คอร์ดเพลง ถ้าเธอรู้ว่าฉันเหงา (if only) FANG

  
Text   
คอร์ดเพลง ถ้าเธอรู้ว่าฉันเหงา (if only) FANG

ศิลปิน : FANG
เนื้อร้อง/ทำนอง : Gop Poscard, Pundaree Wongniwatkajor
คอร์ด : F,Fm,Em,A,Asus4,Dm,G


INTRO | F Fm | Em Asus4 A | Dm G |

C 
  แค่นาทีเดียวที่ปล่อยให้
Em 
ใจมันไปคิดถึงเธอ
Am 
  แค่ใจมันเผลอทุกสิ่งที่
Gm 
เคยเข้มแ
C 
ข็งก็เล
F 
ยพัง
Fm 
 
  ทุก
Em 
ทุกอย่าง
Asus4 
 
A 
 
  ความอ้าง
Dm 
ว้างก็วนเข้ามาที่เ
G 
ก่า

C 
  ทั้ง ๆ ที่รู้และสั่งตัว
Em 
เองว่าเราต้องทำใจ
Am 
  ยังไง ๆ ก็ไม่มีเ
Gm 
ธออีกแ
C 
ล้วไม่
F 
มีทาง
Fm 
 
  แค่
Em 
มันยัง
Asus4 
 
A 
 
  อดสง
Dm 
สัยหัวใจของเธอไม่
G 
ได้

 
ถ้าหากเธอ
C 
รู้ว่าฉันเหงา
 
เธออยากจะ
Em 
มาหาฉันมั้ย
 
ก็เข้า
Am 
ใจจบแล้วเรื่องขอ
Em 
งเรา
 
แค่จะ
F 
ขอให้เธอกอด
Fm 
ฉัน
 
โดยที่ใ
Em 
จไม่ต้องมีเ
Asus4 
ขา
A 
 
Dm 
ค่นี้ได้หรือเป
G 
ล่าช่วยบอกฉั
C 
นที

C 
  ไม่ใช่ว่าฉันจะไม่มีใ
Em 
ครมาคอยช่วยเคียงข้าง
Am 
  ไม่ใช่ว่ายังจะอยากจะ
Gm 
ยื้อไม่ม
C 
องหาค
F 
นอื่น
Fm 
 
  ไม่ยอ
Em 
มตื่น
Asus4 
 
A 
 
  แค่มัน
Dm 
ฝืนให้ลืมหน้าเธอไม่
G 
ลง

 
ถ้าหากเธอ
C 
รู้ว่าฉันเหงา
 
เธออยากจะ
Em 
มาหาฉันมั้ย
 
ก็เข้า
Am 
ใจจบแล้วเรื่องขอ
Em 
งเรา
 
แค่จะ
F 
ขอให้เธอกอด
Fm 
ฉัน
 
โดยที่ใ
Em 
จไม่ต้องมีเ
Asus4 
ขา
A 
 
Dm 
ค่นี้ได้หรือเป
G 
ล่าช่วยบอกฉันที

Am 
  เป็นแค่เพียงอาการที่แพ้ให้ความคุ้นเคย
Em 
  มันไม่มีอะไรก็แค่อ่อนแอเฉยเฉย
Am 
  อยากได้ยินว่าเธอยังแคร์เธอรู้ไว้เลย
Gm 
  เก็บ
C 
มันไว้ไม่อยู่

INSTRU | F Fm | Em Asus4 A |
INSTRU | Dm | G | G |

 
ถ้าหากเธอ
C 
รู้ว่าฉันเหงา
 
เธออยากจะ
Em 
มาหาฉันมั้ย
 
ก็เข้า
Am 
ใจจบแล้วเรื่องขอ
Em 
งเรา
 
แค่จะ
F 
ขอให้เธอกอด
Fm 
ฉัน
 
โดยที่ใ
Em 
จไม่ต้องมีเ
Asus4 
ขา
A 
 
Dm 
ค่นี้ได้หรือเป
G 
ล่าช่วยบอกฉั
C 
นที

 
ถ้าหากเธอ
C 
รู้ว่าฉันเหงา
 
เธออยากจะ
Em 
มาหาฉันมั้ย
 
ก็เข้า
Am 
ใจจบแล้วเรื่องขอ
Em 
งเรา
 
แค่จะ
F 
ขอให้เธอกอด
Fm 
ฉัน
 
โดยที่ใ
Em 
จไม่ต้องมีเ
Asus4 
ขา
A 
 
Dm 
ค่นี้ได้หรือเป
G 
ล่าช่วยบอกฉันที

INSTRU | F Fm | Em Asus4 A |

 
Dm 
ค่นี้ได้หรือเป
G 
ล่าช่วยบอ
C 
กฉันที..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ถ้าเธอรู้ว่าฉันเหงา (if only)


แค่นาทีเดียวที่ปล่อยให้ใจมันไปคิดถึงเธอ
แค่ใจมันเผลอทุกสิ่งที่เคยเข้มแข็งก็เลยพัง
ทุกทุกอย่าง
ความอ้างว้างก็วนเข้ามาที่เก่า

ทั้ง ๆ ที่รู้และสั่งตัวเองว่าเราต้องทำใจ
ยังไง ๆ ก็ไม่มีเธออีกแล้วไม่มีทาง
แค่มันยัง
อดสงสัยหัวใจของเธอไม่ได้

ถ้าหากเธอรู้ว่าฉันเหงา
เธออยากจะมาหาฉันมั้ย
ก็เข้าใจจบแล้วเรื่องของเรา
แค่จะขอให้เธอกอดฉัน
โดยที่ใจไม่ต้องมีเขา
แค่นี้ได้หรือเปล่าช่วยบอกฉันที

ไม่ใช่ว่าฉันจะไม่มีใครมาคอยช่วยเคียงข้าง
ไม่ใช่ว่ายังจะอยากจะยื้อไม่มองหาคนอื่น
ไม่ยอมตื่น
แค่มันฝืนให้ลืมหน้าเธอไม่ลง

ถ้าหากเธอรู้ว่าฉันเหงา
เธออยากจะมาหาฉันมั้ย
ก็เข้าใจจบแล้วเรื่องของเรา
แค่จะขอให้เธอกอดฉัน
โดยที่ใจไม่ต้องมีเขา
แค่นี้ได้หรือเปล่าช่วยบอกฉันที

เป็นแค่เพียงอาการที่แพ้ให้ความคุ้นเคย
มันไม่มีอะไรก็แค่อ่อนแอเฉยเฉย
อยากได้ยินว่าเธอยังแคร์เธอรู้ไว้เลย
เก็บมันไว้ไม่อยู่

( ดนตรี )

ถ้าหากเธอรู้ว่าฉันเหงา
เธออยากจะมาหาฉันมั้ย
ก็เข้าใจจบแล้วเรื่องของเรา
แค่จะขอให้เธอกอดฉัน
โดยที่ใจไม่ต้องมีเขา
แค่นี้ได้หรือเปล่าช่วยบอกฉันที

ถ้าหากเธอรู้ว่าฉันเหงา
เธออยากจะมาหาฉันมั้ย
ก็เข้าใจจบแล้วเรื่องของเรา
แค่จะขอให้เธอกอดฉัน
โดยที่ใจไม่ต้องมีเขา
แค่นี้ได้หรือเปล่าช่วยบอกฉันที

( ดนตรี )

แค่นี้ได้หรือเปล่าช่วยบอกฉันที..

มิวสิควิดีโอ ถ้าเธอรู้ว่าฉันเหงา (if only) FANG

เพลง : ถ้าเธอรู้ว่าฉันเหงา (if only)
ศิลปิน : FANG
เรียบเรียง : AFU
ติดต่องานแสดง : 093-669-7494, 080-939-4730
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend