คอร์ดเพลง วิมานรักอากาศ คาราบาว

  
Text   
คอร์ดเพลง วิมานรักอากาศ คาราบาว

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : คาราบาว
เนื้อร้อง/ทำนอง : ยืนยง โอภากุล
คอร์ด : D,Em,F#m,G,A,Bm


INTRO | D | Bm | G | A | ( 2 Times )

D 
  เพียงเห็นครั้ง
Bm 
แรก..
G 
  ใจมันก็เต้นตูมต
A 
ามเหมือนคนเหนื่อย
D 
  อยากเห็นเ
Bm 
รื่อย 
 
G 
  ตรงที่เก่า 
 
ที่เ
A 
ดิม 
 
ที่เดินผ่าน

D 
  วัน ๆ เฝ้า
Bm 
รอเวลา
 
  ที่ห
G 
มุนไปอย่างเนิ่นน
A 
าน เฮ เฮ เฮ
D 
  มีเพียงแค่
Bm 
ตามองตา
 
  เท่า
G 
นั้น 
 
ก็สั่นถึงวิญญ
A 
าณ

 
นั่นหรือเป
D 
ล่า
 
ที่
Bm 
สาว 
 
ที่ห
G 
นุ่ม 
 
เขาว่าความ
A 
รัก
 
รักติ๊งต่
D 
าง 
 
 
Bm 
ขี้ตู่
 
แค่เ
G 
ราเฝ้าฝันไปเ
A 
อง 
 
คิดไปเอง

INSTRU | D | Bm | G | A |

D 
  เพียงความ
Bm 
รู้สึก
G 
  ส่วนลึกในหัวใ
A 
จ..คือความสุข
D 
  แอบรักแอบ
Bm 
ปลูก
 
  
G 
ต้นไม้แห่งความ
A 
รักไว้ในใจ

D 
  ดอกใบก้าน
Bm 
กิ่งลำต้น
 
  งดง
G 
ามตามจินตนาก
A 
าร 
 
โอโอโว
D 
  บ่มเพาะไว้
Bm 
ในใจตน
 
  เด็ด
G 
ดมได้เพียงแค่ใน
A 
ฝัน

 
นั่นหรือเป
D 
ล่า
 
ที่
Bm 
สาว 
 
ที่ห
G 
นุ่ม 
 
เขาว่าความ
A 
รัก
 
รักติ๊งต่
D 
าง 
 
 
Bm 
ขี้ตู่
 
แค่เ
G 
ราเฝ้าฝันไปเ
A 
อง 
 
คิดไปเ
D 
อง
D7 

 
จะเป็นอะไรก็ช่าง
G 
มัน
 
ฉันไม่แ
A 
คร์ไม่กังวลไม่
Bm 
สนใจ
D7 
 
ปล่อยให้ชีวิตมันเดินไ
G 
 
ในแต่ละ
A 
วัน 
 
อย่างมีความห
D 
วัง
D7 

 
มันดีกว่าดำรง
G 
อยู่
 
อย่างเรื่อยเ
A 
ปื่อยกับชีวิตไร้พ
D 
ลัง
F#m 
 
ถึงสมรักสม
G 
ชัง 
 
ถึงขี้ตู่ติ๊ง
B7 
ต่าง
 
ค่อยว่ากันที
Em 
หลัง 
 
จากได้ตั้งหน้าถมท
A 
าง
 
สร้างวิมานรักอากาศ
 

INSTRU | D | Bm | G | A |
INSTRU | D | Bm | G | A |
INSTRU | D | Bm | G | A | D | D7 |

 
จะเป็นอะไรก็ช่าง
G 
มัน
 
ฉันไม่แ
A 
คร์ไม่กังวลไม่
Bm 
สนใจ
D7 
 
ปล่อยให้ชีวิตมันเดินไ
G 
 
ในแต่ละ
A 
วัน 
 
อย่างมีความห
D 
วัง
D7 

 
มันดีกว่าดำรง
G 
อยู่
 
อย่างเรื่อยเ
A 
ปื่อยกับชีวิตไร้พ
D 
ลัง
F#m 
 
ถึงสมรักสม
G 
ชัง 
 
ถึงขี้ตู่ติ๊ง
B7 
ต่าง
 
ค่อยว่ากันที
Em 
หลัง 
 
จากได้ตั้งหน้าถมท
A 
าง
 
สร้างวิมานรักอากาศ..
 

D 
  หลงรักจินต
Bm 
นาการ
G 
  วิมานรักอาก
A 
าศ
D 
  ลุ่มหลงรักจินต
Bm 
นาการ
G 
  วิมานรักอาก
A 
าศ..
D 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง วิมานรักอากาศ


เพียงเห็นครั้งแรก..
ใจมันก็เต้นตูมตามเหมือนคนเหนื่อย
อยากเห็นเรื่อย ๆ
ตรงที่เก่า ที่เดิม ที่เดินผ่าน

วัน ๆ เฝ้ารอเวลา
ที่หมุนไปอย่างเนิ่นนาน เฮ เฮ เฮ
มีเพียงแค่ตามองตา
เท่านั้น ก็สั่นถึงวิญญาณ

นั่นหรือเปล่า
ที่สาว ที่หนุ่ม เขาว่าความรัก
รักติ๊งต่าง ขี้ตู่
แค่เราเฝ้าฝันไปเอง คิดไปเอง

( ดนตรี )

เพียงความรู้สึก
ส่วนลึกในหัวใจ..คือความสุข
แอบรักแอบปลูก
ต้นไม้แห่งความรักไว้ในใจ

ดอกใบก้านกิ่งลำต้น
งดงามตามจินตนาการ โอโอโว
บ่มเพาะไว้ในใจตน
เด็ดดมได้เพียงแค่ในฝัน

นั่นหรือเปล่า
ที่สาว ที่หนุ่ม เขาว่าความรัก
รักติ๊งต่าง ขี้ตู่
แค่เราเฝ้าฝันไปเอง คิดไปเอง

จะเป็นอะไรก็ช่างมัน
ฉันไม่แคร์ไม่กังวลไม่สนใจ
ปล่อยให้ชีวิตมันเดินไป
ในแต่ละวัน อย่างมีความหวัง

มันดีกว่าดำรงอยู่
อย่างเรื่อยเปื่อยกับชีวิตไร้พลัง
ถึงสมรักสมชัง ถึงขี้ตู่ติ๊งต่าง
ค่อยว่ากันทีหลัง จากได้ตั้งหน้าถมทาง
สร้างวิมานรักอากาศ

( ดนตรี )

จะเป็นอะไรก็ช่างมัน
ฉันไม่แคร์ไม่กังวลไม่สนใจ
ปล่อยให้ชีวิตมันเดินไป
ในแต่ละวัน อย่างมีความหวัง

มันดีกว่าดำรงอยู่
อย่างเรื่อยเปื่อยกับชีวิตไร้พลัง
ถึงสมรักสมชัง ถึงขี้ตู่ติ๊งต่าง
ค่อยว่ากันทีหลัง จากได้ตั้งหน้าถมทาง
สร้างวิมานรักอากาศ..

หลงรักจินตนาการ
วิมานรักอากาศ
ลุ่มหลงรักจินตนาการ
วิมานรักอากาศ..

มิวสิควิดีโอ วิมานรักอากาศ คาราบาว

เพลง : วิมานรักอากาศ
ศิลปิน : คาราบาว
เรียบเรียง : ภูวกฤต นนท์ธนธาดา
ติดต่อ : Line ► @CarabaoOfficial
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend