คอร์ดเพลง อยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิม – อิ้งค์ วรันธร

  
Text   

INTRO | G | D | G | D |
INTRO | G | F#m | Em | A |

 
ฉันผิดไปแ
D 
ล้ว..
 
ตอ
F#m 
นนั้นที่พูดอ
F#7 
ะไรไม่ทั
Bm 
นคิด
 
จะ
Am 
ขอแก้ตัวก็
D7 
คงไม่มี
G 
สิทธิ์
 
มันก็ถูก
F#m 
แล้วใช่ไหม
 
ที่
Em 
ต้องคร่ำครวญแบ
A 
บนี้

 
เธอรู้ไ
G 
หม 
 
ที่ฉันยังไ
A 
ม่รักใคร
 
ที่จริ
F#m 
งแล้วฉันนั้นพร้อมเริ่มต้
Bm 
นใหม่
 
แต่
Em 
ฉันอยากเริ่มต้นใ
G 
หม่กับคนเ
A 
ดิม

 
ที่บอกเลิกวัน
G 
นั้น 
 
ฉันไม่ได้ตั้
F#m 
งใจ
 
ที่ตอน
Em 
นั้นฉันพลั้งพูด
A 
ไป 
 
เพราะใจร้
D 
อน
 
ที่บอกเลิกวั
G 
นนั้น 
 
รู้ไหมฉันเ
F#m 
สียใจ
 
ขอได้ไ
Em 
หมขอเริ่มต้นใหม่
 
เพราะฉัน
Gm 
ไม่พร้อมรักใ
A 
ครนอกจากเธอ

INSTRU | G | F#m | Em | A |

 
ฉันเข้าใจแ
D 
ล้ว..
 
ว่าฉั
F#m 
นนั้นรักเธ
F#7 
อมากกว่า
Bm 
ที่คิด
 
ถ้า
Am 
ขอคืนดีไ
D7 
ม่รู้ว่ามี
G 
สิทธิ์อยู่ไหม
 
ต้อ
F#m 
งทำอย่างไร 
 
ให้
Em 
เธอคนเดิมกลั
A 
บมา

 
เธอรู้ไ
G 
หม 
 
ที่ฉันยังไ
A 
ม่รักใคร
 
ที่จริ
F#m 
งแล้วฉันนั้นพร้อมเริ่มต้
Bm 
นใหม่
 
แต่
Em 
ฉันอยากเริ่มต้นใ
G 
หม่กับคนเ
A 
ดิม

 
ที่บอกเลิกวัน
G 
นั้น 
 
ฉันไม่ได้ตั้
F#m 
งใจ
 
ที่ตอน
Em 
นั้นฉันพลั้งพูด
A 
ไป 
 
เพราะใจร้
D 
อน
 
ที่บอกเลิกวั
G 
นนั้น 
 
รู้ไหมฉันเ
F#m 
สียใจ
 
ขอได้ไ
Em 
หมขอเริ่มต้นใหม่
 
เพราะฉัน
Gm 
ไม่พร้อมรักใ
A 
ครนอกจากเธอ

INSTRU | G | D | G | C | G | D | Em | A |

 
ที่บอกเลิกวัน
G 
นั้น 
 
ฉันไม่ได้ตั้
F#m 
งใจ
 
ที่ตอน
Em 
นั้นฉันพลั้งพูด
A 
ไป 
 
เพราะใจร้
D 
อน
 
ที่บอกเลิกวั
G 
นนั้น 
 
รู้ไหมฉันเ
F#m 
สียใจ
 
ขอได้ไ
Em 
หมขอเริ่มต้นใหม่
 
เพราะฉัน
Gm 
ไม่พร้อมรักใ
A 
ครนอกจากเธอ

OUTRO | G | F#m | Em | A | G |


ฉันผิดไปแล้ว..
ตอนนั้นที่พูดอะไรไม่ทันคิด
จะขอแก้ตัวก็คงไม่มีสิทธิ์
มันก็ถูกแล้วใช่ไหม
ที่ต้องคร่ำครวญแบบนี้

เธอรู้ไหม ที่ฉันยังไม่รักใคร
ที่จริงแล้วฉันนั้นพร้อมเริ่มต้นใหม่
แต่ฉันอยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิม

ที่บอกเลิกวันนั้น ฉันไม่ได้ตั้งใจ
ที่ตอนนั้นฉันพลั้งพูดไป เพราะใจร้อน
ที่บอกเลิกวันนั้น รู้ไหมฉันเสียใจ
ขอได้ไหมขอเริ่มต้นใหม่
เพราะฉันไม่พร้อมรักใครนอกจากเธอ

( ดนตรี )

ฉันเข้าใจแล้ว..
ว่าฉันนั้นรักเธอมากกว่าที่คิด
ถ้าขอคืนดีไม่รู้ว่ามีสิทธิ์อยู่ไหม
ต้องทำอย่างไร ให้เธอคนเดิมกลับมา

เธอรู้ไหม ที่ฉันยังไม่รักใคร
ที่จริงแล้วฉันนั้นพร้อมเริ่มต้นใหม่
แต่ฉันอยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิม

ที่บอกเลิกวันนั้น ฉันไม่ได้ตั้งใจ
ที่ตอนนั้นฉันพลั้งพูดไป เพราะใจร้อน
ที่บอกเลิกวันนั้น รู้ไหมฉันเสียใจ
ขอได้ไหมขอเริ่มต้นใหม่
เพราะฉันไม่พร้อมรักใครนอกจากเธอ

( ดนตรี )

ที่บอกเลิกวันนั้น ฉันไม่ได้ตั้งใจ
ที่ตอนนั้นฉันพลั้งพูดไป เพราะใจร้อน
ที่บอกเลิกวันนั้น รู้ไหมฉันเสียใจ
ขอได้ไหมขอเริ่มต้นใหม่
เพราะฉันไม่พร้อมรักใครนอกจากเธอ


รูปภาพคอร์ด อยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิม – อิ้งค์ วรันธร

คอร์ดเพลง อยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิม - อิ้งค์ วรันธร

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง อยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิม (คอร์ด)

Lyrics and Composition :
Tan Liptapallop and Panithi Lertudomthana
Arranged : Bee ETC
ติดต่องานจ้าง (โทร) : 062 4949 583,
02 241 4472 ต่อ 6514
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend