คอร์ดเพลง ปลาย่างข้างแมว – เจเน็ต เขียว

  
Text   
คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง
ปลาย่างข้างแมว – เจเน็ต เขียว

INTRO | D A | D Bm | G A | D | D |

 
ไว้ใจ
D 
หมู่..ย่อนฮัก
A 
หมู่เลยต้อ
Bm 
งเศร้า
 
ความผิดเ
G 
ฮา..ถิ่ม
A 
ฟืนเอาไว้ข้า
D 
งไฟ
G 
หมู่กะฮักม
A 
าโดน..อีก
D 
คนเป็นแฟนรู้
Bm 
ใจ
 
สิเฮ็ดจังไ
Em 
ด๋..บาดเทื
A 
อนี่

 
หมู่กะ
D 
ฮัก 
 
แฟนกะห
A 
วง 
 
เลือก
Bm 
บ่ได้
 
ย่อนไว้
G 
ใจ..ปล่อยเ
A 
อี่ยนลงตมแล้วหม่
D 
นหนี
G 
หมู่ฮักตายแทน
A 
ได้..บ่
D 
มีต่อไปแล้วคำ
Bm 
นี่
 
มาหลอยเพื่อ
Em 
นซี้ 
 
มาขี้บนหลัง
A 
คา

 
* ห
D 
ลงเอาปลาย่างไว้ข้า
Bm 
งแมว
 
หลอยกินปลาเบิ๊ดแ
G 
ล้ว 
 
นั่งฮ้องไ
A 
ห่อยู่เถีย
D 
งนา
Em 
หมู่มาแทงข้างหลัง…
D 
อุ๊กอังใจตา
Bm 
ยวา
 
ไหลออก
A 
มา..น้ำตา 
 
ความไ
D 
ว้ใจ

 
** แซบบ่ห
D 
มอ เอาแฟน
A 
หมู่เฮาย
Bm 
กให้
 
ก็แค่ผู้ช
G 
าย 
 
หาใ
A 
หม่บ่อึดอยากดอกห
D 
นา
 
G 
พียงเสียความ
A 
รู้สึก..เพื่อน
D 
กินเพื่อนกันช่า
Bm 
งกล้า
 
สมปราร
A 
ถนา 
 
อย่าไปเฮ็ดกับไผอีกเ
D 
ด้อ

INSTRU | D A | Bm | G A | D |
INSTRU | G A | D A Bm | Em | A |

( *, ** )

 
ฮักแพงกัน
A 
สา..สิเอาน้ำตา.. 
 
รักษาแผ
D 
ลใจ

OUTRO | D A | D Bm | G A | D | D |

เนื้อเพลง
ไว้ใจหมู่..ย่อนฮักหมู่เลยต้องเศร้า
ความผิดเฮา..ถิ่มฟืนเอาไว้ข้างไฟ
หมู่กะฮักมาโดน..อีกคนเป็นแฟนรู้ใจ
สิเฮ็ดจังได๋..บาดเทือนี่….

หมู่กะฮัก แฟนกะหวง เลือกบ่ได้
ย่อนไว้ใจ..ปล่อยเอี่ยนลงตมแล้วหม่นหนี
หมู่ฮักตายแทนได้..บ่มีต่อไปแล้วคำนี่
มาหลอยเพื่อนซี้ มาขี้บนหลังคา…

** หลงเอาปลาย่างไว้ข้างแมว…
หลอยกินปลาเบิ๊ดแล้ว นั่งฮ้องไห่อยู่เถียงนา…
หมู่มาแทงข้างหลัง…อุ๊กอังใจตายวา…….
ไหลออกมา..น้ำตา ความไว้ใจ….

แซบบ่หมอ เอาแฟนหมู่เฮายกให้..
ก็แค่ผู้ชายหาใหม่บ่อึดอยากดอกหนา…
เพียงเสียความรู้สึก..เพื่อนกินเพื่อนกันช่างกล้า
สมปรารถนา อย่าไปเฮ็ดกับไผอีกเด้อ…

(ดนตรี)

( ** )

( ฮักแพงกันสา..สิเอาน้ำตา..รักษาแผลใจ )
ติดต่องานแสดง : 081-7111059,086-5096965
เพลง : ปลาย่างข้างแมว
ศิลปิน : เจเน็ต เขียว
คำร้อง/ทำนอง : ติงลี่ อ่อนศิลา
เรียบเรียงดนตรี : ติงลี่ อ่อนศิลา
ปลาย่างข้างแมว - เจเน็ต เขียว
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend