คอร์ดเพลง แค่พี่ชาย – วงศิลใต้

  
Text   

คอร์ดเพลง : แค่พี่ชาย วงศิลใต้

คอร์ดเพลง แค่พี่ชาย - วงศิลใต้

เพลง :

ศิลปิน : วงศิลใต้

เนื้อร้อง/ทำนอง : อ.เอ็ม ฟองนม

คอร์ดทั้งหมด : C#m,B,A,F#m,G#m


INTRO | C#m | B | A | B |
INTRO | A B | G#m C#m | F#m B | E B |

 
ได้คบเธอ
E 
นั้นมานานหลายปี
 
พี่รักน้อง
G#m 
นี้จนหมดใจ
 
น้องอยากจะ
A 
ขออะไรก็ได้
 
พี่ไม่ว่าไ
B 
รแค่เธอนั้นบอกมา

 
แต่มาวัน
E 
นึงเธอพาใครเข้ามา
 
เธอบอกพี่
G#m 
ว่าเธอรักหมดใจ
 
น้องอยากจะ
A 
ขอไปกับเขาได้หม้าย
 
พี่น้ำตาไ
B 
หลออกมาทันควัน

 
มาบอกว่า
C#m 
พี่เป็นได้แค่พี่ชาย
 
เจ็บอิ
G#m 
ตายน้องรู้หม้าย
 
หรือเธอไม่
A 
รักหรือเธอหมดใจ
 
เธอแอบมีใ
B 
ครก็บอกกันตามตรง

 
พี่ทุ่มเท
C#m 
ไปให้เธอเกือบตาย
 
แต่สุด
G#m 
ท้ายเธอให้คำนี้
 
เธอบอกว่าเ
A 
ธอขอโทษที
 
เธอรักฉันแบบ
B 
พี่

 
ขอให้เ
A 
ธออยู่กับเขาให้ไ
B 
ด้
 
จาก
G#m 
ใจผู้ชายค
C#m 
นนี้
 
แค่เห็น
F#m 
น้องมีความสุข
B 
ดีพี่นี่ก็บาย
E 
ใจ 
 
 
G# 
 
ถ้าวันไ
A 
หนเขาไม่รักเ
B 
ธอ
 
ถ้าเขา
G#m 
ต้องทำเธอร้อ
C#m 
งไห้
 
เชิญกลั
F#m 
บมาหาพี่ช
B 
าย
 
พี่
F#m 
นี้ยังรับไ
B 
ด้ 
 
จากพี่ชายคนเ
E 
ดิม

INSTRU | F#m | C#m | F#m | C#m | A | B | B |

 
มาบอกว่า
C#m 
พี่เป็นได้แค่พี่ชาย
 
เจ็บอิ
G#m 
ตายน้องรู้หม้าย
 
หรือเธอไม่
A 
รักหรือเธอหมดใจ
 
เธอแอบมีใ
B 
ครก็บอกกันตามตรง

 
พี่ทุ่มเท
C#m 
ไปให้เธอเกือบตาย
 
แต่สุด
G#m 
ท้ายเธอให้คำนี้
 
เธอบอกว่าเ
A 
ธอขอโทษที
 
เธอรักฉันแบบ
B 
พี่

 
ขอให้เ
A 
ธออยู่กับเขาให้ไ
B 
ด้
 
จาก
G#m 
ใจผู้ชายค
C#m 
นนี้
 
แค่เห็น
F#m 
น้องมีความสุข
B 
ดีพี่นี่ก็บาย
E 
ใจ 
 
 
G# 
 
ถ้าวันไ
A 
หนเขาไม่รักเ
B 
ธอ
 
ถ้าเขา
G#m 
ต้องทำเธอร้อ
C#m 
งไห้
 
เชิญกลั
F#m 
บมาหาพี่ช
B 
าย
 
พี่
F#m 
นี้ยังรับไ
B 
ด้ 
 
จากพี่ชายคนเ
E 
ดิม

 
เชิญกลับ
F#m 
มาหาพี่ช
B 
าย 
 
พี่
F#m 
นี้ยังรับไ
B 
ด้
 
จากพี่ชายคนเ
E 
ดิม

OUTRO | C#m | B | A | B | C#m |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง แค่พี่ชาย


ได้คบเธอนั้นมานานหลายปี
พี่รักน้องนี้จนหมดใจ
น้องอยากจะขออะไรก็ได้
พี่ไม่ว่าไรแค่เธอนั้นบอกมา

แต่มาวันนึงเธอพาใครเข้ามา
เธอบอกพี่ว่าเธอรักหมดใจ
น้องอยากจะขอไปกับเขาได้หม้าย
พี่น้ำตาไหลออกมาทันควัน

มาบอกว่าพี่เป็นได้แค่พี่ชาย
เจ็บอิตายน้องรู้หม้าย
หรือเธอไม่รักหรือเธอหมดใจ
เธอแอบมีใครก็บอกกันตามตรง

พี่ทุ่มเทไปให้เธอเกือบตาย
แต่สุดท้ายเธอให้คำนี้
เธอบอกว่าเธอขอโทษที
เธอรักฉันแบบพี่

ขอให้เธออยู่กับเขาให้ได้
จากใจผู้ชายคนนี้
แค่เห็นน้องมีความสุขดีพี่นี่ก็บายใจ
ถ้าวันไหนเขาไม่รักเธอ
ถ้าเขาต้องทำเธอร้องไห้
เชิญกลับมาหาพี่ชาย
พี่นี้ยังรับได้ จากพี่ชายคนเดิม

มาบอกว่าพี่เป็นได้แค่พี่ชาย
เจ็บอิตายน้องรู้หม้าย
หรือเธอไม่รักหรือเธอหมดใจ
เธอแอบมีใครก็บอกกันตามตรง

พี่ทุ่มเทไปให้เธอเกือบตาย
แต่สุดท้ายเธอให้คำนี้
เธอบอกว่าเธอขอโทษที
เธอรักฉันแบบพี่

ขอให้เธออยู่กับเขาให้ได้
จากใจผู้ชายคนนี้
แค่เห็นน้องมีความสุขดีพี่นี่ก็บายใจ
ถ้าวันไหนเขาไม่รักเธอ
ถ้าเขาต้องทำเธอร้องไห้
เชิญกลับมาหาพี่ชาย
พี่นี้ยังรับได้ จากพี่ชายคนเดิม

เชิญกลับมาหาพี่ชาย พี่นี้ยังรับได้
จากพี่ชายคนเดิม

มิวสิควิดีโอ แค่พี่ชาย วงศิลใต้

เพลง แค่พี่ชาย
ศิลปิน : วงศิลใต้
ติดต่องาน 089-9716569
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend