คอร์ดเพลง สั่งความหาหมา เฉลิมพล มาลาคำ

  
Text   


INTRO | Dm | Dm | Bb Am | Dm |
INTRO | Dm | C | Bb Am | Dm |

 
เจ้าแต่งงานไ
Dm 
ปอ้ายกะเสียใ
C 
จเติบอยู่ดอก
Dm 
หล่า
 
แต่อยากสั่งความหา
Bb 
หมา 
 
โตที่นอน
C 
ถ่าหน้าบ้านทราม
F 
วัย
 
เคยได้กินของ
Dm 
ต้อน 
 
ซิ้นแห้งเนื้อ
D7 
หมูปิ้ง
Gm 
ไก่
 
ย่านมันขี้สง
F 
สัย 
 
ที่บ่
Gm 
เห็นอ้ายไปคือเ
Am 
ก่า

 
ลื่นแก่นกับ
Dm 
หมา 
 
เห็นห
C 
น้าอ้ายมัน
Dm 
กะฮู้
 
ย้อนไปดู๋ต่อ
Bb 
ดู 
 
ทุก
C 
วันจนมันเซาเ
F 
ห่า
 
ฮู้เห็นต
Dm 
ลอด 
 
ตอนข่อยอยู่กับ
Gm 
เจ้า
 
เว้าได้คือสิ
Dm 
เว้า 
 
ว่าให้ส
C 
องเฮาฮั
Dm 
กกัน 
 
 
Gm 
 
Am 
 
Dm 

 
สั่งความหาห
C 
มา 
 
แหน่เด้อหล่าให้
Am 
เพิ่นเข้า
Dm 
ใจ
 
แต่มื้อนี้ต่อ
Bb 
ไป 
 
สิบ่ไ
C 
ด้พ้อกันแล้ว
F 
นั่น
 
เพราะผู้ชายค
Dm 
นนี้ 
 
ถูกตัดขาดจากเ
D7 
จ้าของ
Gm 
มัน
 
อยากอายหมาคือ
F 
กัน
 
ยามสายตา
Gm 
มันแนมเสื่องซอมเฮา 
 
 
Am 

 
บอกหมาแหน่
Dm 
เด้อ 
 
บุญอ้
C 
ายมันพอ
Dm 
ส่ำนี้
 
บ่สมเจ้าอี
Bb 
หลี 
 
ดีแ
C 
ล้วที่เพิ่นเลือกเ
F 
ขา
 
ฝากขอบคุณ
Dm 
หมาที่เคยดูแลยาม
D7 
แวะบ้าน
Gm 
เจ้า
 
ว่าผู้บ่าวคน
Dm 
เก่า 
 
สั่งความมา
C 
หา 
 
หมาคงเข้
F 
าใจ

INSTRU | Bb C | Dm | Bb C | F |
INSTRU | C Dm | Gm | F Am | Dm |

 
สั่งความหาห
C 
มา 
 
แหน่เด้อ
Am 
หล่าให้เพิ่นเข้า
Dm 
ใจ 
 
 
C 
 
Dm 
 
แต่มื้อนี้ต่อ
Bb 
ไป 
 
สิบ่ไ
C 
ด้พ้อกันแล้ว
F 
นั่น
 
เพราะผู้ชายค
Dm 
นนี้ 
 
ถูกตัดขาดจากเ
D7 
จ้าของ
Gm 
มัน
 
อยากอายหมาคือ
F 
กัน
 
ยามสายตา
Gm 
มันแนมเสื่องซอมเฮา 
 
 
Am 

 
บอกหมาแหน่
Dm 
เด้อ 
 
บุญอ้
C 
ายมันพอ
Dm 
ส่ำนี้
 
บ่สมเจ้าอี
Bb 
หลี 
 
ดีแ
C 
ล้วที่เพิ่นเลือกเ
F 
ขา
 
ฝากขอบคุณ
Dm 
หมาที่เคยดูแลยาม
D7 
แวะบ้าน
Gm 
เจ้า
 
ว่าผู้บ่าวคน
Dm 
เก่า 
 
สั่งความมา
C 
หา 
 
หมาคงเข้
Dm 
าใจ

 
ฝากขอบคุณห
F 
มาที่เคยดู
Dm 
แลยาม
D7 
แวะบ้าน
Gm 
เจ้า
 
ว่าผู้บ่าวคน
Dm 
เก่า 
 
สั่งความมา
C 
หา 
 
หมา
F 
คงเข้าใจ

OUTRO | Dm | C | Bb Am | Dm C Dm |


เจ้าแต่งงานไปอ้ายกะเสียใจเติบอยู่ดอกหล่า
แต่อยากสั่งความหาหมาโตที่นอนถ่าหน้าบ้านทรามวัย
เคยได้กินของต้อน ซิ้นแห้งเนื้อหมูปิ้งไก่
ย่านมันขี้สงสัยที่บ่เห็นอ้ายไปคือเก่า

ลื่นแก่นกับหมา เห็นหน้าอ้ายมันกะฮู้
ย้อนไปดู๋ต่อดูทุกวันจนมันเซาเห่า
ฮู้เห็นตลอดตอนข่อยอยู่กับเจ้า
เว้าได้คือสิเว้า ว่าให้สองเฮาฮักัน

สั่งความหาหมา แหน่เด้อหล่าให้เพิ่นเข้าใจ
แต่มื้อนี้ต่อไป สิบ่ได้พ้อกันแล้วนั่น
เพราะผู้ชายคนนี้ ถูกตัดขาดจากเจ้าของมัน
อยากอายหมาคือกัน ยามสายตามันแนมเสื่องซอมเฮา

บอกหมาแหน่เด้อ บุญอ้ายมันพอส่ำนี้
บ่สมเจ้าอีหลี ดีแล้วที่เพิ่นเลือกเขา
ฝากขอบคุณหมาที่เคยดูแลยามแวะบ้านเจ้า
ว่าผู้บ่าวคนเก่า สั่งความมาหา หมาคงเข้าใจ

ดนตรี

สั่งความหาหมา แหน่เด้อหล่าให้เพิ่นเข้าใจ
แต่มื้อนี้ต่อไป สิบ่ได้พ้อกันแล้วนั่น
เพราะผู้ชายคนนี้ ถูกตัดขาดจากเจ้าของมัน
อยากอายหมาคือกัน ยามสายตามันแนมเสื่องซอมเฮา

บอกหมาแหน่เด้อ บุญอ้ายมันพอส่ำนี้
บ่สมเจ้าอีหลี ดีแล้วที่เพิ่นเลือกเขา
ฝากขอบคุณหมาที่เคยดูแลยามแวะบ้านเจ้า
ว่าผู้บ่าวคนเก่า สั่งความมาหา หมาคงเข้าใจ

ฝากขอบคุณหมาที่เคยดูแลยามแวะบ้านเจ้า
ว่าผู้บ่าวคนเก่า สั่งความมาหา หมาคงเข้าใจ

มิวสิควิดีโอ สั่งความหาหมา เฉลิมพล มาลาคำ

เพลง : สั่งความหาหมา
ศิลปิน : เฉลิมพล มาลาคำ
เนื้อร้อง/ทำนอง : เฉลิมพล มาลาค
เรียบเรียง : อ.เป้ จันทรุเรคคอร์ด
ติดต่องานแสดง : 083 727 0885
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend