คอร์ดเพลง กลับมาแล้ว ยิว คนเขียนเพลง

  
Text   
คอร์ดเพลง กลับมาแล้ว ยิว คนเขียนเพลง

คอร์ด :

ศิลปิน : ยิว คนเขียนเพลง

เนื้อร้อง/ทำนอง : ชูศักดิ์ ชี้ทางดี

คอร์ดในเพลง : Bm,A,G,D,F#7


INTRO | Bm A | G A | D F#7 |
INTRO | Bm A | G A | F#7 |

 
กลับมา
Bm 
แล้วคนดี 
 
คืนกลับ
Em 
มาด้วยรัก
Bm 
มั่น
 
กลับมาท
G 
วงความสัม
A 
พันธ์ 
 
เมื่อครั้งก่
D 
อน
 
ก่อนที่
Em 
เราจะจากกัน 
 
ภาพความห
D 
ลังยังติด
Bm 
ตรึง
G 
จึงได้ย้
A 
อนและคืนก
Bm 
ลับมา

 
กลับมา
Bm 
พบเพราะคิดถึง 
 
เมื่อหัวใ
D 
จยังห่วงหา
 
กลับมา
Em 
ทวงสัญญา 
 
สัญญาใ
Bm 
จเคยฝากไว้
Em 
ในวันที่เร
A 
าต้องห่าง 
 
ขอบ
D 
ฟ้าไม่เคยขวาง
Bm 
กั้น 
 
 
G 
 
จะเก็บความ
A 
ฝันเพื่อวันต่อ
D 
ไป

 
ย้อน
Em 
คืนมาต่อเติม
A 
ฝัน
 
ย้อน
F#m 
วันให้หวนมาใ
Bm 
หม่
G 
คำสุดท้
A 
ายฉันยังไม่
F#7 
ลืม..

 
เก็บดวงใ
G 
จ 
 
ของ
A 
ฉันที่ดูอ่อน
Bm 
ล้า
 
กลับมา
G 
หา 
 
หัวใ
A 
จที่ยังเฝ้
D 
ารอ 
 
 
B7 
 
ย้อน
Em 
คืนมาต่อเติม
A 
ฝัน 
 
เนิ่นน
D 
านที่ฉันจากไ
Bm 
G 
ยังคิด
A 
ถึงฉันจึงกลั
D 
บมา

 
กลับมา
Bm 
แล้วคนดี 
 
คืนกลับ
Em 
มาด้วยรัก
Bm 
มั่น
 
กลับมาท
G 
วงความสัม
A 
พันธ์ 
 
เมื่อครั้งก่
D 
อน
 
ก่อนที่
Em 
เราจะจากกัน 
 
ภาพความห
D 
ลังยังติด
Bm 
ตรึง
G 
จึงได้ย้
A 
อนและคืนก
Bm 
ลับมา

INSTRU | Bm A | G A | D F#7 |
INSTRU | Bm A | G A | F#7 |

 
เก็บดวงใ
G 
จ 
 
ของ
A 
ฉันที่ดูอ่อน
Bm 
ล้า
 
กลับมา
G 
หา 
 
หัวใ
A 
จที่ยังเฝ้
D 
ารอ 
 
 
B7 
 
ย้อน
Em 
คืนมาต่อเติม
A 
ฝัน 
 
เนิ่นน
D 
านที่ฉันจากไ
Bm 
G 
ยังคิด
A 
ถึงฉันจึงกลั
D 
บมา

 
กลับมา
Bm 
แล้วคนดี 
 
คืนกลับ
Em 
มาด้วยรัก
Bm 
มั่น
 
กลับมาท
G 
วงความสัม
A 
พันธ์ 
 
เมื่อครั้งก่
D 
อน
 
ก่อนที่
Em 
เราจะจากกัน 
 
ภาพความห
D 
ลังยังติด
Bm 
ตรึง
G 
จึงได้ย้
A 
อนและคืนก
Bm 
ลับมา

G 
จึงได้ย้
A 
อนและคืนกลับมา..

OUTRO | Bm A | G A | Bm |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง กลับมาแล้ว


กลับมาแล้วคนดี คืนกลับมาด้วยรักมั่น
กลับมาทวงความสัมพันธ์ เมื่อครั้งก่อน
ก่อนที่เราจะจากกัน ภาพความหลังยังติดตรึง
จึงได้ย้อนและคืนกลับมา

กลับมาพบเพราะคิดถึง เมื่อหัวใจยังห่วงหา
กลับมาทวงสัญญา สัญญาใจเคยฝากไว้
ในวันที่เราต้องห่าง ขอบฟ้าไม่เคยขวางกั้น
จะเก็บความฝันเพื่อวันต่อไป

ย้อนคืนมาต่อเติมฝัน
ย้อนวันให้หวนมาใหม่
คำสุดท้ายฉันยังไม่ลืม..

เก็บดวงใจ ของฉันที่ดูอ่อนล้า
กลับมาหา หัวใจที่ยังเฝ้ารอ
ย้อนคืนมาต่อเติมฝัน เนิ่นนานที่ฉันจากไป
ยังคิดถึงฉันจึงกลับมา

กลับมาแล้วคนดี คืนกลับมาด้วยรักมั่น
กลับมาทวงความสัมพันธ์ เมื่อครั้งก่อน
ก่อนที่เราจะจากกัน ภาพความหลังยังติดตรึง
จึงได้ย้อนและคืนกลับมา

( ดนตรี )

เก็บดวงใจ ของฉันที่ดูอ่อนล้า
กลับมาหา หัวใจที่ยังเฝ้ารอ
ย้อนคืนมาต่อเติมฝัน เนิ่นนานที่ฉันจากไป
ยังคิดถึงฉันจึงกลับมา

กลับมาแล้วคนดี คืนกลับมาด้วยรักมั่น
กลับมาทวงความสัมพันธ์ เมื่อครั้งก่อน
ก่อนที่เราจะจากกัน ภาพความหลังยังติดตรึง
จึงได้ย้อนและคืนกลับมา

จึงได้ย้อนและคืนกลับมา..

มิวสิควิดีโอ กลับมาแล้ว ยิว คนเขียนเพลง

เพลง : กลับมาแล้ว
ศิลปิน : ยิว คนเขียนเพลง
เรียบเรียง : สร่างศัลย์ เรืองศรี
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend