คอร์ดเพลง เสียงแคนจากแมนชั่น ไหมไทย หัวใจศิลป์

  
Text   

INTRO | C#m B | G#m | F#m G#m | C#m |

 
ได้ยินเสียงแ
C#m 
คน..ดังลอยแล่นมาจากแมน
ชั่น
 
ไผน้อพักอยู่หม่องนั้
C#m 
 
คนไกลบ้านคือเฮาบ่
G#m 
น้อ.. 
 
 
C#m 

 
ทำนอง ลายล่อง ลายเศร้
F#m 
 
ฟังแล้วเห
C#m 
งา 
 
คึดฮอดแม่พ่
F#m 
 
สะกิ
ดใจให้คึดพ้
C#m 
 
หลายสิ่งที่ร
ออยู่ในควา
G#m 
มจำ

 
นับแต่ความจ
C#m 
น..พาดิ้นรนเป็นคนไกล
ถิ่น
 
ความทุกข์บีบให้ต้องดิ้
C#m 
 
ยากงานบ่เซา แต่เช้าฮอ
G#m 
ดค่ำ.. 
 
 
C#m 

 
มาไกลหลายปีติดต่
F#m 
อ อยู่ กทม
C#m 
.บ่ได้ฟัง
F#m 
ลำ
 
คืนนี้
เหมือนแคนไถ่ถ
C#m 
าม..
 
ว่าลืมทา
งเมือบ้านแล้วไป่
..

 
แม่นผู้ใด๋
..เป็นค
G#m 
นเป่าแคนกะส่
C#m 
าง
 
แต่คนหลอยฟั
C#m 
ง 
 
มันช่างมีแฮงใจหล
าย.. 
 
 
G#m 
 
คนอยู่แมนชั่
F#m 
น..ยังเป่าแคนหว
C#m 
าน 
 
ซ้ำบ่ย่าน
F#m 
อาย
 
ยืนยั
นว่าเจ้าของเป็นไ
C#m 
 
ออนซอนน้ำใจ
F# 
..เจ้าของเสียง
แคน.. 
 
 
G#m 

 
ลายสุดสะแ
C#m 
นน..เสียงแคนแล่นจากแมน
ชั่น
 
หล่อเลี้ยงคนเหงาไกลบ้
C#m 
าน
 
สู้เพื่อฝันบนทางยา
G#m 
กแสน.. 
 
 
C#m 
 
ให้แน่นเหนียวคือปั้
F#m 
นข้าว
 
คนบ้านเฮ
C#m 
าฮักกันมั่นแ
F#m 
ก่น
 
เป่าอี
กแหน่เด้อหมอแ
C#m 
คน
 
ช่วยเป็นตัวแท
น..กล่อมใจ
ไกลบ้าน

INSTRU | C#m | C#m | C#m | C#m |

 
ลายสุดสะแ
C#m 
นน..เสียงแคนแล่นจากแมน
ชั่น
 
หล่อเลี้ยงคนเหงาไกลบ้
C#m 
าน
 
สู้เพื่อฝันบนทางยา
G#m 
กแสน.. 
 
 
C#m 
 
ให้แน่นเหนียวคือปั้
F#m 
นข้าว
 
คนบ้านเฮ
C#m 
าฮักกันมั่นแ
F#m 
ก่น
 
เป่าอี
กแหน่เด้อหมอแ
C#m 
คน
 
ช่วยเป็นตัวแท
น..กล่อมใจ
ไกลบ้าน

OUTRO | G#m | C#m | F#m G#m | C#m |

มิวสิควิดีโอ เสียงแคนจากแมนชั่น ไหมไทย หัวใจศิลป์

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend