คอร์ดเพลง คิดถึงจัง Rapper Tery feat. เต้ย ณัฐพงษ์

  
Text   
คอร์ดเพลง คิดถึงจัง Rapper Tery feat. เต้ย ณัฐพงษ์

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : Rapper Tery feat. เต้ย ณัฐพงษ์
เนื้อร้อง/ทำนอง : Rapper Tery / ณัฐพงษ์ หอมเทียน
คอร์ด : D,Bm,G,A,F#m


INTRO | D | Bm | D | Bm | G | A |

 
นั่งกินกาแ
D 
ฟและสูบบุหรี่อยู่ที่เดิม
 
ฉันหันไปมองโซ
Bm 
ฟา 
 
ตรงที่มันเคยเป็นที่เธอ
 
คิดถึงคนจับไม้ก
G 
วาด 
 
ทำความสะอาดทางที่เดิน
 
คิดถึงคนจับทัพ
A 
พีที่ฉันไม่อิ่ม 
 
แล้วคอยมีมือเธอที่เติม

 
คงเพราะฉันอ
D 
ยากจะทำเพื่อเธออีกหลายอย่าง
 
เลยทำให้ทุกวั
Bm 
นนี้น้ำตามันยังคงไหลหลาก
 
ยังแบกทุกอย่างเอา
G 
ไว้จนลืมไปแล้วตรงไหนบ่า
 
แต่ฉันยอมแพ้ไม่ไ
A 
ด้ฉันกลัวว่าฉันจะทำน้ำตาเธอไหลกว่า

 
ความฝันของเ
D 
ธอฉันหามาแล้วแต่วันนี้เธอไม่อยู่
 
แต่ก็ยัง
Bm 
ดีที่ครั้งหนึ่งฉันเคยทำให้เธอได้สุข
 
ที่เคยสัญ
G 
ญาอะไรกันไว้วันนี้ฉันทำได้อยู่
 
มันคงจะ
A 
ดีถ้าทุกทุกเช้าฉันนอนขี้เซาให้เธอได้ปลุก

 
และเช้าวัน
D 
นี้ฉันกินกาแฟอยู่ที่เดิม
 
แล้วฉันก็ต่อบุ
Bm 
หรี่แล้วมองไปยังตรงที่เธอ
 
เมื่อถึงเวลาของ
G 
ฉันสักวันเราคงจะได้เจอ
 
เมื่อถึงเวลาของ
A 
ฉันสักวันเราคงจะได้เจอ

 
เธออยู่ที่ไ
D 
หน 
 
ใจมันคิ
Bm 
ดถึง
 
หวังว่าวันห
G 
นึ่ง 
 
เราจะได้เจออีกค
D 
รั้ง
 
มีเรื่องมากม
G 
าย 
 
อยากเล่าให้เธอไ
F#m 
ด้ฟัง
 
แต่น่าเสียด
G 
าย 
 
เวลาเรามีน้อย
A 
จัง

 
ได้ยินฉันไ
D 
หม 
 
ได้ยินฉันไ
Bm 
หม
 
เสียงหัวใ
G 
จมันอยากจะเจออีกค
D 
รั้ง
 
แต่ไม่มีท
G 
างที่เราจะยืนใก
F#m 
ล้กัน
 
และเพลงนี้เธอ
G 
คงไม่มีโอกาสได้
A 
ฟัง

 
ฝากให้ลม
Bm 
พัด 
 
 
G 
ถ้อย
D 
คำ
A 
ฉัน
G 
ไป
 
ให้ลอยไปบน
Bm 
ฟ้า 
 
 
G 
ถึง
D 
คนที่แ
A 
สนไ
G 
กล
A 
 
คิดถึงจัง
 

INSTRU | D | Bm | D | Bm | G | A |

 
มันอาจจะ
D 
ดีที่เธอไม่ต้องมาอยู่
 
บนโลกที่แม่งประสาทกิน
 
 
ตื่น
Bm 
มาไม่มีเรี่ยวแรงจะทำอะไรแต่ใจก็อยากบิน
 
ไม่
G 
ดีตรงที่ฉันแม่งโคตรคิดถึงเธอ
 
น้ำตามันหยาดริน
 
 
คิด
A 
ถึงคนคอยเอาใจได้กินอะไรที่ฉันน่ะอยากกิน

 
วันนี้โล
D 
กแม่งโคตรเศร้าเพราะไม่มีเธอ
 
อยากโทรหาเธอสัก
Bm 
ครั้งแต่บนสวรรค์คงไม่มีเบอร์
 
โลกนี้มีคนมากม
G 
าย
 
มีเธอคนเดียวที่ฉันแม่งอยากเจอ
 
 
ฉันกินอะไรก็ไ
A 
ด้ง่าย 
 
 
แต่ฉันแม่งโคตรจะอยากกินกับเธอ
 

 
ในทุกวัน
D 
นี้ฉันยังคงทำตามสัญญา
 
ฉันอยากให้เธอภู
Bm 
มิใจถ้าหากว่าเธอได้หันมา
 
ฉันหวังว่าคนบน
G 
ฟ้าจะใจดีกับเธอ
 
กว่าคนบนโลก มันอาจจะดีที่เ
A 
ธอไม่ต้องมาอยู่
 
มาทนมาทรมานกับโรค
 

 
แต่
D 
ทุก ๆ ครั้งที่ฉันได้อยู่ในที่ดี ๆ
 
ฉันอยากให้เธ
Bm 
ออยู่ด้วยแต่ว่าโอกาสไม่น่าจะมี
 
พอมองเห็น
G 
วิวสวย ๆ ได้กินอาหารดี ๆ
 
เสียงหัวใ
A 
จของฉันมันดังว่าถ้าเธออยู่ด้วยกันก็น่าจะดี

 
เธออยู่ที่ไ
D 
หน 
 
ใจมันคิ
Bm 
ดถึง
 
หวังว่าวันห
G 
นึ่ง 
 
เราจะได้เจออีกค
D 
รั้ง
 
มีเรื่องมากม
G 
าย 
 
อยากเล่าให้เธอไ
F#m 
ด้ฟัง
 
แต่น่าเสียด
G 
าย 
 
เวลาเรามีน้อย
A 
จัง

 
ได้ยินฉันไ
D 
หม 
 
ได้ยินฉันไ
Bm 
หม
 
เสียงหัวใ
G 
จมันอยากจะเจออีกค
D 
รั้ง
 
แต่ไม่มีท
G 
างที่เราจะยืนใก
F#m 
ล้กัน
 
และเพลงนี้เธอ
G 
คงไม่มีโอกาสได้
A 
ฟัง

 
ฝากให้ลม
Bm 
พัด 
 
 
G 
ถ้อย
D 
คำ
A 
ฉัน
G 
ไป
 
ให้ลอยไปบน
Bm 
ฟ้า 
 
 
G 
ถึง
D 
คนที่แ
A 
สนไ
G 
กล
A 
 
คิดถึง
D 
จัง..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง คิดถึงจัง


นั่งกินกาแฟและสูบบุหรี่อยู่ที่เดิม
ฉันหันไปมองโซฟา ตรงที่มันเคยเป็นที่เธอ
คิดถึงคนจับไม้กวาด ทำความสะอาดทางที่เดิน
คิดถึงคนจับทัพพีที่ฉันไม่อิ่ม แล้วคอยมีมือเธอที่เติม

คงเพราะฉันอยากจะทำเพื่อเธออีกหลายอย่าง
เลยทำให้ทุกวันนี้น้ำตามันยังคงไหลหลาก
ยังแบกทุกอย่างเอาไว้จนลืมไปแล้วตรงไหนบ่า
แต่ฉันยอมแพ้ไม่ได้ฉันกลัวว่าฉันจะทำน้ำตาเธอไหลกว่า

ความฝันของเธอฉันหามาแล้วแต่วันนี้เธอไม่อยู่
แต่ก็ยังดีที่ครั้งหนึ่งฉันเคยทำให้เธอได้สุข
ที่เคยสัญญาอะไรกันไว้วันนี้ฉันทำได้อยู่
มันคงจะดีถ้าทุกทุกเช้าฉันนอนขี้เซาให้เธอได้ปลุก

และเช้าวันนี้ฉันกินกาแฟอยู่ที่เดิม
แล้วฉันก็ต่อบุหรี่แล้วมองไปยังตรงที่เธอ
เมื่อถึงเวลาของฉันสักวันเราคงจะได้เจอ
เมื่อถึงเวลาของฉันสักวันเราคงจะได้เจอ

เธออยู่ที่ไหน ใจมันคิดถึง
หวังว่าวันหนึ่ง เราจะได้เจออีกครั้ง
มีเรื่องมากมาย อยากเล่าให้เธอได้ฟัง
แต่น่าเสียดาย เวลาเรามีน้อยจัง

ได้ยินฉันไหม ได้ยินฉันไหม
เสียงหัวใจมันอยากจะเจออีกครั้ง
แต่ไม่มีทางที่เราจะยืนใกล้กัน
และเพลงนี้เธอคงไม่มีโอกาสได้ฟัง

ฝากให้ลมพัด ถ้อยคำฉันไป
ให้ลอยไปบนฟ้า ถึงคนที่แสนไกล
คิดถึงจัง

( ดนตรี )

มันอาจจะดีที่เธอไม่ต้องมาอยู่
บนโลกที่แม่งประสาทกิน
ตื่นมาไม่มีเรี่ยวแรงจะทำอะไรแต่ใจก็อยากบิน
ไม่ดีตรงที่ฉันแม่งโคตรคิดถึงเธอ
น้ำตามันหยาดริน
คิดถึงคนคอยเอาใจได้กินอะไรที่ฉันน่ะอยากกิน

วันนี้โลกแม่งโคตรเศร้าเพราะไม่มีเธอ
อยากโทรหาเธอสักครั้งแต่บนสวรรค์คงไม่มีเบอร์
โลกนี้มีคนมากมาย
มีเธอคนเดียวที่ฉันแม่งอยากเจอ
ฉันกินอะไรก็ได้ง่าย ๆ
แต่ฉันแม่งโคตรจะอยากกินกับเธอ

ในทุกวันนี้ฉันยังคงทำตามสัญญา
ฉันอยากให้เธอภูมิใจถ้าหากว่าเธอได้หันมา
ฉันหวังว่าคนบนฟ้าจะใจดีกับเธอ
กว่าคนบนโลก มันอาจจะดีที่เธอไม่ต้องมาอยู่
มาทนมาทรมานกับโรค

แต่ทุก ๆ ครั้งที่ฉันได้อยู่ในที่ดี ๆ
ฉันอยากให้เธออยู่ด้วยแต่ว่าโอกาสไม่น่าจะมี
พอมองเห็นวิวสวย ๆ ได้กินอาหารดี ๆ
เสียงหัวใจของฉันมันดังว่าถ้าเธออยู่ด้วยกันก็น่าจะดี

เธออยู่ที่ไหน ใจมันคิดถึง
หวังว่าวันหนึ่ง เราจะได้เจออีกครั้ง
มีเรื่องมากมาย อยากเล่าให้เธอได้ฟัง
แต่น่าเสียดาย เวลาเรามีน้อยจัง

ได้ยินฉันไหม ได้ยินฉันไหม
เสียงหัวใจมันอยากจะเจออีกครั้ง
แต่ไม่มีทางที่เราจะยืนใกล้กัน
และเพลงนี้เธอคงไม่มีโอกาสได้ฟัง

ฝากให้ลมพัด ถ้อยคำฉันไป
ให้ลอยไปบนฟ้า ถึงคนที่แสนไกล
คิดถึงจัง..

มิวสิควิดีโอ คิดถึงจัง Rapper Tery feat. เต้ย ณัฐพงษ์

เพลง : คิดถึงจัง
ศิลปิน : Rapper Tery feat. เต้ย ณัฐพงษ์
เรียบเรียง : [RPTBeats] x E_YENstudio
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend