คอร์ดเพลง ฮักแฮงแพงหลาย ฟักแฟง

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง ฮักแฮงแพงหลาย ฟักแฟง

คอร์ดเพลง ฮักแฮงแพงหลาย ฟักแฟง

เพลง :

ศิลปิน : ฟักแฟง

เนื้อร้อง/ทำนอง : ฟักแฟง

คอร์ดทั้งหมด : D,Bm,G,A,F#m


D 
ฮัก.. 
 
ฮักคือเก่าบ่เคยเป
Bm 
ลี่ยนแปลง
 
G 
พง.. 
 
แพงคือเก่าบ่เคย
A 
ถิ่ม

INSTRU | D Bm | G A |
INSTRU | D Bm | G A | D Bm | G | A |

 
กะอยาก
D 
ฮู้คือกันว่า
Bm 
เจ้านั้นคิดจั่งได๋
 
คนใ
G 
จของเจ้านั้น
A 
มีแล้วบ่
 
ถ้าบ่
D 
มีคือสิดีล่ะ
Bm 
เนาะ
 
บ่ได้ครอบค
G 
รองแต่กะบ่เป็นห
A 
ยัง

 
เทียว
D 
ทักมาหามา
Bm 
คุยตลอด
 
เทียวส่งคำห
G 
ยอดมาหยอกสุ
A 
มื้อ

 
แล้วมื้อ
G 
นี้เจ้ากะห
A 
าย 
 
คงส
F#m 
บายดีอยู่
Bm 
เนาะ
 
เจ็บคัก
G 
แท้ 
 
เป็นได้แค่คนคุ
A 
ยเขา

D 
ฮัก.. 
 
ฮักคือเก่าบ่เคยเ
Bm 
ปลี่ยนแปลง
 
G 
พง.. 
 
แพงคือเก่าบ่เคย
A 
ถิ่ม
 
D 
ล้วมามื้อนี้เจ้ากะเปลี่ย
Bm 
นไป
 
เจ็บคัก
G 
แท้น้อใ
A 
จดวง
D 
นี้ 
 
 
A 

D 
มีคนบอกว่าใ
Bm 
ห้ตัดใจ
 
มันเฮ็ดบ่ไ
G 
ด้คือเขานั่นแห
A 
ล่ว
 
เพ
D 
ราะใจนี้ให้แต่
Bm 
เจ้าผู้เดียว
 
ใจดวงเ
G 
ก่าดวงนี้กะยั
A 
งคือเ
D 
ก่า

INSTRU | D | Bm | G | A |
INSTRU | D | Bm | G A | D | A |

 
บ่
G 
คิดว่าเ
A 
จ้า 
 
สิ
F#m 
เฮ็ดกันคักปา
Bm 
นนี้
 
ฮู้จั่ง
G 
ซี่ 
 
บ่น่า
A 
ฮักเจ้าแต่แ
D 
รก

 
แล้วมื้อ
G 
นี้เจ้ากะห
A 
าย 
 
คงส
F#m 
บายดีอยู่
Bm 
เนาะ
 
เจ็บคัก
G 
แท้เป็นได้แค่คนคุ
A 
ยเขา

D 
ฮัก.. 
 
ฮักคือเก่าบ่เคยเ
Bm 
ปลี่ยนแปลง
 
G 
พง.. 
 
แพงคือเก่าบ่เคย
A 
ถิ่ม
 
D 
ล้วมามื้อนี้เจ้ากะเปลี่ย
Bm 
นไป
 
เจ็บคัก
G 
แท้น้อใ
A 
จดวง
D 
นี้

D 
ฮัก.. 
 
ฮักคือเก่าบ่เคยเ
Bm 
ปลี่ยนแปลง
 
G 
พง.. 
 
แพงคือเก่าบ่เคย
A 
ถิ่ม
 
D 
ล้วมามื้อนี้เจ้ากะเปลี่ย
Bm 
นไป
 
เจ็บคัก
G 
แท้น้อใ
A 
จดวง
D 
นี้..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ฮักแฮงแพงหลาย


ฮัก.. ฮักคือเก่าบ่เคยเปลี่ยนแปลง
แพง.. แพงคือเก่าบ่เคยถิ่ม

( ดนตรี )

กะอยากฮู้คือกันว่าเจ้านั้นคิดจั่งได๋
คนใจของเจ้านั้นมีแล้วบ่
ถ้าบ่มีคือสิดีล่ะเนาะ
บ่ได้ครอบครองแต่กะบ่เป็นหยัง

เทียวทักมาหามาคุยตลอด
เทียวส่งคำหยอดมาหยอกสุมื้อ

แล้วมื้อนี้เจ้ากะหาย คงสบายดีอยู่เนาะ
เจ็บคักแท้ เป็นได้แค่คนคุยเขา

ฮัก.. ฮักคือเก่าบ่เคยเปลี่ยนแปลง
แพง.. แพงคือเก่าบ่เคยถิ่ม
แล้วมามื้อนี้เจ้ากะเปลี่ยนไป
เจ็บคักแท้น้อใจดวงนี้

มีคนบอกว่าให้ตัดใจ
มันเฮ็ดบ่ได้คือเขานั่นแหล่ว
เพราะใจนี้ให้แต่เจ้าผู้เดียว
ใจดวงเก่าดวงนี้กะยังคือเก่า

( ดนตรี )

บ่คิดว่าเจ้า สิเฮ็ดกันคักปานนี้
ฮู้จั่งซี่ บ่น่าฮักเจ้าแต่แรก

แล้วมื้อนี้เจ้ากะหาย คงสบายดีอยู่เนาะ
เจ็บคักแท้เป็นได้แค่คนคุยเขา

ฮัก.. ฮักคือเก่าบ่เคยเปลี่ยนแปลง
แพง.. แพงคือเก่าบ่เคยถิ่ม
แล้วมามื้อนี้เจ้ากะเปลี่ยนไป
เจ็บคักแท้น้อใจดวงนี้

ฮัก.. ฮักคือเก่าบ่เคยเปลี่ยนแปลง
แพง.. แพงคือเก่าบ่เคยถิ่ม
แล้วมามื้อนี้เจ้ากะเปลี่ยนไป
เจ็บคักแท้น้อใจดวงนี้..

มิวสิควิดีโอ ฮักแฮงแพงหลาย ฟักแฟง

เพลง ฮักแฮงแพงหลาย
ศิลปิน : ฟักแฟง
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend