คอร์ดเพลง ขี้แพ้ช่างฝัน มาณพ

  
Text   
คอร์ดเพลง ขี้แพ้ช่างฝัน มาณพ

คอร์ด :

ศิลปิน : มาณพ

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดในเพลง : G,Em,C,D,G7


INTRO | G Em | C G | G Em | C D G |
INTRO | G Em | C G | G Em | C D G |

G 
ร่างกายเกิดอ่อน
Em 
ล้า 
 
 
C 
ใจมันล้าต
G 
าม
G 
มันมีแต่คำ
Em 
ถาม 
 
 
C 
ที่ไม่
D 
มีคำต
G 
อบ
C 
พยายามก็ไ
G 
ม่เป็นผล 
 
 
D 
ล้มลงไปก็เท่า
Em 
นั้น
C 
แพ้ร้อยครั้งแต่
G 
ยังมีหวัง 
 
 
C 
ฝันนั้น
D 
ยังยาวไ
G 
กล

INSTRU | G Em | C G | G Em | C D G |

G 
เกิดมาเป็นขี้
Em 
แพ้ 
 
 
C 
แต่ก็ยังไม่ห
G 
ลาบ
G 
เกิดมาเพื่อผิดพ
Em 
ลาด 
 
สนอง
 
ความอ
C 
ยากรู้ 
 
ความอยากล
D 
อง
C 
ล้มไม่กลัวกลัว
G 
จะล้ม 
 
 
D 
เรามันคน
Em 
สู้ฝัน
C 
ถึงจะแพ้แต่
G 
ยังมีหวัง 
 
 
C 
ฝันนั้น
D 
ยังยาวไ
G 
กล

C 
ออกไปไขว่ไป
D 
ขว้าเอามาเป็นเจ้า
Em 
ของ
C 
ออกไปจับไปจ
D 
องเป็นของตั
G 
วเอง
G7 
C 
สิ่งใดปรารถ
D 
นา 
 
จงสร้างขึ้น
G 
มาด้วย
D/F# 
มือเรา
Em 
เอง
C 
ออกไปกู่บรรเ
D 
ลง 
 
เพลงแห่งความห
G 
วัง

INSTRU | C G | D Em | C G | D Em |
INSTRU | C G | D Em | C G | D | D |

G 
เกิดมาเป็นขี้
Em 
แพ้ 
 
 
C 
แต่ก็ยังไม่เ
G 
ข็ด
G 
เกิดมากากไม่
Em 
มีหมกเม็ด 
 
ผิดห
C 
วังเรื่องธรรม
D 
ดา
C 
ถึงกระนั่นจะไข
G 
ว่จะขว้า 
 
D 
ว้าเอามาเป็นเจ้า
Em 
ของ
C 
เสียเวลาหา
G 
กว่าแค่มอง 
 
 
C 
ฝันนั้น
D 
มีรา
G 
คา

C 
ออกไปไขว่ไป
D 
ขว้าเอามาเป็นเจ้า
Em 
ของ 
 
โอยย..
C 
ออกไปจับไปจ
D 
องเป็นของตั
G 
วเอง
G7 
C 
สิ่งใดปรารถ
D 
นา 
 
จงสร้างขึ้น
G 
มาด้วย
D/F# 
มือมึง
Em 
เอง
C 
ออกไปกู่บรรเ
D 
ลง 
 
เพลงแห่งความห
G 
วัง 
 
 
G7 

C 
ออกไปไขว่ไป
D 
ขว้าเอามาเป็นเจ้า
Em 
ของ
C 
ออกไปจับไปจ
D 
องเป็นของตั
G 
วเอง
G7 
C 
สิ่งใดปรารถ
D 
นา 
 
จงสร้างขึ้น
G 
มาด้วย
D/F# 
มือเรา
Em 
เอง
C 
ออกไปกู่บรรเ
D 
ลง 
 
เพลงแห่งความห
G 
วัง

G 
อยากยิ่งใหญ่อยาก
Em 
เป็นเศรษฐี
 
อยาก
C 
มีบ้านมีร
D 
ถยนต์
G 
อยากมีสุขมี
Em 
เงินสะสม 
 
เป็น
C 
ศิลปินดา
D 
รา
G 
แต่ว่าเกิดมา
Em 
เป็นขี้แพ้ 
 
ความ
C 
ฝันนั้นยังไกล
G 
ตา
G 
แต่วันหนึ่งวัน
Em 
ใดไม่ช้า 
 
ความ
C 
ฝันนั้น
D 
คงไม่ไ
G 
กล

G 
อยากยิ่งใหญ่อยาก
Em 
เป็นเศรษฐี
 
อยาก
C 
มีบ้านมีร
D 
ถยนต์
G 
อยากมีสุขมี
Em 
เงินสะสม 
 
เป็น
C 
ศิลปินดา
D 
รา
G 
แต่ว่าเกิดมา
Em 
เป็นขี้แพ้ 
 
ความ
C 
ฝันนั้นยังไกล
G 
ตา
G 
แต่วันหนึ่งวัน
Em 
ใดไม่ช้า 
 
ความ
C 
ฝันนั้น
D 
คงไม่ไ
G 
กล

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ขี้แพ้ช่างฝัน


ร่างกายเกิดอ่อนล้า ใจมันล้าตาม
มันมีแต่คำถาม ที่ไม่มีคำตอบ
พยายามก็ไม่เป็นผล ล้มลงไปก็เท่านั้น
แพ้ร้อยครั้งแต่ยังมีหวัง ฝันนั้นยังยาวไกล

( ดนตรี )

เกิดมาเป็นขี้แพ้ แต่ก็ยังไม่หลาบ
เกิดมาเพื่อผิดพลาด สนอง
ความอยากรู้ ความอยากลอง
ล้มไม่กลัวกลัวจะล้ม เรามันคนสู้ฝัน
ถึงจะแพ้แต่ยังมีหวัง ฝันนั้นยังยาวไกล

ออกไปไขว่ไปขว้าเอามาเป็นเจ้าของ
ออกไปจับไปจองเป็นของตัวเอง
สิ่งใดปรารถนา จงสร้างขึ้นมาด้วยมือเราเอง
ออกไปกู่บรรเลง เพลงแห่งความหวัง

( ดนตรี )

เกิดมาเป็นขี้แพ้ แต่ก็ยังไม่เข็ด
เกิดมากากไม่มีหมกเม็ด ผิดหวังเรื่องธรรมดา
ถึงกระนั่นจะไขว่จะขว้า ขว้าเอามาเป็นเจ้าของ
เสียเวลาหากว่าแค่มอง ฝันนั้นมีราคา

ออกไปไขว่ไปขว้าเอามาเป็นเจ้าของ โอยย..
ออกไปจับไปจองเป็นของตัวเอง
สิ่งใดปรารถนา จงสร้างขึ้นมาด้วยมือมึงเอง
ออกไปกู่บรรเลง เพลงแห่งความหวัง

ออกไปไขว่ไปขว้าเอามาเป็นเจ้าของ
ออกไปจับไปจองเป็นของตัวเอง
สิ่งใดปรารถนา จงสร้างขึ้นมาด้วยมือเราเอง
ออกไปกู่บรรเลง เพลงแห่งความหวัง

อยากยิ่งใหญ่อยากเป็นเศรษฐี
อยากมีบ้านมีรถยนต์
อยากมีสุขมีเงินสะสม เป็นศิลปินดารา
แต่ว่าเกิดมาเป็นขี้แพ้ ความฝันนั้นยังไกลตา
แต่วันหนึ่งวันใดไม่ช้า ความฝันนั้นคงไม่ไกล

อยากยิ่งใหญ่อยากเป็นเศรษฐี
อยากมีบ้านมีรถยนต์
อยากมีสุขมีเงินสะสม เป็นศิลปินดารา
แต่ว่าเกิดมาเป็นขี้แพ้ ความฝันนั้นยังไกลตา
แต่วันหนึ่งวันใดไม่ช้า ความฝันนั้นคงไม่ไกล

มิวสิควิดีโอ ขี้แพ้ช่างฝัน มาณพ

เพลง : ขี้แพ้ช่างฝัน
ศิลปิน : มาณพ
เรียบเรียง : BBBB
ติดต่องานแสดง : 091-1041614
3 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend