คอร์ดเพลง ไม่รักแหลงกันตรงๆ วงสะพานเหล็ก

  
Text   
คอร์ดเพลง ไม่รักแหลงกันตรงๆ วงสะพานเหล็ก

ศิลปิน : วงสะพานเหล็ก
เนื้อร้อง/ทำนอง : โย ลักลั่น
คอร์ด : C,Dm,Em,F,G,Am


INTRO | F G | Em Am | Dm G | C G |

 
ก่อนเ
C 
ราเคยเดินจับมือ 
 
ก่อน
Em 
นอนเคยร้องเพลงให้
 
ก่อน
F 
ถึงวันวาเลนไทน์ 
 
เธอมีดอกไ
G 
ม้มาให้กัน

 
ตอน
C 
นี้มันเป็นยังไง 
 
ทำไ
Em 
มเธอไม่เหมือนก่อน
 
ตอน
F 
นี้ฉันนอนกอดหมอน 
 
อยู่กับเ
G 
งาของตัวเอง

 
หรือเธอ
Am 
มีคน
Em 
อื่น 
 
คนอย่าง
F 
ฉันคงดูไร้
C 
ค่า
 
มัน
Am 
เจ็บมันช้ำกับค
Em 
วามเฉยชา
 
ขอ
F 
งเธอ 
 
อยู่ทุก
G 
วัน

 
ถ้าเธอไม่
F 
รักก็แหลงกันต
G 
รงๆ
 
อย่าปล่อยให้ยืน
Em 
งงอยู่พัน
Am 
นี้
 
ไม่
F 
รักก็แหลงกัน
G 
ดีๆว่าไม่ช
C 
อบ
 
ถ้าเธอหมด
F 
รักฉันก็ไม่เป็น
G 
ไร
 
แต่ที่ผ่าน
C 
มาฉันเสียเ
Em 
วลาไปกับ
Am 
คนอย่างเธอ
 
ก็ดีแ
Dm 
ล้วให้เธอได้เ
G 
จอ
 
ก็ดีแ
F 
ล้วฉันได้หายเบ
G 
ลอ 
 
ออกไปอีกน
C 
าน

INSTRU | Am | Em | F | C |
INSTRU | Am | Em | F | G | G |

 
หรือเธอ
Am 
มีคน
Em 
อื่น 
 
คนอย่าง
F 
ฉันคงดูไร้
C 
ค่า
 
มัน
Am 
เจ็บมันช้ำกับค
Em 
วามเฉยชา
 
ขอ
F 
งเธอ 
 
อยู่ทุก
G 
วัน

 
ถ้าเธอไม่
F 
รักก็แหลงกันต
G 
รงๆ
 
อย่าปล่อยให้ยืน
Em 
งงอยู่พัน
Am 
นี้
 
ไม่
F 
รักก็แหลงกัน
G 
ดีๆว่าไม่ช
C 
อบ
 
ถ้าเธอหมด
F 
รักฉันก็ไม่เป็น
G 
ไร
 
แต่ที่ผ่าน
C 
มาฉันเสียเ
Em 
วลาไปกับ
Am 
คนอย่างเธอ
 
ก็ดีแ
Dm 
ล้วให้เธอได้เ
G 
จอ
 
ก็ดีแ
F 
ล้วฉันได้หายเบ
G 
ลอ..

 
ถ้าเธอไม่
F 
รักก็แหลงกันต
G 
รงๆ
 
อย่าปล่อยให้ยืน
Em 
งงอยู่พัน
Am 
นี้
 
ไม่
F 
รักก็แหลงกัน
G 
ดีๆว่าไม่ช
C 
อบ
 
ถ้าเธอหมด
F 
รักฉันก็ไม่เป็น
G 
ไร
 
แต่ที่ผ่าน
C 
มาฉันเสียเ
Em 
วลาไปกับ
Am 
คนอย่างเธอ
 
ก็ดีแ
Dm 
ล้วให้เธอได้เ
G 
จอ
 
ก็ดีแ
F 
ล้วฉันได้หายเบ
G 
ลอ 
 
ออกไปอี
C 
กนาน

 
ก็ดีแ
Dm 
ล้วให้เธอได้เ
G 
จอ
 
ก็ดีแ
F 
ล้วฉันได้หายเบ
G 
ลอ 
 
ออกไปอี
C 
กนาน

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไม่รักแหลงกันตรงๆ


ก่อนเราเคยเดินจับมือ ก่อนนอนเคยร้องเพลงให้
ก่อนถึงวันวาเลนไทน์ เธอมีดอกไม้มาให้กัน

ตอนนี้มันเป็นยังไง ทำไมเธอไม่เหมือนก่อน
ตอนนี้ฉันนอนกอดหมอน อยู่กับเงาของตัวเอง

หรือเธอมีคนอื่น คนอย่างฉันคงดูไร้ค่า
มันเจ็บมันช้ำกับความเฉยชา
ของเธอ อยู่ทุกวัน

ถ้าเธอไม่รักก็แหลงกันตรงๆ
อย่าปล่อยให้ยืนงงอยู่พันนี้
ไม่รักก็แหลงกันดีๆว่าไม่ชอบ
ถ้าเธอหมดรักฉันก็ไม่เป็นไร
แต่ที่ผ่านมาฉันเสียเวลาไปกับคนอย่างเธอ
ก็ดีแล้วให้เธอได้เจอ
ก็ดีแล้วฉันได้หายเบลอ ออกไปอีกนาน

( ดนตรี )

หรือเธอมีคนอื่น คนอย่างฉันคงดูไร้ค่า
มันเจ็บมันช้ำกับความเฉยชา
ของเธอ อยู่ทุกวัน

ถ้าเธอไม่รักก็แหลงกันตรงๆ
อย่าปล่อยให้ยืนงงอยู่พันนี้
ไม่รักก็แหลงกันดีๆว่าไม่ชอบ
ถ้าเธอหมดรักฉันก็ไม่เป็นไร
แต่ที่ผ่านมาฉันเสียเวลาไปกับคนอย่างเธอ
ก็ดีแล้วให้เธอได้เจอ
ก็ดีแล้วฉันได้หายเบลอ..

ถ้าเธอไม่รักก็แหลงกันตรงๆ
อย่าปล่อยให้ยืนงงอยู่พันนี้
ไม่รักก็แหลงกันดีๆว่าไม่ชอบ
ถ้าเธอหมดรักฉันก็ไม่เป็นไร
แต่ที่ผ่านมาฉันเสียเวลาไปกับคนอย่างเธอ
ก็ดีแล้วให้เธอได้เจอ
ก็ดีแล้วฉันได้หายเบลอ ออกไปอีกนาน

ก็ดีแล้วให้เธอได้เจอ
ก็ดีแล้วฉันได้หายเบลอ ออกไปอีกนาน

มิวสิควิดีโอ ไม่รักแหลงกันตรงๆ วงสะพานเหล็ก

เพลง : ไม่รักแหลงกันตรงๆ
ศิลปิน : วงสะพานเหล็ก
เรียบเรียง : Border records
ติดต่องานแสดง : [email protected]
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend