คอร์ดเพลง ศาลาคนเมา – ดอกแค เซอร์ลาว

  
Text   

คอร์ดเพลง ศาลาคนเมา
ดอกแค เซอร์ลาว
เพลงใหม่ 2017/2560


Tune to Eb

INTRO | C Am | D G | C Am | G |
INTRO | C | Em | Am | Em |
INTRO | F | Em Am | Dm G | C |

C 
ใจคนเราวันที่
Em 
เขาเขี่ยทิ้ง
 
ใครจ
Am 
ะยิ้มได้โปรดบอกฉั
Em 
นที
C 
มีแค่ใจที่รัก
Em 
เขามาหลายปี
 
เจ็บอี
Am 
หลีมีแต่กินน้ำ
Em 
ตา
 
F 
ขาไม่รู้ห
G 
รอก 
 
ว่
Em 
ารักมันมี
Am 
ค่า
 
ถึงม
F 
อบแค่หยดน้ำ
G 
ตาให้มา
C 
ช้ำ

C 
ทำได้เพียงแหลกให้
Em 
เมาๆๆ
 
ให้ลื
Am 
มเขาผู้บ่าวที่ทิ้
Em 
งไป
 
C 
มาจนเซกะย้อน
Em 
อ้ายมันหลายใจ
 
คือเฮ็
Am 
ดได้หัวใจเจ้า
Em 
มีบ่
 
เปิดเพ
F 
ลงอกหักดั
G 
งๆ 
 
แล้ว..
Em 
สาดดีกรีล
Am 
งคอ
 
คือ
F 
จบง่ายแท้อี
G 
พ่อ 
 
โอ้ย..บ่เข้าใ
C 

 
*  
Dm 
นั่งอยู่ศาลาพร้อมกับ
Em 
หมา..ตัวนึ่ง
 
ทำ
F 
ซึ้งพร้อมกับ
G 
ดึงเบียร์ลง
C 
คอ
 
F 
ผบ่ฮักกะส่
G 
าง 
 
กะ
Em 
ส่างแม่มัน
Am 
เถาะ
 
มื้อ
F 
นี้ขอเมาให้
G 
พอ 
 
พอให้ลืมเ
C 
ขา

 
** ที่เป็นคนเ
F 
มาเพราะเจ้านอ
G 
กใจ
 
ฮักสิ
Em 
ตายกะไปนำ
Am 
เขา
 
กินห
F 
ญ้าแทนข้
G 
าวมาหลาย
C 
ปี
 
บ่
F 
ฮักกะบอกบ่
G 
ฮัก..อย่า
Em 
ให้ความหวังแล้ว
Am 
หนี
 
เสีย
Dm 
หลักเซหาดี
G 
กรี 
 
มีแฟนหลายใ
C 

 
*** ศาลาคนเ
F 
มาชาวบ้านตั้งใ
G 
ห้
 
ถืกคีงห
Em 
ลายเมื่อใจมั
Am 
นห้าว
 
โสเ
F 
มาให้ลืมผู้บ่
G 
าวที่เขานอ
C 
กใจ
 
คั่นมักเขาห
F 
ลายไสหัวไปโ
G 
ล้ด
 
แค่เป็นโ
Em 
สดคงบ่ถึ
Am 
งตาย
 
คืน
F 
นี้ยาวๆ 
 
กันไ
G 
ป 
 
แหล่งพักใจ..
 
คือศาลาค
Am 
นเมา

INSTRU | F G | Em Am | F G | C |
INSTRU | F G | Em Am | F G | Am |

( *, **, *** )

OUTRO | F G | Em Am | F G | C |
OUTRO | F G | Em Am |
OUTRO | Dm G | Am | Am |

เนื้อเพลง
ใจคนเราวันที่เขาเขี่ยทิ้ง
ใครจะยิ้มได้โปรดบอกฉันที
มีแค่ใจที่รักเขามาหลายปี
เจ็บอีหลีมีแต่กินน้ำตา
เขาไม่รู้หรอก ว่ารักมันมีค่า
ถึงมอบแค่หยดน้ำตาให้มาช้ำ

ทำได้เพียงแหลกให้เมาๆๆ
ให้ลืมเขาผู้บ่าวที่ทิ้งไป
เมาจนเซกะย้อนอ้ายมันหลายใจ
คือเฮ็ดได้หัวใจเจ้ามีบ่
เปิดเพลงอกหักดังๆ แล้ว..สาดดีกรีลงคอ
คือจบง่ายแท้อีพ่อ โอ้ย..บ่เข้าใจ

นั่งอยู่ศาลาพร้อมกับหมา..ตัวนึ่ง
ทำซึ้งพร้อมกับดึงเบียร์ลงคอ
ไผบ่ฮักกะส่าง กะส่างแม่มันเถาะ
มื้อนี้ขอเมาให้พอ พอให้ลืมเขา

ที่เป็นคนเมาเพราะเจ้านอกใจ
ฮักสิตายกะไปนำเขา
กินญ้าแทนข้าวมาหลายปี
บ่ฮักกะบอกบ่ฮัก..อย่าให้ความหวังแล้วหนี
เสียหลักเซหาดีกรี มีแฟนหลายใจ

ศาลาคนเมาชาวบ้านตั้งให้
ถืกคีงหลายเมื่อใจมันห้าว
โสเมาให้ลืมผู้บ่าวที่เขานอกใจ
คั่นมักเขาหลายไสหัวไปโล้ด
แค่เป็นโสดคงบ่ถึงตาย
คืนนี้ยาวๆกันไป
แหล่งพักใจ..คือศาลาคนเมา
Single : ศาลาคนเมา
ศิลปิน : ดอกแค เซอร์ลาว
คำร้อง/ทำนอง : เพชร สหรัตน์
เรียบเรียง : หมาหลง เซอร์ลาว
คอร์ดเพลง ศาลาคนเมา - ดอกแค เซอร์ลาว
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend