คอร์ดเพลง เอ้าชน เหลือง อนุกูล

  
Text   
คอร์ดเพลง เอ้าชน เหลือง อนุกูล

คอร์ด :

ศิลปิน : เหลือง อนุกูล

เนื้อร้อง/ทำนอง : แบงค์ โมเดิร์น

คอร์ดในเพลง : F,Dm,D7,Bb,Gm,Am


INTRO | F | Dm | Bb C | F |
INTRO | Dm D7 | Gm C | F C | F |

 
ยามเ
F 
ย็น 
 
นี้คงจะเป็นฤก
Dm 
ษ์ดี
 
ค่ำคืนนี้สายดี
Bb 
กรี
 
เพื่อนซงเพื่อน
C 
ซี้ต้องมีเ
F 
มา
 
เหน็ดเหนื่อยก
Dm 
ายา
 
ร้อยพันปัญ
D7 
หามาบร
Gm 
รเทา
 
ทิ้งทุกข์ลงข
C 
วด 
 
ดวดเ
F 
อา
 
ดื่มให้พวกเราชาวคอแ
C 
ข็ง

 
รินไ
F 
ปอย่าให้แก้วใครค่อน
Dm 
ครึ่ง
 
ด้วยคำว่ารักและคิด
Bb 
ถึง
 
แทนคำ
C 
ซึ้งๆ 
 
ด้วยวิส
F 
กี้แดง
 
ดื่มย้อม
Dm 
ใจ 
 
ร่วมวงส
D7 
หาย 
 
พอมี
Gm 
แรง
 
ขอเงินลง
C 
ทุนหน่อยแก้มแ
F 
ดง
 
ไม่มีถู
C 
กแพงถ้าถูกใ
F 

 
เอ้า
Gm 
ชน.. 
 
เอ้า
Am 
ชน..
 
ดื่มความสุข
Bb 
สมล้างวันข
C 
มๆ 
 
ด้วยเม
F 
รัย
 
ลบรอยความเ
Dm 
หงาด้วยความเ
D7 
มาและเพื่อนรู้
Gm 
ใจ
 
ชื่นรสสุ
C 
ราโซดาใ
F 
ส 
 
ยันเช้ากันไปไอ้เพื่อนเ
C 
อ๋ย

 
มี
F 
จนจำไว้ทุกคนจะบอกก
Dm 
ล่าว
 
ไม่มีสิ่งไหนเข้าใจเ
Bb 
รา
 
ได้เทียบได้เ
C 
ท่ากับน้ำ
F 
จันทร์
 
ราตรีนี้ห
Dm 
นาใต้ดวงดา
D7 
รา 
 
เรามี
Gm 
กัน
 
รสชาติแห่
C 
งความสัม
F 
พันธ์
 
แก้วนี้เพื่อ
C 
วันที่อยากเ
F 
มา

INSTRU | Dm | F | Dm | F |
INSTRU | Gm Am | Dm | Dm |
INSTRU | Gm Am | Dm | Dm | F |

 
รินไ
F 
ปอย่าให้แก้วใครค่อน
Dm 
ครึ่ง
 
ด้วยคำว่ารักและคิด
Bb 
ถึง
 
แทนคำ
C 
ซึ้งๆ 
 
ด้วยวิส
F 
กี้แดง
 
ดื่มย้อม
Dm 
ใจ 
 
ร่วมวงส
D7 
หาย 
 
พอมี
Gm 
แรง
 
ขอเงินลง
C 
ทุนหน่อยแก้มแ
F 
ดง
 
ไม่มีถู
C 
กแพงถ้าถูกใ
F 

 
เอ้า
Gm 
ชน.. 
 
เอ้า
Am 
ชน..
 
ดื่มความสุข
Bb 
สมล้างวันข
C 
มๆ 
 
ด้วยเม
F 
รัย
 
ลบรอยความเ
Dm 
หงาด้วยความเ
D7 
มาและเพื่อนรู้
Gm 
ใจ
 
ชื่นรสสุ
C 
ราโซดาใ
F 
ส 
 
ยันเช้ากันไปไอ้เพื่อนเ
C 
อ๋ย

 
มี
F 
จนจำไว้ทุกคนจะบอกก
Dm 
ล่าว
 
ไม่มีสิ่งไหนเข้าใจเ
Bb 
รา
 
ได้เทียบได้เ
C 
ท่ากับน้ำ
F 
จันทร์
 
ราตรีนี้ห
Dm 
นาใต้ดวงดา
D7 
รา 
 
เรามี
Gm 
กัน
 
รสชาติแห่
C 
งความสัม
F 
พันธ์
 
แก้วนี้เพื่อ
C 
วันที่อยากเ
F 
มา

 
ราตรีนี้ห
Dm 
นาใต้ดวงดา
D7 
รา 
 
เรามี
Gm 
กัน
 
รสชาติแห่
C 
งความสัม
F 
พันธ์
 
แก้วนี้เพื่อ
C 
วันที่อยากเ
F 
มา

OUTRO | Dm D7 | Gm C | F C | F |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เอ้าชน


ยามเย็น นี้คงจะเป็นฤกษ์ดี
ค่ำคืนนี้สายดีกรี
เพื่อนซงเพื่อนซี้ต้องมีเมา
เหน็ดเหนื่อยกายา
ร้อยพันปัญหามาบรรเทา
ทิ้งทุกข์ลงขวด ดวดเอา
ดื่มให้พวกเราชาวคอแข็ง

รินไปอย่าให้แก้วใครค่อนครึ่ง
ด้วยคำว่ารักและคิดถึง
แทนคำซึ้งๆ ด้วยวิสกี้แดง
ดื่มย้อมใจ ร่วมวงสหาย พอมีแรง
ขอเงินลงทุนหน่อยแก้มแดง
ไม่มีถูกแพงถ้าถูกใจ

เอ้าชน.. เอ้าชน..
ดื่มความสุขสมล้างวันขมๆ ด้วยเมรัย
ลบรอยความเหงาด้วยความเมาและเพื่อนรู้ใจ
ชื่นรสสุราโซดาใส ยันเช้ากันไปไอ้เพื่อนเอ๋ย

มีจนจำไว้ทุกคนจะบอกกล่าว
ไม่มีสิ่งไหนเข้าใจเรา
ได้เทียบได้เท่ากับน้ำจันทร์
ราตรีนี้หนาใต้ดวงดารา เรามีกัน
รสชาติแห่งความสัมพันธ์
แก้วนี้เพื่อวันที่อยากเมา

( ดนตรี )

รินไปอย่าให้แก้วใครค่อนครึ่ง
ด้วยคำว่ารักและคิดถึง
แทนคำซึ้งๆ ด้วยวิสกี้แดง
ดื่มย้อมใจ ร่วมวงสหาย พอมีแรง
ขอเงินลงทุนหน่อยแก้มแดง
ไม่มีถูกแพงถ้าถูกใจ

เอ้าชน.. เอ้าชน..
ดื่มความสุขสมล้างวันขมๆ ด้วยเมรัย
ลบรอยความเหงาด้วยความเมาและเพื่อนรู้ใจ
ชื่นรสสุราโซดาใส ยันเช้ากันไปไอ้เพื่อนเอ๋ย

มีจนจำไว้ทุกคนจะบอกกล่าว
ไม่มีสิ่งไหนเข้าใจเรา
ได้เทียบได้เท่ากับน้ำจันทร์
ราตรีนี้หนาใต้ดวงดารา เรามีกัน
รสชาติแห่งความสัมพันธ์
แก้วนี้เพื่อวันที่อยากเมา

ราตรีนี้หนาใต้ดวงดารา เรามีกัน
รสชาติแห่งความสัมพันธ์
แก้วนี้เพื่อวันที่อยากเมา

มิวสิควิดีโอ เอ้าชน เหลือง อนุกูล

เพลง : เอ้าชน
ศิลปิน : เหลือง อนุกูล
เรียบเรียง : Seatwo studio
ติดต่องานแสดง : 086-2910744
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend