คอร์ดเพลง ยิ้ม เต็งหนึ่ง รัชพล

  
Text   
คอร์ดเพลง ยิ้ม เต็งหนึ่ง รัชพล

ศิลปิน : เต็งหนึ่ง รัชพล
เนื้อร้อง/ทำนอง : เต็งหนึ่ง รัชพล
คอร์ด : A,Bm,C#m,D,E,F#m


INTRO | A | C#m | F#m | C#m |
INTRO | D | B7 | E | E |

 
เธอรู้ไ
A 
หมว่ารอยยิ้มเธอมีค
C#m 
วามหมาย
 
เธอรู้ไ
F#m 
หมว่าใจฉันนั้นมัน
C#m 
สดใส
 
แค่เ
D 
พียงได้เห็นเธอส่งยิ้ม
B7 
มา 
 
ก็ทำฉันเคลิ้
E 
มไป

 
เธอรู้ไ
A 
หมว่าฉันยิ้ม 
 
ทุกที
C#m 
ที่คิด
 
เก็บเอารอย
F#m 
ยิ้มของเธอ 
 
เอามา
C#m 
กอดไว้
 
กับใ
D 
จที่ละเมอคิดถึงเ
B7 
ธอ 
 
อยากเห็นเธอยิ้มอยู่ทุ
E 
กวัน

 
ฉันค
C#m 
งบ้า 
 
ไป
F#m 
แล้ว
 
แอบอม
Bm 
ยิ้ม 
 
ทุกครั้งที่คิดถึงเ
E 
ธอ
 
เหมือนว่า
C#m 
แอบ 
 
ชอบ
F#m 
เธอ
 
ก็เลยต้องเ
Bm 
ขินไม่เป็นตัวเองอย่า
E 
งนี้

 
อยากบอกเ
A 
ธอว่าเธอนะ
C#m 
น่ารัก
 
F#m 
จก็เลยต้องแอบรัก 
 
เพราะ
Bm 
เธอนั้นเป็นแบ
E 
บนี้
 
เธอรู้ไ
A 
หม 
 
ว่าเธอนะ
C#m 
น่ารัก 
 
กับ
F#m 
ใจคนที่แอบรัก
 
รอย
Bm 
ยิ้มเธอมีความห
E 
มาย

 
เก็บเอา
C#m 
รอยยิ้มเธอมาแน
F# 
บใจ
 
แอบบอก
Bm 
รักเธอแค่เ
E 
พียง
 
ส่งยิ้มให้เธอกลั
A 
บไป 
 
 
E 

INSTRU | A | C#m | F#m | C#m |
INSTRU | D | B7 | E | E |

 
ฉันค
C#m 
งบ้า 
 
ไป
F#m 
แล้ว
 
แอบอม
Bm 
ยิ้ม 
 
ทุกครั้งที่คิดถึงเ
E 
ธอ
 
เหมือนว่า
C#m 
แอบ 
 
ชอบ
F#m 
เธอ
 
ก็เลยต้องเ
Bm 
ขินไม่เป็นตัวเองอย่า
E 
งนี้

 
อยากบอกเ
A 
ธอว่าเธอนะ
C#m 
น่ารัก
 
F#m 
จก็เลยต้องแอบรัก 
 
เพราะ
Bm 
เธอนั้นเป็นแบ
E 
บนี้
 
เธอรู้ไ
A 
หมว่าเธอนะ
C#m 
น่ารัก 
 
กับ
F#m 
ใจคนที่แอบรัก
 
รอย
Bm 
ยิ้มเธอมีความห
E 
มาย

 
อยากบอกเ
A 
ธอว่าเธอนะ
C#m 
น่ารัก
 
F#m 
จก็เลยต้องแอบรัก 
 
เพราะ
Bm 
เธอนั้นเป็นแบ
E 
บนี้
 
เธอรู้ไ
A 
หมว่าเธอนะ
C#m 
น่ารัก 
 
กับ
F#m 
ใจคนที่แอบรัก
 
รอย
Bm 
ยิ้มเธอมีความห
E 
มาย

 
เก็บเอา
C#m 
รอยยิ้มเธอมาแน
F# 
บใจ
 
แอบบอก
Bm 
รักเธอแค่เ
E 
พียง
 
ส่งยิ้มให้เธอกลั
A 
บไป 
 
 
F#m 
Bm 

 
E 
พียงส่งยิ้มให้เธอกลั
A 
บไป 
 
 
F#m 
Bm 
 
E 
พียงส่งยิ้มให้เธอกลั
Amaj7 
บไป..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ยิ้ม


เธอรู้ไหมว่ารอยยิ้มเธอมีความหมาย
เธอรู้ไหมว่าใจฉันนั้นมันสดใส
แค่เพียงได้เห็นเธอส่งยิ้มมา ก็ทำฉันเคลิ้มไป

เธอรู้ไหมว่าฉันยิ้ม ทุกทีที่คิด
เก็บเอารอยยิ้มของเธอ เอามากอดไว้
กับใจที่ละเมอคิดถึงเธอ อยากเห็นเธอยิ้มอยู่ทุกวัน

ฉันคงบ้า ไปแล้ว
แอบอมยิ้ม ทุกครั้งที่คิดถึงเธอ
เหมือนว่าแอบ ชอบเธอ
ก็เลยต้องเขินไม่เป็นตัวเองอย่างนี้

อยากบอกเธอว่าเธอนะน่ารัก
ใจก็เลยต้องแอบรัก เพราะเธอนั้นเป็นแบบนี้
เธอรู้ไหม ว่าเธอนะน่ารัก กับใจคนที่แอบรัก
รอยยิ้มเธอมีความหมาย

เก็บเอารอยยิ้มเธอมาแนบใจ
แอบบอกรักเธอแค่เพียง
ส่งยิ้มให้เธอกลับไป

( ดนตรี )

ฉันคงบ้า ไปแล้ว
แอบอมยิ้ม ทุกครั้งที่คิดถึงเธอ
เหมือนว่าแอบ ชอบเธอ
ก็เลยต้องเขินไม่เป็นตัวเองอย่างนี้

อยากบอกเธอว่าเธอนะน่ารัก
ใจก็เลยต้องแอบรัก เพราะเธอนั้นเป็นแบบนี้
เธอรู้ไหมว่าเธอนะน่ารัก กับใจคนที่แอบรัก
รอยยิ้มเธอมีความหมาย

อยากบอกเธอว่าเธอนะน่ารัก
ใจก็เลยต้องแอบรัก เพราะเธอนั้นเป็นแบบนี้
เธอรู้ไหมว่าเธอนะน่ารัก กับใจคนที่แอบรัก
รอยยิ้มเธอมีความหมาย

เก็บเอารอยยิ้มเธอมาแนบใจ
แอบบอกรักเธอแค่เพียง
ส่งยิ้มให้เธอกลับไป

เพียงส่งยิ้มให้เธอกลับไป
เพียงส่งยิ้มให้เธอกลับไป..

มิวสิควิดีโอ ยิ้ม เต็งหนึ่ง รัชพล

เพลง : ยิ้ม
ศิลปิน : เต็งหนึ่ง รัชพล
เรียบเรียง : อ็อด เพทาย
ติดต่องานแสดง : 080-008-9096, 082-54321-46
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend