คอร์ดเพลง คนง่ายๆ – The Kugg (เดอะกั๊ก)

  
Text   

INTRO | F#m | D | A | E | ( 2 Times ) | E |
INTRO | F#m | D | A | E | ( 2 Times ) | E |

F#m 
สิเฮ็ดจังได๋เจ้ากะบ่
D 
สนคำเขาว่า
A 
ความฮักปิดหูบั
E 
งตาไผเตือนเจ้บ่เชื่อ
F#m 
จักเทือที่ไปกับ
A 
ไผปล่อยตัวปล่อยใจง่า
E 
ยๆ

 
*  
F#m 
สิเฮ็ดจังได๋เขากะบ่
D 
สนบ่หัวซา
A 
ก็ทำตัวเองไ
E 
ร้ค่าอย่ามาหวังต่อรอง
F#m 
คนมองไม่ดีใช่ไ
A 
หม
 
ที่เคยเป็นคนง่า
E 
ยๆ ง่ายๆ ง่ายๆ

 
** กะย่อนเป็นคนง่า
A 
ยๆ 
 
ปล่อยตัวปล่อยใจง่า
E 
ยๆ
 
บ่คิดเสี
C#m 
ยดายก็เลยต้องเจ็บง่า
F#m 
ยๆ
 
ก็ย่อนเป็นคนง่า
A 
ยๆ 
 
ก็เลยเสียใจง่า
E 
ยๆ
 
เจ็บแนบ๊
C#m 
อใจบ่มีผู้ใดอยา
F#m 
กมอง
 
ฮ้องให้ทำร้ายเจ้
D 
าของ 
 
 
E 
…กะย่อนเป็นคนง่า
A 
ยๆ

 
ฮักเขา
F#m 
หลายจนว่าสิตายนำเ
D 
ขา
 
แต่สุดท้ายกะถืก
A 
ถิ่ม 
 
พอปานหมาหัวเ
E 
น่า 
 
เข้าใจ
 
ถ้า
F#m 
โดนเขาไปอีกที 
 
ก็คงต้องต
D 
ายทั้งเป็น
 
บ่ลิโ
A 
ตนเจ้าของแห
E 
น่บ่

INSTRU | F#m | D | A | E |
INSTRU | F#m | D | A | E | E |

( * , ** )

F#m 
เว่าจนหูสิแตก 
 
แต่เจ้ากะยังบ่ฟังอ้าย
 
ซางมาเ
D 
ชือคนง่าย 
 
เจ้าคือเป็นเอาหลายแท้
 
ถืกเขา
A 
ถิ่มถืกเขาป๋า 
 
เป็นหยังบ่จื่อบ่จำ
 
เจ้าฮักเ
E 
ขาเบิดใจ 
 
แต่สุดท้ายคือน้ำตา
F#m 
เซาสาหล่า 
 
ให้คืนมาหม่องเก่า
 
สิเ
D 
จ็บส่ำใดกะบ่พอตายดอกหนา
 
คนที่
A 
ฮักเจ้าแท้ยังรอเจ้าอีกหลายอยู่
 
ให้บักเ
E 
ผิ่งคนนี้ 
 
สิดูแลเจ้าเอง

( ** )

OUTRO | F#m | D | A | E |
OUTRO | F#m | D | A | E | E | F#m |

เนื้อเพลง
สิเฮ็ดจังใด๋เจ้ากะบ่สน คำเขาว่า
ความฮักปิดหูบังตา ไผเตือนเจ้าเชื่อ
จักเทื่อที่ไปกับไผ ปล่อยตัวปล่อยใจง่ายๆ
* สิเฮ็ดจังใดเขากะบ่สน บ่หัวซา
ก็ทำตัวเองไร้ค่า อย่ามาหวังต่อรอง
คนมองไม่ดีใช่ไหม ที่เคยเป็นคนง่ายๆ ๆๆ ๆๆ

** กะย้อนเป็นคนง่ายๆ ปล่อยตัวปล่อยใจง่ายๆ
บ่คิดเสียดาย กะเลยต้องเจ็บง่ายๆ
กะย้อนเป็นคนง่ายๆ กะเลยเสียใจง่ายๆ
เจ็บแนบ่ใจ บ่มีผู้ใดอยากมอง
ฮ้องไห้ทำร้ายเจ้าของ กะย้อนเป็นคนง่ายๆ

ฮักเขาหลายจนว่าสิตายนำเขา
แต่สุดท้ายกะถืกถิ่ม พอปานหมาหัวเน่า เข้าใจ
ถ้าโดนเขาไปอีกที ก็คงต้องตายทั้งเป็น
บ่ลิโตนเจ้าของแหน่บ่

( ดนตรี )

( * , ** )

เว่าจนหูสิแตก แต่เจ้ากะยังบ่ฟังอ้าย
ซางมาเชื่อคนง่าย เจ้าคือเป็นเอาหลายแท้
ถืกเขาถิ่มถืกเขาป๋า เป็นหยังบ่จื่อบ่จำ
เจ้าฮักเขาเบิดใจ แต่สุดท้ายคือน้ำตา
เซาสาหล่า ให้คืนมาหม่องเก่า
สิเจ็บส่ำใดกะบ่พอตายดอกหนา
คนที่ฮักเจ้าแท้ยังรอเจ้าอีกหลายอยู่
ให้บักเผิ่งคนนี้ สิดูแลเจ้าเอง
( ** )
สุริยา มูลโต – ร้องนำ
อ.ขวัญ ภูเขียว นัธทวัฒน์ มีดินดำ – กีตาร์
อ๊อฟ ดรัมโซโล – มือกลอง
แบงค์ – เบส
The Kugg(เดอะกั๊ก) - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend