หน้าแรก » Patrickananda » คอร์ดเพลง Oasis – Patrickananda

คอร์ดเพลง Oasis – Patrickananda

คอร์ดเพลง : Oasis Patrickananda

คอร์ดเพลง Oasis - Patrickananda

เพลง :

ศิลปิน : Patrickananda

เนื้อร้อง/ทำนอง : Lyrics : Patrickananda

คอร์ดทั้งหมด : G,C,Cm,Am,Bm,D,Em


Tune to Eb
INTRO | G | C Cm |

  สงสัยว่าทำไมวันนี้ 
 
เมฆบ
G/B 
นฟ้าเล็กลงไป
 
  อาจจะเป็นเพราะ
Em 
ฉันนั่งมองเครื่อง
บินที่อยู่ไกล
 
  ออ
กไป 
 
เท่านั้นเ
อง

  ทุกครั้งที่ฉันมองบนฟ้า 
 
แต่ละ
G/B 
วันนั้นมีคำถามในใจ
 
  ว่า
Em 
สิ่งที่ตามหา 
 
หรืออ
าจต้องมองมาตร
งนี้ 
 
โฮ…

  แต่อยากให้รู้ไม่ว่าเธอจะ
มองออกไปที่ใด
 
  จะมี
Am 
ฉันตรงนี้เสมอ 
 
แม้ว่า
ฉันไม่พูด
Cm 
มัน

 
ต่อให้วันที่
ฟ้าไม่เป็นใจ 
 
ต่อให้
G/B 
วันที่ลมหนาวเท่าไร
 
ต่อให้เธอต้อง
Em 
เจอเรื่องร้า
ยๆ 
 
สักแค่ไหน
Am 
ขอแค่เธอหัน
มา
 
และไม่
ว่าเนิ่นนานเท่าไร 
 
และไม่
Em 
ว่าเธอไม่มีใคร
 
จะมี
Am 
ฉัน 
 
ที่คอยดูแ
ลเป็นที่พั
Cm 
กใจ
 
I w
ill always be your O
asis

INSTRU | G | C Cm | ( 2 Times )

  ถ้าเธอมองขึ้นไปบนฟ้า 
 
ในเ
G/B 
วลาที่เหงาใจ
 
  เธอจะ
Em 
เห็นดวงดาวร้อยเ
รียงอยู่ห่างไกล
 
  เ
ป็นเพื่อนเธอ.. 
 
โฮ…

  แต่อยากให้รู้ไม่ว่าเธอจะ
มองออกไปที่ใด
 
  จะมี
Am 
ฉันตรงนี้เสมอ 
 
แม้ว่า
ฉันไม่พูด
Cm 
มัน

 
ต่อให้วันที่
ฟ้าไม่เป็นใจ 
 
ต่อให้
G/B 
วันที่ลมหนาวเท่าไร
 
ต่อให้เธอต้อง
Em 
เจอเรื่องร้า
ยๆ 
 
สักแค่ไหน
Am 
ขอแค่เธอหัน
มา
 
และไม่
ว่าเนิ่นนานเท่าไร 
 
และไม่
Em 
ว่าเธอไม่มีใคร
 
จะมี
Am 
ฉัน 
 
ที่คอยดูแ
ลเป็นที่พั
Cm 
กใจ
 
I w
ill always be your O
asis

 
ต่อให้วันที่
ฟ้าไม่เป็นใจ 
 
ต่อให้
G/B 
วันที่ลมหนาวเท่าไร
 
ต่อให้เธอต้อง
Em 
เจอเรื่องร้า
ยๆ 
 
สักแค่ไหน
Am 
ขอแค่เธอหัน
มา
 
และไม่
ว่าเนิ่นนานเท่าไร 
 
และไม่
Em 
ว่าเธอไม่มีใคร
 
จะมี
Am 
ฉัน 
 
ที่คอยดูแ
ลเป็นที่พั
Cm 
กใจ
 
I w
ill always be your Oasis

OUTRO | G |


สงสัยว่าทำไมวันนี้ เมฆบนฟ้าเล็กลงไป
อาจจะเป็นเพราะฉันนั่งมองเครื่องบินที่อยู่ไกล ออกไป เท่านั้นเอง
ทุกครั้งที่ฉันมองบนฟ้า แต่ละวันนั้นมีคำถามในใจ
ว่าสิ่งที่ตามหา หรืออาจต้องมองมาตรงนี้

แต่อยากให้รู้ไม่ว่าเธอจะมองออกไปที่ใด
จะมีฉันตรงนี้เสมอ แม้ว่าฉันไม่พูดมัน

ต่อให้วันที่ฟ้าไม่เป็นใจ ต่อให้วันที่ลมหนาวเท่าไร
ต่อให้เธอต้องเจอเรื่องร้ายๆ สักแค่ไหน
ขอแค่เธอหันมา และไม่ว่าเนิ่นนานเท่าไร
และไม่ว่าเธอไม่มีใคร จะมีฉัน ที่คอยดูแลเป็นที่พักใจ
I will always be your Oasis

ถ้าเธอมองขึ้นไปบนฟ้า ในเวลาที่เหงาใจ
เธอจะเห็นดวงดาวร้อยเรียงอยู่ห่างไกล
เป็นเพื่อนเธอ

แต่อยากให้รู้ไม่ว่าเธอจะมองออกไปที่ใด
จะมีฉันตรงนี้เสมอ แม้ว่าฉันไม่พูดมัน

ต่อให้วันที่ฟ้าไม่เป็นใจ ต่อให้วันที่ลมหนาวเท่าไร
ต่อให้เธอต้องเจอเรื่องร้ายๆ สักแค่ไหน
ขอแค่เธอหันมา และไม่ว่าเนิ่นนานเท่าไร
และไม่ว่าเธอไม่มีใคร จะมีฉัน ที่คอยดูแลเป็นที่พักใจ
I will always be your

ต่อให้วันที่ฟ้าไม่เป็นใจ ต่อให้วันที่ลมหนาวเท่าไร
ต่อให้เธอต้องเจอเรื่องร้ายๆ สักแค่ไหน
ขอแค่เธอหันมา และไม่ว่าเนิ่นนานเท่าไร
และไม่ว่าเธอไม่มีใคร จะมีฉัน ที่คอยดูแลเป็นที่พักใจ
I will always be your oasis

มิวสิควิดีโอ Oasis Patrickananda

เพลง Oasis
ศิลปิน : Patrickananda
Arranger : Nontawit Siripornpaiboon,Tabeazy
SHOW BOOKING: 065-440-9098
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :