คอร์ดเพลง มันตายไปแล้ว ไหมไทย หัวใจศิลป์

  
Text   

INTRO | F#m | C#m | D |
INTRO | E C#m | F#m |

 
เสียน้ำต
F#m 
า..จากคนนั้นใช่ไ
C#m 
หม
 
ฟูมฟา
ย..กลั
บมาหาผัว
..เก่า
C# 
 
ตอ
F#m 
นที่เจ้าฮักกัน 
 
ปานว่ามั
C#m 
นคือสิบ่มีมื้อเศร้า
 
สุขกับเข
าทิ้งอ้า
C#m 
ยไว้บ่อ
F#m 
น้ำตา.. 
 
 
C# 

 
เข้าใจดี
F#m 
..ว่ามันเจ็บส่ำใ
C#m 
ด๋
 
อยากสิกลับไป
..แต่คงเฮ็
ดบ่ได้ด
อกหนา.. 
 
 
C# 
 
ใจ
F#m 
ที่เจ้าทำร้าย 
 
บทสุดท้
C#m 
ายก็เลยด้านชา
 
สิกลับม
า..ใน
C#m 
ถานะอ
F#m 
ะไร..

 
มันตายไปแล้
วได้ยินบ่
E/G# 
มันตายไป
F#m 
แล้ว
 
หัวใจ
มันตาย..ตั้งแต่วันนั้
น.. 
 
 
C# 
 
วั
นที่เจ้าบอกล
า 
 
และเจ้ากลับเข
C#m 
ามีอิหยัง
F#m 
กัน
 
หัวใจ
มันขาดสะ
C#m 
บั้น.. 
 
 
C# 
 
เกือบสิบ่เ
F#m 
ป็นคน..

 
คันบ่เจ็
F#m 
บ 
 
เจ้าคงบ่กลั
C#m 
บมา
 
กลับไปส
าบ่อยากฟั
งเหตุ
ผล.. 
 
 
C# 
 
มันฟั่
F#m 
นเฟือน 
 
บ่อยากเป็นผู้เป็
C#m 
นคน
 
บ่อยากเห็
น..หน้าค
C#m 
นที่ทำร้
F#m 
ยกัน..
 
(มันตายไปแล้ว…)
 

 
มันตายไปแล้
วได้ยินบ่
E/G# 
มันตายไป
F#m 
แล้ว
 
หัวใจ
มันตาย..ตั้งแต่วันนั้
น.. 
 
 
C# 
 
วั
นที่เจ้าบอกล
า 
 
และเจ้ากลับเข
C#m 
ามีอิหยัง
F#m 
กัน
 
หัวใจ
มันขาดสะ
C#m 
บั้น.. 
 
 
C# 
 
เกือบสิบ่เ
F#m 
ป็นคน..

INSTRU | A E | C#m F#m | E | A C# |
INSTRU | D E | C#m F#m |
INSTRU | D C#m C# | F#m | F#m |

 
มันตายไปแล้
วได้ยินบ่
E/G# 
มันตายไป
F#m 
แล้ว
 
หัวใจ
มันตาย..ตั้งแต่วันนั้
น.. 
 
 
C# 
 
วั
นที่เจ้าบอกล
า 
 
และเจ้ากลับเข
C#m 
ามีอิหยัง
F#m 
กัน
 
หัวใจ
มันขาดสะ
C#m 
บั้น.. 
 
 
C# 
 
เกือบสิบ่เ
F#m 
ป็นคน..

 
มันตายไปแล้
วได้ยินบ่
E/G# 
มันตายไป
F#m 
แล้ว
 
หัวใจ
มันตาย..ตั้งแต่วันนั้
น.. 
 
 
C# 
 
วั
นที่เจ้าบอกล
า 
 
และเจ้ากลับเข
C#m 
ามีอิหยัง
F#m 
กัน
 
หัวใจ
มันขาดสะ
C#m 
บั้น.. 
 
 
C# 
 
เกือบสิบ่เ
F#m 
ป็นคน..

 
มันตายไปแล้
วได้ยิน
C#m 
บ่มันตายไป
F#m 
แล้ว..
 
มันตายไปแล้
วได้ยิ
C#m 
นบ่..
 
มันตายไปแล้ว..
 

OUTRO | D E | C#m F#m |
OUTRO | Bm D | C#m E C#m | F#m |

มิวสิควิดีโอ มันตายไปแล้ว ไหมไทย หัวใจศิลป์

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend