คอร์ดเพลง เมียนอกสมรส (เมียน้อย) ก้อย ชาลินี

  
Text   
คอร์ดเพลง เมียนอกสมรส (เมียน้อย) ก้อย ชาลินี

เมียนอกสมรส (เมียน้อย)

เพลง #อีสาน
คอร์ด : C,Dm,Em,F,G,Am


Tune to Eb
INTRO | Am G | F | Am G | F |
INTRO | Dm | Em Am | F Em | Am |

 
ยังทำใจบ่ได้
Am 
ดอก 
 
สิใ
G 
ห้น้องถอยออ
Am 
กมา
 
ตลอดเ
Dm 
วลา ที่ฮัก
G 
กันกะมีแต่อ้ายผู้เ
C 
ดียว
 
อย่าเอิ้นน้องว่
Am 
าชู้ 
 
กะย้อนบ่
G 
ฮู้เลยมาข้อ
C 
งเกี่ยว
 
ซื้อ
Dm 
ตรงจนเบิ้ดทางเ
Am 
ลี้ยว 
 
หลุดโค้งหัวใ
G 
จบ่ได้.
F 
..อี
G 
หลี
Am 

 
น้องทำ
Dm 
หน้าที่ 
 
ศรีภรร
G 
ยาเหมือนเขาทุก
Am 
อย่าง
 
ผิดแต่ว่าน้
G 
องมาห
F 
ลัง 
 
คนใ
G 
นทะเบียนส
C 
มรส
 
อ้ายตั๋วว่า
Dm 
โสด 
 
แล้วทร
Em 
ยศคนนอนข้า
Dm 
งกาย
 
ลักลอบเขามานอกใ
C 
จ 
 
จนไทบ้
G 
านเอิ้นอี
Am 
ซาติซั่ว

 
เมียนอกสม
F 
รส 
 
บ่ได้
G 
จดทะเบียนคือ
Am 
เขา
 
แต่ทำหน้า
G 
ที่ในการฮั
F 
กเจ้า 
 
บ่เ
G 
คยเป็นสองรอ
C 
งไผ๋
 
แต่ในวั
Em 
นนี้ 
 
ได้
G 
ทำหน้าที่ฮ้อ
Am 
งไห้
 
มื้อเมียอ้ายฮู้
G 
ว่านอ
F 
กใจ 
 
สิให้น้อง
G 
อยู่จั่งใดล่ะอ้าย..

INSTRU | F G | Em Am | F | Dm G |
INSTRU | Am | Em | F G | Am |

 
น้องทำ
Dm 
หน้าที่ 
 
ศรีภรร
G 
ยาเหมือนเขาทุก
Am 
อย่าง
 
ผิดแต่ว่าน้
G 
องมาห
F 
ลัง 
 
คนใ
G 
นทะเบียนส
C 
มรส
 
อ้ายตั๋วว่า
Dm 
โสด 
 
แล้วทร
Em 
ยศคนนอนข้า
Dm 
งกาย
 
ลักลอบเขามานอกใ
C 
จ 
 
จนไทบ้
G 
านเอิ้นอี
Am 
ซาติซั่ว

 
เมียนอกสม
F 
รส 
 
บ่ได้
G 
จดทะเบียนคือ
Am 
เขา
 
แต่ทำหน้า
G 
ที่ในการฮั
F 
กเจ้า 
 
บ่เ
G 
คยเป็นสองรอ
C 
งไผ๋
 
แต่ในวั
Em 
นนี้ 
 
ได้
G 
ทำหน้าที่ฮ้อ
Am 
งไห้
 
มื้อเมียอ้ายฮู้
G 
ว่านอ
F 
กใจ 
 
สิให้น้อง
G 
อยู่จั่งใดล่ะอ้าย..

 
เมียนอกสม
F 
รส 
 
บ่ได้
G 
จดทะเบียนคือ
Am 
เขา
 
แต่ทำหน้า
G 
ที่ในการฮั
F 
กเจ้า 
 
บ่เ
G 
คยเป็นสองรอ
C 
งไผ๋
 
แต่ในวั
Em 
นนี้ 
 
ได้
G 
ทำหน้าที่ฮ้อ
Am 
งไห้
 
มื้อเมียอ้ายฮู้
G 
ว่านอ
F 
กใจ 
 
สิให้น้อง
G 
อยู่จั่งใดล่ะอ้าย..

OUTRO | Am G | F | Am G | F | Am |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เมียนอกสมรส (เมียน้อย)


ยังทำใจบ่ได้ดอก สิให้น้องถอยออกมา
ตลอดเวลา ที่ฮักกันกะมีแต่อ้ายผู้เดียว
อย่าเอิ้นน้องว่าชู้ กะย้อนบ่ฮู้เลยมาข้องเกี่ยว
ซื้อตรงจนเบิ้ดทางเลี้ยว หลุดโค้งหัวใจบ่ได้อีหลี

น้องทำหน้าที่ศรีภรรยาเหมือนเขาทุกอย่าง
ผิดแต่ว่าน้องมาหลัง คนในทะเบียนสมรส
อ้ายตั๋วว่าโสด แล้วทรยศคนนอนข้างกาย
ลักลอบเขามานอกใจ จนไทบ้านเอิ้นอีซาติซั่ว

เมียนอกสมรส บ่ได้จดทะเบียนคือเขา
แต่ทำหน้าที่ในการฮักเจ้า บ่เคยเป็นสองรองไผ๋
แต่ในวันนี้ ได้ทำหน้าที่ฮ้องไห้
มื้อเมียอ้ายฮู้ว่านอกใจ สิให้น้องอยู่จั่งใดล่ะอ้าย..

ดนตรี

น้องทำหน้าที่ศรีภรรยาเหมือนเขาทุกอย่าง
ผิดแต่ว่าน้องมาหลัง คนในทะเบียนสมรส
อ้ายตั๋วว่าโสด แล้วทรยศคนนอนข้างกาย
ลักลอบเขามานอกใจ จนไทบ้านเอิ้นอีซาติซั่ว

เมียนอกสมรส บ่ได้จดทะเบียนคือเขา
แต่ทำหน้าที่ในการฮักเจ้า บ่เคยเป็นสองรองไผ๋
แต่ในวันนี้ ได้ทำหน้าที่ฮ้องไห้
มื้อเมียอ้ายฮู้ว่านอกใจ สิให้น้องอยู่จั่งใดล่ะอ้าย..

เมียนอกสมรส บ่ได้จดทะเบียนคือเขา
แต่ทำหน้าที่ในการฮักเจ้า บ่เคยเป็นสองรองไผ๋
แต่ในวันนี้ ได้ทำหน้าที่ฮ้องไห้
มื้อเมียอ้ายฮู้ว่านอกใจ สิให้น้องอยู่จั่งใดล่ะอ้าย..

มิวสิควิดีโอ เมียนอกสมรส (เมียน้อย) ก้อย ชาลินี

เพลง : เมียนอกสมรส (เมียน้อย)
ศิลปิน : ก้อย ชาลินี
เรียบเรียง : จักรี อบมา
ติดต่องานแสดง : 096-996-5969 ,061-939-3915
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend