คอร์ดเพลง คนแพ้ต้องดูแลตัวเอง ตุ๊ก ปัตตานี ft. ธีเดช ทองอภิชาติ

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง คนแพ้ต้องดูแลตัวเอง ตุ๊ก ปัตตานี ft. ธีเดช ทองอภิชาติ

คอร์ดเพลง คนแพ้ต้องดูแลตัวเอง ตุ๊ก ปัตตานี ft. ธีเดช ทองอภิชาติ

เพลง :

ศิลปิน : ตุ๊ก ปัตตานี ft. ธีเดช ทองอภิชาติ

เนื้อร้อง/ทำนอง : อ.จัมโบ้ บนแดนใต้

คอร์ดทั้งหมด : Am,Dm,G,Em,E,F,C


INTRO | Am | Dm | G Am | Am |

 
อันแผล
Am 
กาย 
 
มันง่าย
Em 
นัก 
 
จะรัก
Am 
ษา
 
หมั่นทา
Em 
ยาเช้าเย็นก็เห็น
Am 
ผล
 
แต่แผลที่เ
Dm 
ธอทำฉันเจ็บเกิน
Am 
ทน
 
ยังมืด
Em 
มนเกินแก้คือแผล
Am 
ใจ

 
สุดขอบ
Dm 
ฟ้าเข้าไปหามันยิ่งไ
Am 
กล
 
สุดขอบหัว
Em 
ใจของเธออยู่ไกลเกิ
Am 
นเกี่ยว
 
นกบินหลง
Em 
ฟ้าเธอเหมือนปลาว่ายทวนน้ำเ
Am 
ชี่ยว
 
เธอบอกรักเ
G 
ดียวแต่เพียงเดี๋ยวใ
C 
จ 
 
แล้วเธอก็ไ
G 

 
เธอไม่ใช่คนใจง่
C 
าย 
 
แต่ได้ทั้งเพฉั
Am 
นรู้
 
เธอไม่ใช่คนเจ้า
F 
ชู้ 
 
แต่เนื้อคู่มันหลาย
G 
คน
 
เหมือนเอาน้ำตาลหว่าน
C 
เล 
 
เทเท่าไหร่ไม่ได้
Am 
ผล
 
ไม่ทำให้ใจของ
F 
คน 
 
อย่างเธอนั้นหายเ
G 
ค็ม

 
ฉันเห
Am 
มือนเอามีดกรีดน้ำ
 
กรีดลงซ้ำๆ มันไม่เคยขาด
 
 
เพราะ
F 
รักฉันจริงไม่อาจ
 
ตัดใจให้ขาดจากตัวเธอแน่
 
 
ความจ
Dm 
ริงก็คือความจริง
 
ฉันเหมือนโดน
Am 
ทิ้งคือสิ่งที่เที่ยงแท้
 
ได้เ
F 
รือแล้วเธอถีบแพ 
 
ฉันเหมือนคน
G 
แพ้
E 
 
จึงต้องดูแลตัว
Am 
เอง

INSTRU | C | Am | F | G |
INSTRU | C | Am | F | G | G | Am | G |

 
เธอไม่ใช่คนใจง่
C 
าย 
 
แต่ได้ทั้งเพฉั
Am 
นรู้
 
เธอไม่ใช่คนเจ้า
F 
ชู้ 
 
แต่เนื้อคู่มันหลาย
G 
คน
 
เหมือนเอาน้ำตาลหว่าน
C 
เล เทเท่าไหร่ ไม่ได้
Am 
ผล
 
ไม่ทำให้ใจของ
F 
คน 
 
อย่างเธอมันหายเ
G 
ค็ม

 
เธอไม่ใช่คนใจง่
C 
าย 
 
แต่ได้ทั้งเพฉั
Am 
นรู้
 
เธอไม่ใช่คนเจ้า
F 
ชู้ 
 
แต่เนื้อคู่มันหลาย
G 
คน
 
เหมือนเอาน้ำตาลหว่าน
C 
เล 
 
เทเท่าไหร่ไม่ได้
Am 
ผล
 
ไม่ทำให้ใจของ
F 
คน 
 
อย่างเธอนั้นหายเ
G 
ค็ม

 
ฉันเห
Am 
มือนเอามีดกรีดน้ำ
 
กรีดลงซ้ำๆ มันไม่เคยขาด
 
 
เพราะ
F 
รักฉันจริงไม่อาจ
 
ตัดใจให้ขาดจากตัวเธอแน่
 
 
ความจ
Dm 
ริงก็คือความจริง
 
ฉันเหมือนโดน
Am 
ทิ้งคือสิ่งที่เที่ยงแท้
 
ได้เ
F 
รือแล้วเธอถีบแพ 
 
ฉันเหมือนคน
G 
แพ้
E 
 
คงต้องดูแลตัว
Am 
เอง

OUTRO | Dm | Am | G | Am |
OUTRO | Dm | Am | G | Am | Am |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง คนแพ้ต้องดูแลตัวเอง


อันแผลกาย มันง่ายนัก จะรักษา
หมั่นทายาเช้าเย็นก็เห็นผล
แต่แผลที่เธอทำฉันเจ็บเกินทน
ยังมืดมนเกินแก้คือแผลใจ

สุดขอบฟ้าเข้าไปหามันยิ่งไกล
สุดขอบหัวใจของเธออยู่ไกลเกินเกี่ยว
นกบินหลงฟ้าเธอเหมือนปลาว่ายทวนน้ำเชี่ยว
เธอบอกรักเดียวแต่เพียงเดี๋ยวใจ แล้วเธอก็ไป

เธอไม่ใช่คนใจง่าย แต่ได้ทั้งเพฉันรู้
เธอไม่ใช่คนเจ้าชู้ แต่เนื้อคู่มันหลายคน
เหมือนเอาน้ำตาลหว่านเล เทเท่าไหร่ไม่ได้ผล
ไม่ทำให้ใจของคน อย่างเธอนั้นหายเค็ม

ฉันเหมือนเอามีดกรีดน้ำ
กรีดลงซ้ำๆ มันไม่เคยขาด
เพราะรักฉันจริงไม่อาจ
ตัดใจให้ขาดจากตัวเธอแน่
ความจริงก็คือความจริง
ฉันเหมือนโดนทิ้งคือสิ่งที่เที่ยงแท้
ได้เรือแล้วเธอถีบแพ ฉันเหมือนคนแพ้
จึงต้องดูแลตัวเอง

( ดนตรี )

เธอไม่ใช่คนใจง่าย แต่ได้ทั้งเพฉันรู้
เธอไม่ใช่คนเจ้าชู้ แต่เนื้อคู่มันหลายคน
เหมือนเอาน้ำตาลหว่านเล เทเท่าไหร่ ไม่ได้ผล
ไม่ทำให้ใจของคน อย่างเธอมันหายเค็ม

เธอไม่ใช่คนใจง่าย แต่ได้ทั้งเพฉันรู้
เธอไม่ใช่คนเจ้าชู้ แต่เนื้อคู่มันหลายคน
เหมือนเอาน้ำตาลหว่านเล เทเท่าไหร่ไม่ได้ผล
ไม่ทำให้ใจของคน อย่างเธอนั้นหายเค็ม

ฉันเหมือนเอามีดกรีดน้ำ
กรีดลงซ้ำๆ มันไม่เคยขาด
เพราะรักฉันจริงไม่อาจ
ตัดใจให้ขาดจากตัวเธอแน่
ความจริงก็คือความจริง
ฉันเหมือนโดนทิ้งคือสิ่งที่เที่ยงแท้
ได้เรือแล้วเธอถีบแพ ฉันเหมือนคนแพ้
คงต้องดูแลตัวเอง..

มิวสิควิดีโอ คนแพ้ต้องดูแลตัวเอง ตุ๊ก ปัตตานี ft. ธีเดช ทองอภิชาติ

เพลง คนแพ้ต้องดูแลตัวเอง
ศิลปิน : ตุ๊ก ปัตตานี ft. ธีเดช ทองอภิชาติ
เรียบเรียง : พ็อก บิ๊กอายส์
ติดต่องาน : 089-2948450
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend