คอร์ดเพลง ผู้บ่าวกระสอบป่าน – ประธานฮ่าง X ต้นฮัก พรมจันทร์

  
Text   

คอร์ดเพลง : ผู้บ่าวกระสอบป่าน ประธานฮ่าง X ต้นฮัก พรมจันทร์

คอร์ดเพลง ผู้บ่าวกระสอบป่าน - ประธานฮ่าง X ต้นฮัก พรมจันทร์

เพลง :

ศิลปิน : ประธานฮ่าง X ต้นฮัก พรมจันทร์

เนื้อร้อง/ทำนอง : ต้นฮัก พรมจันทร์

คอร์ดทั้งหมด : Bm,D,F#m,A,G


INTRO | Bm | D | F#m | D | A | D |

 
บ่แม่นเจ้าชา
D 
ยดูใบ 
 
แต่อ้ายเป็นผู้บ่าวภูไท
 
หนุ่มญ้อ
G 
ภูไท 
 
อำเภอบ้านแพงนค
D 
รพนม
 
บ้านอ้ายบ่มีบ่น้ำ
D 
มัน 
 
บ้านอ้ายมีแต่บ่บาดาล
 
ฉายาหนุ่มกระสอ
G 
บป่าน 
 
หย่างเลาะบ้านหา
D 
กินแต่เหล้า

INSTRU | Bm | D | F#m | D | A | D |

 
สิสนบ่น้อผู้ส
D 
าว 
 
ผู้บ่าวกินข้าวกับแกงเขียด
 
เจ้าอย่าเพิ่งขี้เ
G 
ดียดกินเ
A 
ขียนข่อยก
D 
ะคน
 
เกิดเป็นผู้บ่าวไท
G 
ญ้อ 
 
หนุ่ม
A 
นานครพ
D 
นม
 
อยากแม่ตา
G 
คมน้องหน้า
A 
มนเป็นคนบ้าน
D 
ใด๋

 
ไอ้หนุ่มกระสอบป่
D 
าน 
 
บ่แม่นผีบ้าเด้อทรามวัย
 
สาวบ่อยากใก
G 
ล้น้องบอกว่าน้
A 
องสิคันค
D 
าย
 
ผู้บ่าวกินใ
G 
บ 
 
เซ้าสองแลงส
A 
องกะไ
D 
ด้
 
บ่แม่นว่าข่อยเว่า
G 
ใด๋ 
 
A 
ล้วแม่นไผ
D 
สิเว้า

INSTRU | Bm | D | F#m | D | A | D |
INSTRU | Bm | Bm | Bm | Bm | A | A | D |

 
บ่แม่นเจ้าชา
D 
ยดูใบ 
 
แต่อ้ายเป็นผู้บ่าวภูไท
 
หนุ่มญ้อ
G 
ภูไท 
 
อำเภอบ้านแพงนค
D 
รพนม
 
บ้านอ้ายบ่มีบ่น้ำ
D 
มัน 
 
บ้านอ้ายมีแต่บ่บาดาล
 
ฉายาหนุ่มกระสอ
G 
บป่าน 
 
หย่างเลาะบ้านหา
D 
กินแต่เหล้า

INSTRU | Bm | D | F#m | D | A | D |

 
สิสนบ่น้อผู้ส
D 
าว 
 
ผู้บ่าวกินข้าวกับแกงเขียด
 
เจ้าอย่าเพิ่งขี้เ
G 
ดียดกินเ
A 
ขียนข่อยก
D 
ะคน
 
เกิดเป็นผู้บ่าวไท
G 
ญ้อ 
 
หนุ่ม
A 
นานครพ
D 
นม
 
อยากแม่ตา
G 
คมน้องหน้า
A 
มนเป็นคนบ้าน
D 
ใด๋

 
ไอ้หนุ่มกระสอบป่
D 
าน 
 
บ่แม่นผีบ้าเด้อทรามวัย
 
สาวบ่อยากใก
G 
ล้น้องบอกว่าน้
A 
องสิคันค
D 
าย
 
ผู้บ่าวกินใ
G 
บ 
 
เซ้าสองแลงส
A 
องกะไ
D 
ด้
 
บ่แม่นว่าข่อยเว่า
G 
ใด๋ 
 
A 
ล้วแม่นไผ
D 
สิเว้า

OUTRO | Bm | D | F#m | D | A | D |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ผู้บ่าวกระสอบป่าน


บ่แม่นเจ้าชายดูใบ แต่อ้ายเป็นผู้บ่าวภูไท
หนุ่มญ้อภูไท อำเภอบ้านแพงนครพนม
บ้านอ้ายบ่มีบ่น้ำมัน บ้านอ้ายมีแต่บ่บาดาล
ฉายาหนุ่มกระสอบป่าน หย่างเลาะบ้านหากินแต่เหล้า

สิสนบ่น้อผู้สาว ผู้บ่าวกินข้าวกับแกงเขียด
เจ้าอย่าเพิ่งขี้เดียดกินเขียนข่อยกะคน
เกิดเป็นผู้บ่าวไทญ้อ หนุ่มนานครพนม
อยากแม่ตาคมน้องหน้ามนเป็นคนบ้านใด๋

ไอ้หนุ่มกระสอบป่าน บ่แม่นผีบ้าเด้อทรามวัย
สาวบ่อยากใกล้น้องบอกว่าน้องสิคันคาย
ผู้บ่าวกินใบ เซ้าสองแลงสองกะได้
บ่แม่นว่าข่อยเว่าใด๋ แล้วแม่นไผสิเว้า

บ่แม่นเจ้าชายดูใบ แต่อ้ายเป็นผู้บ่าวภูไท
หนุ่มญ้อภูไท อำเภอบ้านแพงนครพนม
บ้านอ้ายบ่มีบ่น้ำมัน บ้านอ้ายมีแต่บ่บาดาล
ฉายาหนุ่มกระสอบป่าน หย่างเลาะบ้านหากินแต่เหล้า

สิสนบ่น้อผู้สาว ผู้บ่าวกินข้าวกับแกงเขียด
เจ้าอย่าเพิ่งขี้เดียดกินเขียนข่อยกะคน
เกิดเป็นผู้บ่าวไทญ้อ หนุ่มนานครพนม
อยากแม่ตาคมน้องหน้ามนเป็นคนบ้านใด๋

ไอ้หนุ่มกระสอบป่าน บ่แม่นผีบ้าเด้อทรามวัย
สาวบ่อยากใกล้น้องบอกว่าน้องสิคันคาย
ผู้บ่าวกินใบ เซ้าสองแลงสองกะได้
บ่แม่นว่าข่อยเว่าใด๋ แล้วแม่นไผมันเว่า

มิวสิควิดีโอ ผู้บ่าวกระสอบป่าน ประธานฮ่าง X ต้นฮัก พรมจันทร์

เพลง ผู้บ่าวกระสอบป่าน
ศิลปิน : ประธานฮ่าง X ต้นฮัก พรมจันทร์
เรียบเรียง/โปรดิวเซอร์ : กล้าชัย ไทหนองคาย
ติดต่องานแสดง : 098-386-6268
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend