คอร์ดเพลง หน้าชัดหลังเบลอ แต้ ศิลา

  
Text   

Tune to Eb
INTRO | G D | C |
INTRO | G D | C | D |

 
ฉัน
ไม่ได้ตั้งใจ
  ที่จะคิด
Em 
ระแวง
 
แต่ภา
พที่เธอแสด
งมันทำให้ฉัน
หวั่นใจ
 
ว่าตัวฉั
นกำลังจะเข้า
ข่าย  ไม่ตอ
Bm 
บสนองทาง
Em 
ใจ
 
ไม่รับรู้
Am 
เรื่องราวอะไร
ในช่วงนี้

 
เหมือนโดนปิดหู
Em 
..เหมือนโดนปิดต
Bm 
 
เหมือนว่าฉั
นกำลังมีค่า
 
แค่บางเวล
Am 
า  ที่เธอมาห
Bm 
 
ก็แค่เพีย
งชั่วครั้งชั่วครา 
 
แค่ช้ามคื

 
ต่อหน้าเธอดูชัดเจ
น 
 
ลับหลั
งทำไมถึงเ
Em 
บลอ
 
หรือว่าเธ
อมีใครอีกคนซ่อนอยู่ในนั้
 
ต่อหน้
าเธอทำเป็นพูดดี
..รักฉัน
อย่างนี้
Bm 
อย่างนั้
Em 
 
ลับหลั
งไม่คิดถึงกั
 
หรือว่าเธ
อไปแอบเอาใจ
ให้ใครคน
อื่น..  

INSTRU | G D | C |
INSTRU | G D | C | D |

 
ฉั
นก็ไม่เข้าใจ
  ว่าทำไม
Em 
ต้องเป็นแบบนี้
 
ชอบทำ
ให้รู้สึกดี
แล้วทำให้มี
น้ำตา
 
บอกกับฉัน
ว่าไม่มีอะ
ไร
 
อย่าได้คิ
Bm 
ดมากไปเลยหน
Em 
 
คนรัก
Am 
กันธรรมดา
ไม่ทำกันแบบ
นี้

 
เหมือนโดนปิดหู
Em 
เหมือนโดนปิดต
Bm 
 
เหมือนว่าฉั
นกำลังมีค่า
 
แค่บางเวล
Am 
า  ที่เธอมาห
Bm 
 
ก็แค่เพีย
งชั่วครั้งชั่วครา 
 
แค่ช้ามคื

 
ต่อหน้าเธอดูชัดเจ
น 
 
ลับหลั
งทำไมถึงเ
Em 
บลอ
 
หรือว่าเธ
อมีใครอีกคนซ่อนอยู่ในนั้
 
ต่อหน้
าเธอทำเป็นพูดดี
..รักฉัน
อย่างนี้
Bm 
อย่างนั้
Em 
 
ลับหลั
งไม่คิดถึงกั
 
หรือว่าเธ
อไปแอบเอาใจ
ให้ใครคน
อื่น..  

INSTRU | Em | Em D | Em | Em D | D |
INSTRU | C D | Em | C D | Em |
INSTRU | C D | Em | Am C | D |

 
เหมือนโดนปิดหู
Em 
 เหมือนโดนปิดต
Bm 
 
เหมือนว่าฉั
นกำลังมีค่า
 
แค่บางเวล
Am 
า  ที่เธอมาห
Bm 
 
ก็แค่เพีย
งชั่วครั้งชั่วครา 
 
แค่ช้ามคื

 
ต่อหน้าเธอดูชัดเจ
Ab 
น ลับหลั
Eb/Bb 
งทำไมถึงเ
Fm 
บลอ
 
หรือว่าเธ
Db 
อมีใครอีกคนซ่อนอยู่ในนั้
Eb 
 
ต่อหน้
Db 
าเธอทำเป็นพูดดี
Eb 
 รักฉัน
Ab 
อย่างนี้
Cm 
อย่างนั้
Fm 
 
ลับหลั
Db 
งไม่คิดถึงกั
Eb 
 
หรือว่าเธ
Db 
อไปแอบเอาใจ
Eb 
ให้ใครคน
Ab 
อื่น  
Eb 

 
หรือเธ
อไปแอบมีใจ
  ให้ใครคนอื่น.
.

มิวสิควิดีโอ หน้าชัดหลังเบลอ แต้ ศิลา

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend