คอร์ดเพลง เหนื่อยเปล่า – โซดา ภูมิ FT. MAN’R

  
Text   

คอร์ดเพลง : เหนื่อยเปล่า โซดา ภูมิ FT. MAN’R

คอร์ดเพลง เหนื่อยเปล่า - โซดา ภูมิ FT. MAN'R

เพลง :

ศิลปิน : โซดา ภูมิ FT. MAN’R

เนื้อร้อง/ทำนอง : Pa Pao

คอร์ดทั้งหมด : G,Bm,C,Cm,D,Em,Am


Tune to Eb

 
เธอต้องให้
G 
ฉัน 
 
พยายามไปอีกนา
Bm 
นแค่ไหน
 
ทำดีเท่าไ
C 
หร่มันก็หาย
 
ทุ่มเทแทบ
Cm 
ตายเธอไม่เห็น
D 
 
เหนื่อยเปล่าจริ
Bm 
งนะ 
 
หัวใจทำไมมันดูยา
Em 
กเย็น
 
ฉัน
Am 
เป็นให้เธอทุกอย่างแบ
Dsus4 
บนี้
D 
 
ทำไมไม่ดีขึ้นเลย
 

INSTRU | G D/F# | Em C |
INSTRU | G D/F# | Em C |

 
เห
G 
มือนทุกครั้งที่ฉันนั้นคอยห่วงใย
 
กล่าว
Bm 
ไปไม่สบายรึเปล่า
Em 
ทำได้ดีแค่หน้าที่
D 
ชั่วคราว
 
เธอห
G 
ายเราก็ไกลเหมือนเดิม
C 
ทุกๆ ครั้ง ในยามที่เธอเศร้าใจ
 
อ่อน
Bm 
ไหวเรื่องเดิมๆ 
 
เหมือน
Em 
เก่า
Am 
ฉันนั้นพร้อมจะเคียงข้างเ
D 
ธอเหมือนเงา
 
แต่หายเ
G 
หงาเธอก็ไปอยู่ดี

 
เป็นอยู่แบบ
C 
นี้ 
 
ไม่ได้ไปไ
Bm 
หน
 
ไม่ขยับ
Am 
ไปใกล้ใจของเ
G 
ธอ
 
ให้เป็นอยู่แบบ
C 
นี้ 
 
อีกนานไห
Bm 
มเธอ
 
หรือต้องรอ
Am 
เก้อ.. 
 
ต่อไ
D 

 
เธอต้องให้
G 
ฉัน 
 
พยายามไปอีกนา
Bm 
นแค่ไหน
 
ทำดีเท่าไ
C 
หร่มันก็หาย 
 
ทุ่มเทแทบต
D 
ายเธอไม่เห็น
 
เหนื่อยเปล่าจริ
Bm 
งนะ 
 
หัวใจทำไมมัน
Em 
ดูยากเย็น
 
ฉัน
Am 
เป็นให้เธอทุกอย่างแบบ
D 
นี้
 
ทำไมไม่ดีขึ้นเลย
 

INSTRU | C | Bm | Am D | G |
INSTRU | C | Bm | Am | D |

C 
ขอสักครั้งนะเห็
Bm 
นใจกันบ้าง
 
ที่มัน
Am 
อยู่เพราะมันรักรู้ไ
G 
หม
 
แต่
C 
ถ้าเป็นแบ
Bm 
บนี้ต่อไป
Am 
อยู่ไม่ไหวแล้วเธอ 
 
(ไม่ไหวแล้วเ
Dsus4 
ธอ)
D 

 
เธอต้องให้
G 
ฉัน 
 
พยายามไปอีกนา
Bm 
นแค่ไหน
 
ทำดีเท่าไ
C 
หร่มันก็หาย 
 
ทุ่มเทแทบต
D 
ายเธอไม่เห็น
 
เหนื่อยเปล่าจริ
Bm 
งนะ 
 
หัวใจทำไมมัน
Em 
ดูยากเย็น
 
ฉัน
Am 
เป็นให้เธอทุกอย่างแบบ
D 
นี้
 
ทำไมไม่ดีขึ้นเลย
 

 
เธอต้องให้
G 
ฉัน 
 
พยายามไปอีกนา
Bm 
นแค่ไหน
 
ทำดีเท่าไ
C 
หร่มันก็หาย 
 
ทุ่มเทแทบต
D 
ายเธอไม่เห็น
 
เหนื่อยเปล่าจริ
Bm 
งนะ 
 
หัวใจทำไมมัน
Em 
ดูยากเย็น
 
ฉัน
Am 
เป็นให้เธอทุกอย่างแบบ
D 
นี้
 
ทำไมไม่ดีขึ้นเลย
 

INSTRU | C | Bm Em |

 
ฉัน
Am 
เป็นให้เธอทุกอย่างแบบ
D 
นี้
 
ทำไมไม่ดีขึ้นเ
Gmaj7 
ลย..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เหนื่อยเปล่า


เธอต้องให้ฉัน พยายามไปอีกนานแค่ไหน
ทำดีเท่าไหร่มันก็หาย
ทุ่มเทแทบตายเธอไม่เห็น
เหนื่อยเปล่าจริงนะ หัวใจทำไมมันดูยากเย็น
ฉันเป็นให้เธอทุกอย่างแบบนี้
ทำไมไม่ดีขึ้นเลย

( ดนตรี )

เหมือนทุกครั้งที่ฉันนั้นคอยห่วงใย
กล่าวไปไม่สบายรึเปล่า
ทำได้ดีแค่หน้าที่ชั่วคราว
เธอหายเราก็ไกลเหมือนเดิม
ทุกๆ ครั้ง ในยามที่เธอเศร้าใจ
อ่อนไหวเรื่องเดิมๆ เหมือนเก่า
ฉันนั้นพร้อมจะเคียงข้างเธอเหมือนเงา
แต่หายเหงาเธอก็ไปอยู่ดี

เป็นอยู่แบบนี้ ไม่ได้ไปไหน
ไม่ขยับไปใกล้ใจของเธอ
ให้เป็นอยู่แบบนี้ อีกนานไหมเธอ
หรือต้องรอเก้อ.. ต่อไป

เธอต้องให้ฉัน พยายามไปอีกนานแค่ไหน
ทำดีเท่าไหร่มันก็หาย ทุ่มเทแทบตายเธอไม่เห็น
เหนื่อยเปล่าจริงนะ หัวใจทำไมมันดูยากเย็น
ฉันเป็นให้เธอทุกอย่างแบบนี้
ทำไมไม่ดีขึ้นเลย

( ดนตรี )

ขอสักครั้งนะเห็นใจกันบ้าง
ที่มันอยู่เพราะมันรักรู้ไหม
แต่ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไป
อยู่ไม่ไหวแล้วเธอ (ไม่ไหวแล้วเธอ)

เธอต้องให้ฉัน พยายามไปอีกนานแค่ไหน
ทำดีเท่าไหร่มันก็หาย ทุ่มเทแทบตายเธอไม่เห็น
เหนื่อยเปล่าจริงนะ หัวใจทำไมมันดูยากเย็น
ฉันเป็นให้เธอทุกอย่างแบบนี้
ทำไมไม่ดีขึ้นเลย

เธอต้องให้ฉัน พยายามไปอีกนานแค่ไหน
ทำดีเท่าไหร่มันก็หาย ทุ่มเทแทบตายเธอไม่เห็น
เหนื่อยเปล่าจริงนะ หัวใจทำไมมันดูยากเย็น
ฉันเป็นให้เธอทุกอย่างแบบนี้
ทำไมไม่ดีขึ้นเลย

( ดนตรี )

ฉันเป็นให้เธอทุกอย่างแบบนี้
ทำไมไม่ดีขึ้นเลย..

มิวสิควิดีโอ เหนื่อยเปล่า โซดา ภูมิ FT. MAN’R

เพลง เหนื่อยเปล่า
ศิลปิน : โซดา ภูมิ FT. MAN’R
R&B Lyric – MAN’R
เรียบเรียง – ป๊อป นพรัตน์ / จ่ารัก MHJ MUSIC
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend