คอร์ดเพลง ก่อม็อบในใจเธอ ไหมไทย หัวใจศิลป์

  
Text   

INTRO | A | A | A | A |
INTRO | A | C#m | D | E |
INTRO | A | C#m | D | E | E |

 
เห็
นว่าอ้ายบ่ป
C#m 
าก
 
เห็นว่าอ้ายฮั
ก 
 
อ้ายยอมทุกอย่
าง
 
เธอกะแฮ
งเป็นไปลายต่
C#m 
าง
 
เฮ็ดได้ เฮ็ดเอ
า 
 
เอาแต่เจ้าข
อง

 
ทนบ่ไห
ว 
 
ใจอ้ายถืกห
C#m 
ย่อง
 
ต้องออกมารีกร้อ
ง 
 
ก่อม็อ
บในใจเธ
อ.. 
 
 

 
อ้ายขอประท้ว
ง 
 
ทวงสิทธิ์ของใ
 
บ่ยอมสยบอีกต่อไป
สิโสเจ็บละเด้
F#m 
 
บ่ยอมให้ตั๋
วให้เอาเปรียบอยู่ร่ำไ
 
มื่อนี้หัวใจ
อ้ายมีข้อเสน
F#m 
 
หวั
ง..หวัง..หวังว่าเธ
อ 
 
สิฟังแบบเปิดใ
จ.. 
 
 

 
ถ้าบ่ฮักจริงกะออกไป๊
..ออกไป๊
 
ออกไป
..จากหัวใจอ้
F#m 
าย
 
ถึงเจ็บกะคงบ่ฮอดตา
 
ดีกว่
าเป็นทาสฮักของเธ
F#m 
 
ถ้าฮักอ้ายจริงกะไล่เขาไป
..ไล่ออกไป
 
ออกไป
จากหัวใจเ
F#m 
ธอ
 
ยังฮักน้องเส
Bm 
มอ 
 
แต่ไม่เธ
อก็เขาต้องออกไ
ป.. 
 
 

INSTRU | D | D | E | F#m | F#m |
INSTRU | Bm | E | A |

 
   
F#m 
เว้าพื้นฮักกะฮักอยู่ 
 
เว้าพื้นแคร์กะแคร์อยู่
 
   แต่น้ำตาขูมันทนบ่ไห
 
   
F#m 
เว้าพื้นฮักกะฮักหลาย 
 
เว้าพื้นทนจนทนบ่ไห
 
   มื้อนี้เลยมาประท้
วง

 
อ้ายขอประท้ว
ง 
 
ทวงสิทธิ์ของใ
 
บ่ยอมสยบอีกต่อไป
สิโสเจ็บละเด้
F#m 
 
บ่ยอมให้ตั๋
วให้เอาเปรียบอยู่ร่ำไ
 
มื่อนี้หัวใจ
อ้ายมีข้อเสน
F#m 
 
หวั
ง..หวัง..หวังว่าเธ
อ 
 
สิฟังแบบเปิดใ
จ.. 
 
 

 
ถ้าบ่ฮักจริงกะออกไป๊
..ออกไป๊
 
ออกไป
..จากหัวใจอ้
F#m 
าย
 
ถึงเจ็บกะคงบ่ฮอดตา
 
ดีกว่
าเป็นทาสฮักของเธ
F#m 
 
ถ้าฮักอ้ายจริงกะไล่เขาไป
..ไล่ออกไป
 
ออกไป
จากหัวใจเ
F#m 
ธอ
 
ยังฮักน้องเส
Bm 
มอ 
 
แต่ไม่เธ
อก็เขาต้องออกไ
ป..

 
ออกไป๊
..ออกไป๊..
 
ออกไป
..จากหัวใจอ้
F#m 
าย
 
ถึงเจ็บกะคงบ่ฮอดตา
 
ดีกว่
าเป็นทาสฮักของเธ
F#m 
 
ถ้าฮักอ้ายจริงกะไล่เขาไป
..ไล่ออกไป
 
ออกไป
จากหัวใจเ
F#m 
ธอ
 
ยังฮักน้องเส
Bm 
มอ 
 
แต่ไม่เธ
อก็เขาต้องออกไ
ป..

 
ออกไป
..ออกไป๊
..

มิวสิควิดีโอ ก่อม็อบในใจเธอ ไหมไทย หัวใจศิลป์

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend