คอร์ดเพลง มุกเป็นแสนแฟนเป็นศูนย์ – แทนไท ไทดอลมิวสิค

  
Text   

คอร์ดเพลง : มุกเป็นแสนแฟนเป็นศูนย์ แทนไท ไทดอลมิวสิค

คอร์ดเพลง มุกเป็นแสนแฟนเป็นศูนย์ - แทนไท ไทดอลมิวสิค

เพลง :

ศิลปิน : แทนไท ไทดอลมิวสิค

เนื้อร้อง/ทำนอง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา

คอร์ดทั้งหมด : A,C#m,F#m,D,E


INTRO | A | C#m | F#m | D | ( 2 Times )

A 
  มุกจีบสาวนั้นมีเป็นแ
E 
สน 
 
แต่ว่าแฟนก็ยังเป็น
F#m 
ศูนย์
 
  ต้องทำไงถึงจะมี
D 
บุญ 
 
ได้เธ
E 
อมาเป็นแฟน
A 
  มุกจีบสาวนั้นมีเป็นแ
E 
สน 
 
แต่ว่าแฟนก็ยังเป็น
F#m 
ศูนย์
 
  อยากเอาใจไปลง
D 
ทุน 
 
อนาคตกับ
E 
คุณต้องทำไง

A 
  มุกจีบสาวนั้นมีเป็นแ
E 
สน 
 
แต่ว่าแฟนก็ยังเป็น
F#m 
ศูนย์
 
  ถึงหน้าตาอาจไม่ละ
D 
มุน 
 
แต่จะดูแล
E 
คุณยิ่งกว่าประกันภัย
A 
  มุกจีบสาวนั้นมีเป็นแ
E 
สน 
 
แต่ว่าแฟนก็ยังเป็น
F#m 
ศูนย์
 
  โอ้ฮะโอฮะโอแม่
D 
คุณ 
 
เฮ็ดจังใด๋สิได้
E 
ซูนเนาะหัว
A 
ใจ
 
  ช่วยบอ
E 
กที 
 
ต้องทำ
F#m 
ไง 
 
โอ้โ
D 
 
  ถึงจะได้เ
E 
ธอมาเป็นแ
A 
ฟน 
 
 
E 

A 
  แค่ได้พบได้สบตา 
 
 
C#m 
  อยากบอกว่าฉันเสียทรง
F#m 
  ดูเธอเป็นคนตรงๆ 
 
 
C#m 
  ตรงไหนก็น่ารักมากมาย
A 
  ไม่อาจหักอาจห้ามใจ 
 
 
C#m 
  อยากสิงร่างเธอให้ได้
F#m 
  ถ้าไม่รีบไปไ
D 
หน 
 
นั่งให้เราจีบได้หรือเปล่า

A 
  จีบได้ไ
C#m 
หม 
 
จีบได้หรือเ
F#m 
ปล่า
 
  ถ้าหากเธอเ
D 
หงา 
 
หันมาชอบเราก็ได้นะ
A 
  ไม่คิด
C#m 
ตังค์ 
 
ชอบได้น
F#m 
ะเธอ 
 
D 
ฮ..

A 
  มุกจีบสาวนั้นมีเป็นแ
E 
สน 
 
แต่ว่าแฟนก็ยังเป็น
F#m 
ศูนย์
 
  ต้องทำไงถึงจะมี
D 
บุญ 
 
ได้เธ
E 
อมาเป็นแฟน
A 
  มุกจีบสาวนั้นมีเป็นแ
E 
สน 
 
แต่ว่าแฟนก็ยังเป็น
F#m 
ศูนย์
 
  อยากเอาใจไปลง
D 
ทุน 
 
อนาคตกับ
E 
คุณต้องทำไง

A 
  มุกจีบสาวนั้นมีเป็นแ
E 
สน 
 
แต่ว่าแฟนก็ยังเป็น
F#m 
ศูนย์
 
  ถึงหน้าตาอาจไม่ละ
D 
มุน 
 
แต่จะดูแล
E 
คุณยิ่งกว่าประกันภัย
A 
  มุกจีบสาวนั้นมีเป็นแ
E 
สน 
 
แต่ว่าแฟนก็ยังเป็น
F#m 
ศูนย์
 
  โอ้ฮะโอฮะโอแม่
D 
คุณ 
 
เฮ็ดจังใด๋สิได้
E 
ซูนเนาะหัว
A 
ใจ
 
  ช่วยบอ
C#m 
กที 
 
ต้องทำ
F#m 
ไง 
 
โอ้โ
D 
 
  ถึงจะได้เ
E 
ธอมาเป็นแ
A 
ฟน 
 
 
E 

A 
  อยากจะเป็นน้ำมันราดเชื้อไฟ 
 
 
C#m 
  อยากจะเป็นไข่ไก่ให้เธอเจียว
F#m 
  เพราะว่าคนใดที่ถูกเจียว 
 
 
D 
  จะเป็นคนเดียวที่ถูกใจ
A 
  หน้านี้หน้าไหนเราไม่รู้ 
 
 
C#m 
  รู้แค่เธอน่ารักเกินใคร
F#m 
  มองแสงไฟยังเป็นแสงไ
D 
ฟ 
 
แต่มองเธอทีไรเป็นอนาคตของเรา

A 
  เสี่ยวไปไหม 
 
 
C#m 
  พอได้หรือเ
F#m 
ปล่า
 
  ถ้าเธอเ
D 
หงา 
 
หันมาชอบเราก็ได้นะ
A 
  ไม่คิด
C#m 
ตังค์ 
 
ชอบได้น
F#m 
ะเธอ 
 
D 
อ้โอโอ..

A 
  มุกจีบสาวนั้นมีเป็นแ
E 
สน 
 
แต่ว่าแฟนก็ยังเป็น
F#m 
ศูนย์
 
  ต้องทำไงถึงจะมี
D 
บุญ 
 
ได้เธ
E 
อมาเป็นแฟน
A 
  มุกจีบสาวนั้นมีเป็นแ
E 
สน 
 
แต่ว่าแฟนก็ยังเป็น
F#m 
ศูนย์
 
  อยากเอาใจไปลง
D 
ทุน 
 
อนาคตกับ
E 
คุณต้องทำไง

A 
  มุกจีบสาวอ้ายมีเป็นแ
E 
สน 
 
แต่ว่าแฟนอ้ายยังเป็น
F#m 
ศูนย์
 
  ถึงหน้าตาอ้ายบ่ละ
D 
มุน 
 
แต่สิดูแล
E 
คุณยิ่งกว่าประกันภัย
A 
  มุกจีบสาวอ้ายมีเป็นแ
E 
สน 
 
แต่ว่าแฟนอ้ายยังเป็น
F#m 
ศูนย์
 
  โอ้ฮะโอฮะโอแม่
D 
คุณ 
 
เฮ็ดจังใด๋สิได้
E 
ซูนเนาะหัว
A 
ใจ
 
  ช่วยบอ
C#m 
กที 
 
ต้องเฮ็ดจั่ง
F#m 
ได 
 
โอ้โ
D 
 
  ถึงสิได้เ
E 
จ้ามาเป็นแฟน

INSTRU | A | C#m | F#m | D |
INSTRU (โอ้โอ โอโอ โอโอโอโอโอ..)

A 
ฮักฟรี 
 
คิด
C#m 
ฮอดฟรี 
 
 
F#m 
กอดฟรี 
 
 
D 
 
ขั่นบ่
E 
ดีให้กอด
A 
คืน..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง มุกเป็นแสนแฟนเป็นศูนย์


มุกจีบสาวนั้นมีเป็นแสน แต่ว่าแฟนก็ยังเป็นศูนย์
ต้องทำไงถึงจะมีบุญ ได้เธอมาเป็นแฟน
มุกจีบสาวนั้นมีเป็นแสน แต่ว่าแฟนก็ยังเป็นศูนย์
อยากเอาใจไปลงทุน อนาคตกับคุณต้องทำไง

มุกจีบสาวนั้นมีเป็นแสน แต่ว่าแฟนก็ยังเป็นศูนย์
ถึงหน้าตาอาจไม่ละมุน แต่จะดูแลคุณยิ่งกว่าประกันภัย
มุกจีบสาวนั้นมีเป็นแสน แต่ว่าแฟนก็ยังเป็นศูนย์
โอ้ฮะโอฮะโอแม่คุณ เฮ็ดจังใด๋สิได้ซูนเนาะหัวใจ
ช่วยบอกที ต้องทำไง โอ้โอ
ถึงจะได้เธอมาเป็นแฟน

แค่ได้พบได้สบตา อยากบอกว่าฉันเสียทรง
ดูเธอเป็นคนตรงๆ ตรงไหนก็น่ารักมากมาย
ไม่อาจหักอาจห้ามใจ อยากสิงร่างเธอให้ได้
ถ้าไม่รีบไปไหน นั่งให้เราจีบได้หรือเปล่า

จีบได้ไหม จีบได้หรือเปล่า
ถ้าหากเธอเหงา หันมาชอบเราก็ได้นะ
ไม่คิดตังค์ ชอบได้นะเธอ โฮ..

มุกจีบสาวนั้นมีเป็นแสน แต่ว่าแฟนก็ยังเป็นศูนย์
ต้องทำไงถึงจะมีบุญ ได้เธอมาเป็นแฟน
มุกจีบสาวนั้นมีเป็นแสน แต่ว่าแฟนก็ยังเป็นศูนย์
อยากเอาใจไปลงทุน อนาคตกับคุณต้องทำไง

มุกจีบสาวนั้นมีเป็นแสน แต่ว่าแฟนก็ยังเป็นศูนย์
ถึงหน้าตาอาจไม่ละมุน แต่จะดูแลคุณยิ่งกว่าประกันภัย
มุกจีบสาวนั้นมีเป็นแสน แต่ว่าแฟนก็ยังเป็นศูนย์
โอ้ฮะโอฮะโอแม่คุณ เฮ็ดจังใด๋สิได้ซูนเนาะหัวใจ
ช่วยบอกที ต้องทำไง โอ้โอ
ถึงจะได้เธอมาเป็นแฟน

อยากจะเป็นน้ำมันราดเชื้อไฟ อยากจะเป็นไข่ไก่ให้เธอเจียว
เพราะว่าคนใดที่ถูกเจียว จะเป็นคนเดียวที่ถูกใจ
หน้านี้หน้าไหนเราไม่รู้ รู้แค่เธอน่ารักเกินใคร
มองแสงไฟยังเป็นแสงไฟ แต่มองเธอทีไรเป็นอนาคตของเรา

เสี่ยวไปไหม พอได้หรือเปล่า
ถ้าเธอเหงา หันมาชอบเราก็ได้นะ
ไม่คิดตังค์ ชอบได้นะเธอ โอ้โอโอ..

มุกจีบสาวนั้นมีเป็นแสน แต่ว่าแฟนก็ยังเป็นศูนย์
ต้องทำไงถึงจะมีบุญ ได้เธอมาเป็นแฟน
มุกจีบสาวนั้นมีเป็นแสน แต่ว่าแฟนก็ยังเป็นศูนย์
อยากเอาใจไปลงทุน อนาคตกับคุณต้องทำไง

มุกจีบสาวอ้ายมีเป็นแสน แต่ว่าแฟนอ้ายยังเป็นศูนย์
ถึงหน้าตาอ้ายบ่ละมุน แต่สิดูแลคุณยิ่งกว่าประกันภัย
มุกจีบสาวอ้ายมีเป็นแสน แต่ว่าแฟนอ้ายยังเป็นศูนย์
โอ้ฮะโอฮะโอแม่คุณ เฮ็ดจังใด๋สิได้ซูนเนาะหัวใจ
ช่วยบอกที ต้องเฮ็ดจั่งได โอ้โอ
ถึงสิได้เจ้ามาเป็นแฟน

( ดนตรี )

(โอ้โอ โอโอ โอโอโอโอโอ..)

ฮักฟรี คิดฮอดฟรี กอดฟรี
ขั่นบ่ดีให้กอดคืน..

มิวสิควิดีโอ มุกเป็นแสนแฟนเป็นศูนย์ แทนไท ไทดอลมิวสิค

เพลง มุกเป็นแสนแฟนเป็นศูนย์
ศิลปิน : แทนไท ไทดอลมิวสิค
เรียบเรียง : นัท พอใจ

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend