คอร์ดเพลง บ่ต้องออมมือ เบียร์ พร้อมพงษ์

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง บ่ต้องออมมือ เบียร์ พร้อมพงษ์

คอร์ดเพลง บ่ต้องออมมือ เบียร์ พร้อมพงษ์

เพลง :

ศิลปิน : เบียร์ พร้อมพงษ์

เนื้อร้อง/ทำนอง : นริศ อรัญรุตม์

คอร์ดทั้งหมด : Bb,F,Gm,Dm,Cm,D


INTRO | Bb F | Gm Dm | Eb Dm | Cm F |

Bb 
ดีคือกันที่เจ้าเ
F 
ปิดโตเขา
Gm 
ฮักของเฮาสิได้
Dm 
เซาส่ำนี้
Eb 
ปิดบังไว้ด้วยคำ
Dm 
เว้าแสนดี
 
มันสิ
Cm 
มีประโยชน์อีห
F 
ยัง

Bb 
บอกมาเลยว่าเจ้า
Dm 
เซาฮักอ้าย
Gm 
น้ำตาไหล 
 
เจ็บส่ำ
Dm 
ตายกะส่าง
Eb 
ฮักมันมอด 
 
ให้มัน
Dm 
จอดสานาง
 
บ่ต้อง
Cm 
อ้างเหตุผลดอกห
F 
นา

Gm 
นั่งคลอเคลียเฟียกับ
Dm 
เขาปานนั้น
Eb 
จับมือกันให้อ้ายเ
Bb 
ห็นคาตา
Cm 
บ่ต้องตั๋วกะได้ 
 
ฮู้อยู่แกใ
Dm 
จเอาจังซี่สา
 
ลงมือ
Eb 
ฆ่าอ้ายให้ตายเลยกะไ
F 
ด้

 
บ่ต้องออม
Eb 
มือ 
 
บ่ต้องเฮ็ดคือว่าน้องยัง
F 
ฮัก
 
บ่ต้องทำท่า
Dm 
ยาก 
 
เฮ็ดคือจังฮู้สึกผิดดอก
Gm 
หล่า
 
เชือดฮัก
Eb 
เฮา 
 
แล้วหั่นหัวใจอ้าย
F 
สา
 
มันเสียเว
Bb 
ลาเจ้ากับคนใ
D 
หม่

 
บ่ต้องออม
Eb 
มือ อ้ายว่าบ่คือ บ่ต้องแก้โ
F 
 
อ้ายสิเจ็บสิโ
Dm 
ง่ 
 
กะบ่ต้องโงมาอธิ
Gm 
บาย
 
เอาให้มัน
Eb 
สมกับที่เจ้าเซาฮักอ้
F 
าย
 
เอาให้คัก  
Eb 
ๆ 
 
ให้อ้ายได้ตายสมใ
F 
 
คือจังเจ้าเจ
Bb 
ตนา 
 
 
F 

Bb 
ฮักกันโลด 
 
อ้ายบ่โ
Dm 
ทษโกรธเจ้า
Gm 
ให้เจ้าฟ้าวขึ้นส
Dm 
วรรค์กันสา
Eb 
ชาตินี้อ้ายคงเฮ็ด
Dm 
เวรกรรมมา
 
เทว
Cm 
ดาเลยบ่ให้ฮักไ
F 

Gm 
นั่งคลอเคลียเฟียกับ
Dm 
เขาปานนั้น
Eb 
นั่งจกกันให้อ้ายเ
Bb 
ห็นคาตา
Cm 
บ่ต้องตั๋วกะได้ 
 
ฮู้อยู่แกใ
Dm 
จเอาจังซี่สา
 
ลงมือ
Eb 
ฆ่าอ้ายให้ตายเลยกะไ
F 
ด้

 
บ่ต้องออม
Eb 
มือ 
 
บ่ต้องเฮ็ดคือว่าน้องยัง
F 
ฮัก
 
บ่ต้องทำท่า
Dm 
ยาก 
 
เฮ็ดคือจังฮู้สึกผิดดอก
Gm 
หล่า
 
เชือดฮัก
Eb 
เฮา 
 
แล้วหั่นหัวใจอ้าย
F 
สา
 
มันเสียเว
Bb 
ลาเจ้ากับคนใ
D 
หม่

 
บ่ต้องออม
Eb 
มือ อ้ายว่าบ่คือ บ่ต้องแก้โ
F 
 
อ้ายสิเจ็บสิโ
Dm 
ง่ 
 
กะบ่ต้องโงมาอธิ
Gm 
บาย
 
เอาให้มัน
Eb 
สมกับที่เจ้าเซาฮักอ้
F 
าย
 
เอาให้คัก
Eb 
ๆ 
 
ให้อ้ายได้ตายสมใ
F 
 
คือจังเจ้าเจ
Bb 
ตนา 
 
 
F 

INSTRU | Bb Dm | Gm Dm | Eb Dm | Cm F |
INSTRU | Eb F | Dm Gm | Eb F | Bb |

 
บ่ต้องออม
Eb 
มือ 
 
บ่ต้องเฮ็ดคือว่าน้องยัง
F 
ฮัก
 
บ่ต้องทำท่า
Dm 
ยาก 
 
เฮ็ดคือจังฮู้สึกผิดดอก
Gm 
หล่า
 
เชือดฮัก
Eb 
เฮา 
 
แล้วหั่นหัวใจอ้าย
F 
สา
 
มันเสียเว
Bb 
ลาเจ้ากับคนใ
Dm 
หม่

 
บ่ต้องออม
Eb 
มือ อ้ายว่าบ่คือ บ่ต้องแก้โ
F 
 
อ้ายสิเจ็บสิโ
Dm 
ง่ 
 
กะบ่ต้องโงมาอธิ
Gm 
บาย
 
เอาให้มัน
Eb 
สมกับที่เจ้าเซาฮักอ้
F 
าย
 
เอาให้คัก
Eb 
ๆ 
 
ให้อ้ายได้ตายสมใ
F 

 
บ่ต้องออม
Eb 
มือ 
 
บ่ต้องเฮ็ดคือว่าน้องยัง
F 
ฮัก
 
บ่ต้องทำท่า
Dm 
ยาก 
 
เฮ็ดคือจังฮู้สึกผิดดอก
Gm 
หล่า
 
เชือดฮัก
Eb 
เฮา 
 
แล้วหั่นหัวใจอ้าย
F 
สา
 
มันเสียเว
Bb 
ลาเจ้ากับคนใ
D 
หม่

 
บ่ต้องออม
Eb 
มือ อ้ายว่าบ่คือ บ่ต้องแก้โ
F 
 
อ้ายสิเจ็บสิโ
Dm 
ง่ 
 
กะบ่ต้องโงมาอธิ
Gm 
บาย
 
เอาให้มัน
Eb 
สมกับที่เจ้าเซาฮักอ้
F 
าย
 
เอาให้คัก  
Eb 
ๆ 
 
ให้อ้ายได้ตายสมใ
F 
 
คือจังเจ้าเจ
Bb 
ตนา 
 
 
F 

 
เอาให้มัน
Eb 
สมกับที่เจ้าเซาฮักอ้
F 
าย
 
เอาให้คัก
Eb 
ๆ 
 
ให้อ้ายได้ตายสมใ
F 
 
บ่ต้องออมมือ..
 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง บ่ต้องออมมือ


ดีคือกันที่เจ้าเปิดโตเขา
ฮักของเฮาสิได้เซาส่ำนี้
ปิดบังไว้ด้วยคำเว้าแสนดี
มันสิมีประโยชน์อีหยัง

บอกมาเลยว่าเจ้าเซาฮักอ้าย
น้ำตาไหล เจ็บส่ำตายกะส่าง
ฮักมันมอด ให้มันจอดสานาง
บ่ต้องอ้างเหตุผลดอกหนา

นั่งคลอเคลียเฟียกับเขาปานนั้น
จับมือกันให้อ้ายเห็นคาตา
บ่ต้องตั๋วกะได้ ฮู้อยู่แกใจเอาจังซี่สา
ลงมือฆ่าอ้ายให้ตายเลยกะได้

บ่ต้องออมมือ บ่ต้องเฮ็ดคือว่าน้องยังฮัก
บ่ต้องทำท่ายาก เฮ็ดคือจังฮู้สึกผิดดอกหล่า
เชือดฮักเฮา แล้วหั่นหัวใจอ้ายสา
มันเสียเวลาเจ้ากับคนใหม่

บ่ต้องออมมือ อ้ายว่าบ่คือ บ่ต้องแก้โต
อ้ายสิเจ็บสิโง่ กะบ่ต้องโงมาอธิบาย
เอาให้มันสมกับที่เจ้าเซาฮักอ้าย
เอาให้คัก ๆ ให้อ้ายได้ตายสมใจ
คือจังเจ้าเจตนา

ฮักกันโลด อ้ายบ่โทษโกรธเจ้า
ให้เจ้าฟ้าวขึ้นสวรรค์กันสา
ชาตินี้อ้ายคงเฮ็ดเวรกรรมมา
เทวดาเลยบ่ให้ฮักไผ

นั่งคลอเคลียเฟียกับเขาปานนั้น
นั่งจกกันให้อ้ายเห็นคาตา
บ่ต้องตั๋วกะได้ ฮู้อยู่แกใจเอาจังซี่สา
ลงมือฆ่าอ้ายให้ตายเลยกะได้

บ่ต้องออมมือ บ่ต้องเฮ็ดคือว่าน้องยังฮัก
บ่ต้องทำท่ายาก เฮ็ดคือจังฮู้สึกผิดดอกหล่า
เชือดฮักเฮา แล้วหั่นหัวใจอ้ายสา
มันเสียเวลาเจ้ากับคนใหม่

บ่ต้องออมมือ อ้ายว่าบ่คือ บ่ต้องแก้โต
อ้ายสิเจ็บสิโง่ กะบ่ต้องโงมาอธิบาย
เอาให้มันสมกับที่เจ้าเซาฮักอ้าย
เอาให้คักๆ ให้อ้ายได้ตายสมใจ
คือจังเจ้าเจตนา

( ดนตรี )

บ่ต้องออมมือ บ่ต้องเฮ็ดคือว่าน้องยังฮัก
บ่ต้องทำท่ายาก เฮ็ดคือจังฮู้สึกผิดดอกหล่า
เชือดฮักเฮา แล้วหั่นหัวใจอ้ายสา
มันเสียเวลาเจ้ากับคนใหม่

บ่ต้องออมมือ อ้ายว่าบ่คือ บ่ต้องแก้โต
อ้ายสิเจ็บสิโง่ กะบ่ต้องโงมาอธิบาย
เอาให้มันสมกับที่เจ้าเซาฮักอ้าย
เอาให้คักๆ ให้อ้ายได้ตายสมใจ

บ่ต้องออมมือ บ่ต้องเฮ็ดคือว่าน้องยังฮัก
บ่ต้องทำท่ายาก เฮ็ดคือจังฮู้สึกผิดดอกหล่า
เชือดฮักเฮา แล้วหั่นหัวใจอ้ายสา
มันเสียเวลาเจ้ากับคนใหม่

บ่ต้องออมมือ อ้ายว่าบ่คือ บ่ต้องแก้โต
อ้ายสิเจ็บสิโง่ กะบ่ต้องโงมาอธิบาย
เอาให้มันสมกับที่เจ้าเซาฮักอ้าย
เอาให้คัก ๆ ให้อ้ายได้ตายสมใจ
คือจังเจ้าเจตนา

เอาให้มันสมกับที่เจ้าเซาฮักอ้าย
เอาให้คักๆ ให้อ้ายได้ตายสมใจ
บ่ต้องออมมือ..

มิวสิควิดีโอ บ่ต้องออมมือ เบียร์ พร้อมพงษ์

เพลง บ่ต้องออมมือ
ศิลปิน : เบียร์ พร้อมพงษ์
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานจ้างศิลปิน โทร.085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend