครึ้มมันทำให้เผ
G 
ลอ

D 
  เผลอ
A/C# 
ไปว่ายังมีเ
G 
ธออยู่ตรงนี้
 
  ภาพ
D 
จำทุกวินา
A/C# 
ทีติดอยู่ในหั
G 
วใจ
 
  
D 
ในวังวน
A/C# 
เวลาออกไปไม่ไ
G 
ด้
 
  มัน
Em 
จริงใช่ไหมยิ่งรักยิ่งยากจะ
G 
ลืม..

D 
  เผลอ
A/C# 
ไปว่ายังมีเ
G 
ธออยู่ตรงนี้
 
  ภาพ
D 
จำทุกวินา
A/C# 
ทีติดอยู่ในหั
G 
วใจ
 
  
D 
ในวังวน
A/C# 
เวลาออกไปไม่ไ
G 
ด้
 
  มัน
Em 
จริงใช่ไหมยิ่งรักยิ่งยากจะ
G 
ลืม..

INSTRU | D A/C# | G | ( 4 Times )

D 
  เดิน
A/C# 
ทางจนไกลแสนไ
G 
กล
D 
  ค้น
A/C# 
หาความหมายตามท
G 
าง
D 
  เพื่อ
A/C# 
หนีอะไรสักอ
G 
ย่าง
 
  บาง
D 
สิ่ง..ที่
A/C# 
ฉันนั้นยาก..จะ
G 
ลืม..โฮ..

OUTRO | D A/C# | G | ( 4 Times )


ร่องรอยจากคืนฝนพรำ
เมฆดำ..เพิ่งจาง..หายจาก
หัวใจที่โดนซัดสาด
มันยากจะลืม..เรื่องราว

ฝังใจให้จดให้จำ
และทำ..ให้กลัว..การพบเจอ
เพราะรักแล้วเจ็บเสมอ
ไม่อยากเผลอ..หัวใจ

แค่ฝนที่โปรยเบาบาง
ภาพจำที่เคยมีเธอเมฆครึ้มมันทำให้เผลอ

เผลอไปว่ายังมีเธออยู่ตรงนี้
ภาพจำทุกวินาทีติดอยู่ในหัวใจ
ในวังวนเวลาออกไปไม่ได้
มันจริงใช่ไหมยิ่งรักยิ่งยากจะลืม..

( ดนตรี )

แค่ฝนที่โปรยเบาบาง
ภาพจำที่เคยมีเธอเมฆครึ้มมันทำให้เผลอ

เผลอไปว่ายังมีเธออยู่ตรงนี้
ภาพจำทุกวินาทีติดอยู่ในหัวใจ
ในวังวนเวลาออกไปไม่ได้
มันจริงใช่ไหมยิ่งรักยิ่งยากจะลืม..

เผลอไปว่ายังมีเธออยู่ตรงนี้
ภาพจำทุกวินาทีติดอยู่ในหัวใจ
ในวังวนเวลาออกไปไม่ได้
มันจริงใช่ไหมยิ่งรักยิ่งยากจะลืม..

( ดนตรี )

เดินทางจนไกลแสนไกล
ค้นหาความหมายตามทาง
เพื่อหนีอะไรสักอย่าง
บางสิ่ง..ที่ฉันนั้นยาก..จะลืม..โฮ..

มิวสิควิดีโอ เผลอ (The moment) สิงหา

เพลง : เผลอ (The moment)
ศิลปิน : สิงหา
เนื้อร้อง/ทำนอง : ภาสกร ไชยสุวรรณศิริ
เรียบเรียง : ภาสกร ไชยสุวรรณศิริ
ติดต่องานแสดง : 098-651-9696
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend