คอร์ดเพลง ใครรักก่อนแพ้ What’s Up

  
Text   


INTRO | Dmaj7 | C#m |
INTRO | Dmaj7 | C#m |

 
เห
Dmaj7 
มือนจะมีอะไร
 
ที่บันดาลให้เราทั้งสอ
C#m 
งคนให้ต้องมาเจอ
 
ต้องมาผูกพันธ์ เป็นอะไรที่เป็นสัมพันธ์ชั่วค
Bm 
ราว
 
ในวันที่ต่างคนต่างเหงาวันที่มีแค่เรา
 
 
ไม่
Amaj7 
ได้คิดอะไร ไม่ได้คิดไปไกล

 
เห
Dmaj7 
มือนแค่ลมผ่านไป
 
ที่ไม่ควรมีใครต้องเผลอใ
C#m 
จอะไรออกไป
 
ไม่ควรคิดอะไรให้มันไหลเกินไปไก
Bm 
 
แต่ข้างในมันยังหวั่นไหว จะให้ลืมยังไง รู้
ตัว

 
หยุดใจไม่ไห
Bm 
ว โอ้ว.. มันฝังใ
C#m 
นใจ
 
ยิ่งลึ
Dmaj7 
ก    ยิ่งเจ็
C#m 
บ    ยิ่งไม่รั
Bm 
ก    ยิ่งเจ็บ
 
ต้องจ
บยังไง

 
คนที่รักก่อนแ
Dmaj7 
พ้.. แพ้
 
ต้องช้ำ ต้องทน ต้องเจ็บ ไม่มีข้อแ
C#m 
ม้.. แพ้
 
ต้องรับต้องแพ้ให้กับทุกๆ เรื่อ
Bm 
งราว
 
ที่เข้ามาและจบเร็วดั่งน้ำ
ซึมผ่าน
ทราย
 
ใครที่รักก่อนแ
Dmaj7 
พ้.. แพ้
 
ต้องย้ำต้องเตือนทุกครั้งว่าใจต้องแ
C#m 
พ้.. แพ้
 
ความรักและความต้องการที่ไม่เท่
Bm 
ากัน ไม่เข้
C#m 
ากัน
 
เป็นได้แค่นั้
น.. 
 
 
 
แค่เหมือนคนที่คบฆ่าเวลา..
 

INSTRU | Dmaj7 | C#m |

 
เห
Dmaj7 
มือนเป็นเกมหนึ่งเกม กติกามันชัดอยู่แล้ว
 
ใค
C#m 
รปล่อยตัวปล่อยใจ ปล่อยอะไรๆ ให้มันไหลไปคงพัง.. 
 
 
Bm 
 
ก็ไม่มีสิทธิรู้สึกรัก ก็ไม่มีสิทธิจะไปหว

 
ต้องหยุดใจเอาไ
Bm 
ว้..โอ.. หยุดหัวใ
C#m 
 
ยิ่งลึ
Dmaj7 
ก    ยิ่งเจ็
C#m 
บ    ยิ่งไม่รั
Bm 
ก    ยิ่งเจ็บ
 
ต้องจ
บยังไง

 
คนที่รักก่อนแ
Dmaj7 
พ้.. แพ้
 
ต้องช้ำ ต้องทน ต้องเจ็บ ไม่มีข้อแ
C#m 
ม้.. แพ้
 
ต้องรับต้องแพ้ให้กับทุกๆ เรื่อ
Bm 
งราว
 
ที่เข้ามาและจบเร็วดั่งน้ำ
ซึมผ่าน
ทราย
 
ใครที่รักก่อนแ
Dmaj7 
พ้.. แพ้
 
ต้องย้ำต้องเตือนทุกครั้งว่าใจต้องแ
C#m 
พ้.. แพ้
 
ความรักและความต้องการที่ไม่เท่
Bm 
ากัน ไม่เข้
C#m 
ากัน
 
เป็นได้แค่นั้
น.. 
 
 
 
แค่เหมือนคนที่คบฆ่าเวลา..
 

INSTRU | Dmaj7 C#m Bm G | F |
INSTRU | Dmaj7 C#m Bm G | F E |

 
คนที่รักก่อนแ
Dmaj7 
พ้.. แพ้
 
ต้องช้ำ ต้องทน ต้องเจ็บ ไม่มีข้อแ
C#m 
ม้.. แพ้
 
ต้องรับต้องแพ้ให้กับทุกๆ เรื่อ
Bm 
งราว
 
ที่เข้ามาและจบเร็วดั่งน้ำ
ซึมผ่าน
ทราย
 
ใครที่รักก่อนแ
Dmaj7 
พ้.. แพ้
 
ต้องย้ำต้องเตือนทุกครั้งว่าใจต้องแ
C#m 
พ้.. แพ้
 
ความรักและความต้องการที่ไม่เท่
Bm 
ากัน ไม่เข้
C#m 
ากัน
 
เป็นได้แค่นั้
น.. 
 
 

 
ใครที่รักก่อนแ
Dmaj7 
พ้.. แพ้
 
ต้องย้ำต้องเตือนทุกครั้งว่าใจต้องแ
C#m 
พ้.. แพ้
 
ความรักและความต้องการที่ไม่เท่
Bm 
ากัน ไม่เข้
C#m 
ากัน
 
เป็นได้แค่นั้
น.. 
 
 
 
แค่เหมือนคนที่คบฆ่าเวลา..
 

OUTRO | Dmaj7 | C#m |


เหมือนจะมีอะไร
ที่บันดาลให้เราทั้งสองคนให้ต้องมาเจอ
ต้องมาผูกพันธ์ เป็นอะไรที่เป็นสัมพันธ์ชั่วคราว
ในวันที่ต่างคนต่างเหงาวันที่มีแค่เรา
ไม่ได้คิดอะไร ไม่ได้คิดไปไกล

เหมือนแค่ลมผ่านไป
ที่ไม่ควรมีใครต้องเผลอใจอะไรออกไป
ไม่ควรคิดอะไรให้มันไหลเกินไปไกล
แต่ข้างในมันยังหวั่นไหว จะให้ลืมยังไง รู้ตัว

หยุดใจไม่ไหว โอ้ว.. มันฝังในใจ
ยิ่งลึก ยิ่งเจ็บ ยิ่งไม่รัก ยิ่งเจ็บ
ต้องจบยังไง

คนที่รักก่อนแพ้.. แพ้
ต้องช้ำ ต้องทน ต้องเจ็บ ไม่มีข้อแม้.. แพ้
ต้องรับต้องแพ้ให้กับทุกๆ เรื่องราว
ที่เข้ามาและจบเร็วดั่งน้ำซึมผ่านทราย
ใครที่รักก่อนแพ้.. แพ้
ต้องย้ำต้องเตือนทุกครั้งว่าใจต้องแพ้.. แพ้
ความรักและความต้องการที่ไม่เท่ากัน ไม่เข้ากัน
เป็นได้แค่นั้น..
แค่เหมือนคนที่คบฆ่าเวลา..

( ดนตรี )

เหมือนเป็นเกมหนึ่งเกม กติกามันชัดอยู่แล้ว
ใครปล่อยตัวปล่อยใจ ปล่อยอะไรๆ ให้มันไหลไปคงพัง..
ก็ไม่มีสิทธิรู้สึกรัก ก็ไม่มีสิทธิจะไปหวง

ต้องหยุดใจเอาไว้..โอ.. หยุดหัวใจ
ยิ่งลึก ยิ่งเจ็บ ยิ่งไม่รักยิ่งเจ็บ
ต้องจบยังไง

คนที่รักก่อนแพ้.. แพ้
ต้องช้ำ ต้องทน ต้องเจ็บ ไม่มีข้อแม้.. แพ้
ต้องรับต้องแพ้ให้กับทุกๆ เรื่องราว
ที่เข้ามาและจบเร็วดั่งน้ำซึมผ่านทราย
ใครที่รักก่อนแพ้.. แพ้
ต้องย้ำต้องเตือนทุกครั้งว่าใจต้องแพ้.. แพ้
ความรักและความต้องการที่ไม่เท่ากัน ไม่เข้ากัน
เป็นได้แค่นั้น..
แค่เหมือนคนที่คบฆ่าเวลา..

( ดนตรี )

คนที่รักก่อนแพ้.. แพ้
ต้องช้ำ ต้องทน ต้องเจ็บ ไม่มีข้อแม้.. แพ้
ต้องรับต้องแพ้ให้กับทุกๆ เรื่องราว
ที่เข้ามาและจบเร็วดั่งน้ำซึมผ่านทราย
ใครที่รักก่อนแพ้.. แพ้
ต้องย้ำต้องเตือนทุกครั้งว่าใจต้องแพ้.. แพ้
ความรักและความต้องการที่ไม่เท่ากัน ไม่เข้ากัน
เป็นได้แค่นั้น..

ใครที่รักก่อนแพ้.. แพ้
ต้องย้ำต้องเตือนทุกครั้งว่าใจต้องแพ้.. แพ้
ความรักและความต้องการที่ไม่เท่ากัน ไม่เข้ากัน
เป็นได้แค่นั้น..
แค่เหมือนคนที่คบฆ่าเวลา..

มิวสิควิดีโอ ใครรักก่อนแพ้ What’s Up

เพลง : ใครรักก่อนแพ้
ศิลปิน : What’s Up
Lyrics : MMR Team
Melody/Arrange : ศราวุฒิ ฟังฮาด
ติดต่องานแสดง : 06 2494 9583
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend