คอร์ดเพลง รักไม่มีคุณค่า วงสันติภาพ

  
Text   
คอร์ดเพลง รักไม่มีคุณค่า วงสันติภาพ

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : วงสันติภาพ
เนื้อร้อง/ทำนอง : ไพศาล จันทรรัตน์
คอร์ด : D,Em,F#m,G,A,Bm


 
ดอกไม้ร่วงหล่น ยังมีพื้นดินรองรับ
 
 
เช่น ความรักใช่จะหมดไป
 

INSTRU | D F#m | G | D F#m | G |

D 
ดอกไม้ร่วงหล่น 
 
ยัง
F#m 
มีพื้นดินรองรับ
G 
เช่น 
 
ความรักใช่จะหมดไ
A 
D 
รักเราเมื่อก่อน 
 
 
F#m 
ตอนที่ยังสดใส
G 
ยังมีความห่วงใย 
 
ให้กันและ
A 
กัน

D 
  ไม่คิดแปรเปลี่ยน 
 
 
F#m 
ยังคงความผูกพัน
 
  
G 
แล้วเธอนั้นก็มาจากไ
A 

 
ทิ้งวัน
Bm 
คืน 
 
ที่เร
A 
ารักกัน
 
ทิ้งวั
Bm 
นคืน 
 
ที่เร
A 
าสุขสันต์
 
ทิ้งคืน
G 
วัน 
 
ที่เรานั่นเคยรัก
A 
กัน

 
เธอมาตีจ
D 
าก 
 
อย่าง
F#m 
คนไม่มีหั
G 
วใจ
A 
 
รักที่ฉันใ
D 
ห้ 
 
กลับ
F#m 
มีเพียงรอยน้ำ
G 
ตา
A 
 
ที่ร่วม
Bm 
ฝัน 
 
กลับ
A 
วันที่แล้ว
G 
มา
 
ไม่
Em 
มี 
 
คุณ
A 
ค่าเลยหรือ
D 
ไร..
A 

D 
  เพราะความลำบาก 
 
เธอ
F#m 
จึงต้องลาจากไป
 
  
G 
คิด 
 
เพียงได้ความสุขเท่า
A 
นั้น
D 
  ความรักจริงใจ 
 
จึง
F#m 
ใช่เป็นความสำคัญ
 
  ความ
G 
ทุกข์ที่เธอนั้นทนรับไม่ไ
A 
ด้

 
ทิ้งวัน
Bm 
คืน 
 
ที่เร
A 
ารักกัน
 
ทิ้งวั
Bm 
นคืน 
 
ที่เร
A 
าสุขสันต์
 
ทิ้งคืน
G 
วัน 
 
ที่เรานั่นเคยรัก
A 
กัน

 
เธอมาตีจ
D 
าก 
 
อย่าง
F#m 
คนไม่มีหั
G 
วใจ
A 
 
รักที่ฉันใ
D 
ห้ 
 
กลับ
F#m 
มีเพียงรอยน้ำ
G 
ตา
A 
 
ที่ร่วม
Bm 
ฝัน 
 
กลับ
A 
วันที่แล้ว
G 
มา
 
ไม่
Em 
มี 
 
คุณ
A 
ค่าเลยหรือ
D 
ไร
A 

INSTRU | D F#m | G | D F#m | G |
INSTRU | Bm A | G | Em A | D A |

 
เธอมาตีจ
D 
าก 
 
อย่าง
F#m 
คนไม่มีหั
G 
วใจ
A 
 
รักที่ฉันใ
D 
ห้ 
 
กลับ
F#m 
มีเพียงรอยน้ำ
G 
ตา
A 
 
ที่ร่วม
Bm 
ฝัน 
 
กลับ
A 
วันที่แล้ว
G 
มา
 
ไม่
Em 
มี 
 
คุณ
A 
ค่าเลยหรือ
D 
ไร
A 

 
เธอมาตีจ
D 
าก 
 
อย่าง
F#m 
คนไม่มีหั
G 
วใจ
A 
 
รักที่ฉันใ
D 
ห้ 
 
กลับ
F#m 
มีเพียงรอยน้ำ
G 
ตา
A 
 
ที่ร่วม
Bm 
ฝัน 
 
กลับ
A 
วันที่แล้ว
G 
มา
 
ไม่
Em 
มี 
 
คุณ
A 
ค่าเลยหรือ
D 
ไร

 
ไม่
G 
มี 
 
คุณ
A 
ค่าเลย 
 
หรือ
D 
ไร..

OUTRO | D |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง รักไม่มีคุณค่า


ดอกไม้ร่วงหล่น ยังมีพื้นดินรองรับ
เช่น ความรักใช่จะหมดไป

( ดนตรี )

ดอกไม้ร่วงหล่น ยังมีพื้นดินรองรับ
เช่น ความรักใช่จะหมดไป
รักเราเมื่อก่อน ตอนที่ยังสดใส
ยังมีความห่วงใย ให้กันและกัน

ไม่คิดแปรเปลี่ยน ยังคงความผูกพัน
แล้วเธอนั้นก็มาจากไป

ทิ้งวันคืน ที่เรารักกัน
ทิ้งวันคืน ที่เราสุขสันต์
ทิ้งคืนวัน ที่เรานั่นเคยรักกัน

เธอมาตีจาก อย่างคนไม่มีหัวใจ
รักที่ฉันให้ กลับมีเพียงรอยน้ำตา
ที่ร่วมฝัน กลับวันที่แล้วมา
ไม่มี คุณค่าเลยหรือไร..

เพราะความลำบาก เธอจึงต้องลาจากไป
คิด เพียงได้ความสุขเท่านั้น
ความรักจริงใจ จึงใช่เป็นความสำคัญ
ความทุกข์ที่เธอนั้นทนรับไม่ได้

ทิ้งวันคืน ที่เรารักกัน
ทิ้งวันคืน ที่เราสุขสันต์
ทิ้งคืนวัน ที่เรานั่นเคยรักกัน

เธอมาตีจาก อย่างคนไม่มีหัวใจ
รักที่ฉันให้ กลับมีเพียงรอยน้ำตา
ที่ร่วมฝัน กลับวันที่แล้วมา
ไม่มี คุณค่าเลยหรือไร

( ดนตรี )

เธอมาตีจาก อย่างคนไม่มีหัวใจ
รักที่ฉันให้ กลับมีเพียงรอยน้ำตา
ที่ร่วมฝัน กลับวันที่แล้วมา
ไม่มี คุณค่าเลยหรือไร

เธอมาตีจาก อย่างคนไม่มีหัวใจ
รักที่ฉันให้ กลับมีเพียงรอยน้ำตา
ที่ร่วมฝัน กลับวันที่แล้วมา
ไม่มี คุณค่าเลยหรือไร

ไม่มี คุณค่าเลย หรือไร..

มิวสิควิดีโอ รักไม่มีคุณค่า วงสันติภาพ

เพลง : รักไม่มีคุณค่า
ศิลปิน : วงสันติภาพ
เรียบเรียง : ไพศาล จันทรรัตน์
ติดต่องานแสดง : 095-9516258
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend