คอร์ดเพลง ศรัทธาในรัก MAN’R

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง ศรัทธาในรัก MAN’R

คอร์ดเพลง ศรัทธาในรัก MAN'R

เพลง :

ศิลปิน : MAN’R

เนื้อร้อง/ทำนอง : MAN’R

คอร์ดทั้งหมด : D,C#m,F#m,Bm,E


INTRO | D | C#m F#m | Bm | E |

 
ยังคงศรัท
D 
ธาในรัก 
 
แม้ใจจะโ
C#m 
ดนทำ
F#m 
ร้าย
 
หัวใจที่
Bm 
ช้ำเก็บไว้ 
 
อยากฝากให้เธ
E 
อดูแล
 
จูบของเ
D 
ขายังตรายังตรึงในใจดว
C#m 
งนี้
 
ช่วยลบภาพ
F#m 
นั้นออกไปสั
Bm 
กที
 
ช่วยจูบฉันที่ถ้าเธอ.. เห็
E 
นใจ

INSTRU | D | C#m F#m | Bm | E |

D 
  ยังเจ็บซ้ำๆ 
 
แท้ใจเจ้าเอยไม่เคย
C#m 
จำ
 
  ใจยังต้องการใครสักคน ที่
Bm 
เข้ามาดูแล
 
  และช่วยรัก
E 
ษาแผลใจที่มันไม่เคยหายไป

D 
  หัวใจของฉันถูกโยนทิ้ง 
 
แทบไม่มีใครเห็นค่า
 
  
C#m 
จนเธอเดินเข้ามา 
 
ทำให้ใจมันรู้ว่ายังมีคนต้องการ
 
  ความ
Bm 
รักกับคนอย่างฉัน
 
  แต่ยังไม่
E 
ลืมคนเก่าแล้วเธอจะรับได้ไหม

 
ยังคงศรัท
D 
ธาในรัก 
 
แม้ใจจะโ
C#m 
ดนทำ
F#m 
ร้าย
 
หัวใจที่
Bm 
ช้ำเก็บไว้ 
 
อยากฝากให้เธ
E 
อดูแล
 
จูบของเ
D 
ขายังตรายังตรึงในใจดว
C#m 
งนี้
 
ช่วยลบภาพ
F#m 
นั้นออกไปสั
Bm 
กที
 
ช่วยจูบฉันที่ถ้าเธอ.. เห็
E 
นใจ

 
D 
จ็บกี่ครั้งเสียใจมากมาย 
 
ก็ไม่คิดที่จะถอนใจ
 
ยัง
C#m 
คงต้องการเพียงใครสักคน
Bm 
ยังคงเชื่อและยังศรัทธา
 
ว่าไม่ใช่แค่จินตนา  
E 
ที่มีคนที่จริงใจ

D 
จนเธอคนนี้นั้นเดินเข้ามา
 
ทำให้รู้ความจริงและเจตนา
 
C#m 
รู้ว่าต้องการอะไร 
 
หรือเธอต้องการแค่ใจ
 
ช่วยบอกฉัน
Bm 
ที..
 
เพราะคนๆ  
E 
นี้ มันไม่อยากจะเสียใจ

 
ยังคงศรัท
D 
ธาในรัก 
 
แม้ใจจะโ
C#m 
ดนทำ
F#m 
ร้าย
 
หัวใจที่
Bm 
ช้ำเก็บไว้ 
 
อยากฝากให้เธ
E 
อดูแล
 
จูบของเ
D 
ขายังตรายังตรึงในใจดว
C#m 
งนี้
 
ช่วยลบภาพ
F#m 
นั้นออกไปสั
Bm 
กที
 
ช่วยจูบฉันที่ถ้าเธอ.. เห็
E 
นใจ

D 
ครั้งแรกที่จูบเค้าประคบไปที่ปาก
 
แรกเป็นรอยรัก พอเค้าทิ้งเป็นรอยร้าว
 
C#m 
มันร้ายเหลือเกิน 
 
ใจคนเหมือนดั่งเวทมนตร์
 
เพียงเธอเป็นคนร่าย
 
 
ใช่ฉันนั้น
Bm 
ผิดเอง 
 
เพียงอยากให้เธอฟังฉันจบเพลง
 
แล้วต่อจากนี้คุณจะ
E 
จูบผมได้ไหม
 
เรื่องคนเก่าไม่ต้องสน เพียงแค่คุณจูบ
 
 
เขาก็คงจางหายไป
 

D 
  อยากให้รู้ไว้ว่าฉันต้องการควา
C#m 
มรัก
 
  เจ็บมาแค่ไหนหัวใจก็ยังไม่
Bm 
จำ
 
  แม้โดนทำร้ายหัวใจซ้ำๆ
 
 
  แต่ก็
E 
ยังต้องการความรักจากใครซักคนนึง

 
ยังคงศรัท
D 
ธาในรัก 
 
แม้ใจจะโ
C#m 
ดนทำ
F#m 
ร้าย
 
หัวใจที่
Bm 
ช้ำเก็บไว้ 
 
อยากฝากให้เธ
E 
อดูแล
 
จูบของเ
D 
ขายังตรายังตรึงในใจดว
C#m 
งนี้
 
ช่วยลบภาพ
F#m 
นั้นออกไปสั
Bm 
กที
 
ช่วยจูบฉันที่ถ้าเธอ.. เห็
E 
นใจ

INSTRU | D | C#m F#m | Bm | E |

 
จูบของเ
D 
ขายังตรายังตรึงในใจดว
C#m 
งนี้
 
ช่วยลบภาพ
F#m 
นั้นออกไปสั
Bm 
กที
 
ช่วยจูบฉันที่ถ้าเธอเห็
E 
น..ใ
D 
จ..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ศรัทธาในรัก


ยังคงศรัทธาในรัก แม้ใจจะโดนทำร้าย
หัวใจที่ช้ำเก็บไว้ อยากฝากให้เธอดูแล
จูบของเขายังตรายังตรึงในใจดวงนี้
ช่วยลบภาพนั้นออกไปสักที
ช่วยจูบฉันที่ถ้าเธอ.. เห็นใจ

( ดนตรี )

ยังเจ็บซ้ำๆ แท้ใจเจ้าเอยไม่เคยจำ
ใจยังต้องการใครสักคน ที่เข้ามาดูแล
และช่วยรักษาแผลใจที่มันไม่เคยหายไป

หัวใจของฉันถูกโยนทิ้ง แทบไม่มีใครเห็นค่า
จนเธอเดินเข้ามา ทำให้ใจมันรู้ว่ายังมีคนต้องการ
ความรักกับคนอย่างฉัน
แต่ยังไม่ลืมคนเก่าแล้วเธอจะรับได้ไหม

ยังคงศรัทธาในรัก แม้ใจจะโดนทำร้าย
หัวใจที่ช้ำเก็บไว้ อยากฝากให้เธอดูแล
จูบของเขายังตรายังตรึงในใจดวงนี้
ช่วยลบภาพนั้นออกไปสักที
ช่วยจูบฉันที่ถ้าเธอ.. เห็นใจ

เจ็บกี่ครั้งเสียใจมากมาย ก็ไม่คิดที่จะถอนใจ
ยังคงต้องการเพียงใครสักคน
ยังคงเชื่อและยังศรัทธา
ว่าไม่ใช่แค่จินตนา ที่มีคนที่จริงใจ

จนเธอคนนี้นั้นเดินเข้ามา
ทำให้รู้ความจริงและเจตนา
รู้ว่าต้องการอะไร หรือเธอต้องการแค่ใจ
ช่วยบอกฉันที..
เพราะคนๆ นี้มันไม่อยากจะเสียใจ

ยังคงศรัทธาในรัก แม้ใจจะโดนทำร้าย
หัวใจที่ช้ำเก็บไว้ อยากฝากให้เธอดูแล
จูบของเขายังตรายังตรึงในใจดวงนี้
ช่วยลบภาพนั้นออกไปสักที
ช่วยจูบฉันที่ถ้าเธอ.. เห็นใจ

ครั้งแรกที่จูบเค้าประคบไปที่ปาก
แรกเป็นรอยรัก พอเค้าทิ้งเป็นรอยร้าว
มันร้ายเหลือเกิน ใจคนเหมือนดั่งเวทมนตร์
เพียงเธอเป็นคนร่าย
ใช่ฉันนั้นผิดเอง เพียงอยากให้เธอฟังฉันจบเพลง
แล้วต่อจากนี้คุณจะจูบผมได้ไหม
เรื่องคนเก่าไม่ต้องสน เพียงแค่คุณจูบ
เขาก็คงจางหายไป

อยากให้รู้ไว้ว่าฉันต้องการความรัก
เจ็บมาแค่ไหนหัวใจก็ยังไม่จำ
แม้โดนทำร้ายหัวใจซ้ำๆ
แต่ก็ยังต้องการความรักจากใครซักคนนึง

ยังคงศรัทธาในรัก แม้ใจจะโดนทำร้าย
หัวใจที่ช้ำเก็บไว้ อยากฝากให้เธอดูแล
จูบของเขายังตรายังตรึงในใจดวงนี้
ช่วยลบภาพนั้นออกไปสักที
ช่วยจูบฉันที่ถ้าเธอ.. เห็นใจ

( ดนตรี )

จูบของเขายังตรายังตรึงในใจดวงนี้
ช่วยลบภาพนั้นออกไปสักที
ช่วยจูบฉันที่ถ้าเธอเห็น..ใจ..

มิวสิควิดีโอ ศรัทธาในรัก MAN’R

เพลง ศรัทธาในรัก
ศิลปิน : MAN’R
Arrange : YOSHI
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend