คอร์ดเพลง ไม่หาญแหลง – ยุทธ มะเน็ด

  
Text   

INTRO | F G | Em Am | F G | C |

 
มีบาง
C 
คำที่อยากจะแ
Em 
หลงให้เธอไ
Am 
ด้รู้
 
อยากให้เธอ
C 
รู้ว่าชายคนนี้ 
 
นั้นรั
G 
กเธอ
 
แต่ตัว
C 
ฉันคงไม่หาญบอก
 
ได้แค่เ
Em 
พียงนอนฝันล
Am 
ะเมอ
 
รู้ว่าเ
Dm 
ธอคงไม่
G 
สนคนอย่า
C 
งเรา

 
* ไม่ใช่ขุนแ
C 
ผนที่หน้าตา
Em 
ดีและมีเ
Am 
สน่ห์
 
แต่งตัวไม่
C 
เท่ไม่มีคาถามัดใจตั
G 
วเธอ
 
แต่คำว่า
C 
รักมันอัดอั้นใจ
 
อยากพูดออ
Em 
กไปทุกครั้ง
Am 
ที่เจอ
 
ว่าฉันรั
Dm 
กเธอ 
 
รั
G 
กเธอสุดหั
C 
วใจ

 
** มันติดที่ไม่ห
F 
าญ 
 
ไม่ห
G 
าญแหลงออกไป
Am 
 
ว่าสี่ห้องดวง
F 
ใจฉันให้เธอ
G 
ไปไม่เหลื
C 
อแล้ว
 
กลัวเธอไม่
F 
สนคนอย่าง
G 
ฉัน 
 
กลัว
Em 
ฉันต้องกิ
Am 
นแห้ว
 
เหมือนเ
F 
รือไร้คนแจวจะไปอย่า
G 
งไร
 
(เมื่อใจไม่หา
C 
ญพอ)
G 

INSTRU | F G | Am | F G | C |
INSTRU | F G | Em Am | F G | C | G |

( *, **, ** )

OUTRO | F G | Am | F G | C |

เนื้อเพลง
มีบางคำที่อยากจะแหลงให้เธอได้รู้
อยากให้เธอรู้ว่าชายคนนี้ นั้นรักเธอ
แต่ตัวฉันคงไม่หาญบอก
ได้แค่เพียงนอนฝันละเมอ
รู้ว่าเธอคงไม่สนคนอย่างเรา

* ไม่ใช่ขุนแผนที่หน้าตาดีและมีเสน่ห์
แต่งตัวไม่เท่ไม่มีคาถามัดใจตัวเธอ
แต่คำว่ารักมันอัดอั้นใจ
อยากพูดออกไปทุกครั้งที่เจอ
ว่าฉันรักเธอ รักเธอสุดหัวใจ

** มันติดที่ไม่หาญ ไม่หาญแหลงออกไป
ว่าสี่ห้องดวงใจฉันให้เธอไปไม่เหลือแล้ว
กลัวเธอไม่สนคนอย่างฉัน กลัวฉันต้องกินแห้ว
เหมือนเรือไร้คนแจวจะไปอย่างไร
(เมื่อใจไม่หาญพอ)

ดนตรี

( *, **, ** )
คอร์ด ไม่หาญแหลง – ยุทธ มะเน็ด
ยุทธ มะเน็ด - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend