หน้าแรก » MAN'R » คอร์ดเพลง เหนื่อยเปล่า – โซดา ภูมิ FT. MAN’R

คอร์ดเพลง เหนื่อยเปล่า – โซดา ภูมิ FT. MAN’R

คอร์ดเพลง : เหนื่อยเปล่า โซดา ภูมิ FT. MAN’R

คอร์ดเพลง เหนื่อยเปล่า - โซดา ภูมิ FT. MAN'R

เพลง :

ศิลปิน : โซดา ภูมิ FT. MAN’R

เนื้อร้อง/ทำนอง : Pa Pao

คอร์ดทั้งหมด : G,Bm,C,Cm,D,Em,Am


Tune to Eb

 
เธอต้องให้
ฉัน 
 
พยายามไปอีกนา
Bm 
นแค่ไหน
 
ทำดีเท่าไ
หร่มันก็หาย
 
ทุ่มเทแทบ
Cm 
ตายเธอไม่เห็น
 
เหนื่อยเปล่าจริ
Bm 
งนะ 
 
หัวใจทำไมมันดูยา
Em 
กเย็น
 
ฉัน
Am 
เป็นให้เธอทุกอย่างแบ
Dsus4 
บนี้
 
ทำไมไม่ดีขึ้นเลย
 

INSTRU | G D/F# | Em C |
INSTRU | G D/F# | Em C |

 
เห
มือนทุกครั้งที่ฉันนั้นคอยห่วงใย
 
กล่าว
Bm 
ไปไม่สบายรึเปล่า
Em 
ทำได้ดีแค่หน้าที่
ชั่วคราว
 
เธอห
ายเราก็ไกลเหมือนเดิม
ทุกๆ ครั้ง ในยามที่เธอเศร้าใจ
 
อ่อน
Bm 
ไหวเรื่องเดิมๆ 
 
เหมือน
Em 
เก่า
Am 
ฉันนั้นพร้อมจะเคียงข้างเ
ธอเหมือนเงา
 
แต่หายเ
หงาเธอก็ไปอยู่ดี

 
เป็นอยู่แบบ
นี้ 
 
ไม่ได้ไปไ
Bm 
หน
 
ไม่ขยับ
Am 
ไปใกล้ใจของเ
ธอ
 
ให้เป็นอยู่แบบ
นี้ 
 
อีกนานไห
Bm 
มเธอ
 
หรือต้องรอ
Am 
เก้อ.. 
 
ต่อไ

 
เธอต้องให้
ฉัน 
 
พยายามไปอีกนา
Bm 
นแค่ไหน
 
ทำดีเท่าไ
หร่มันก็หาย 
 
ทุ่มเทแทบต
ายเธอไม่เห็น
 
เหนื่อยเปล่าจริ
Bm 
งนะ 
 
หัวใจทำไมมัน
Em 
ดูยากเย็น
 
ฉัน
Am 
เป็นให้เธอทุกอย่างแบบ
นี้
 
ทำไมไม่ดีขึ้นเลย
 

INSTRU | C | Bm | Am D | G |
INSTRU | C | Bm | Am | D |

ขอสักครั้งนะเห็
Bm 
นใจกันบ้าง
 
ที่มัน
Am 
อยู่เพราะมันรักรู้ไ
หม
 
แต่
ถ้าเป็นแบ
Bm 
บนี้ต่อไป
Am 
อยู่ไม่ไหวแล้วเธอ 
 
(ไม่ไหวแล้วเ
Dsus4 
ธอ)

 
เธอต้องให้
ฉัน 
 
พยายามไปอีกนา
Bm 
นแค่ไหน
 
ทำดีเท่าไ
หร่มันก็หาย 
 
ทุ่มเทแทบต
ายเธอไม่เห็น
 
เหนื่อยเปล่าจริ
Bm 
งนะ 
 
หัวใจทำไมมัน
Em 
ดูยากเย็น
 
ฉัน
Am 
เป็นให้เธอทุกอย่างแบบ
นี้
 
ทำไมไม่ดีขึ้นเลย
 

 
เธอต้องให้
ฉัน 
 
พยายามไปอีกนา
Bm 
นแค่ไหน
 
ทำดีเท่าไ
หร่มันก็หาย 
 
ทุ่มเทแทบต
ายเธอไม่เห็น
 
เหนื่อยเปล่าจริ
Bm 
งนะ 
 
หัวใจทำไมมัน
Em 
ดูยากเย็น
 
ฉัน
Am 
เป็นให้เธอทุกอย่างแบบ
นี้
 
ทำไมไม่ดีขึ้นเลย
 

INSTRU | C | Bm Em |

 
ฉัน
Am 
เป็นให้เธอทุกอย่างแบบ
นี้
 
ทำไมไม่ดีขึ้นเ
Gmaj7 
ลย..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เหนื่อยเปล่า


เธอต้องให้ฉัน พยายามไปอีกนานแค่ไหน
ทำดีเท่าไหร่มันก็หาย
ทุ่มเทแทบตายเธอไม่เห็น
เหนื่อยเปล่าจริงนะ หัวใจทำไมมันดูยากเย็น
ฉันเป็นให้เธอทุกอย่างแบบนี้
ทำไมไม่ดีขึ้นเลย

( ดนตรี )

เหมือนทุกครั้งที่ฉันนั้นคอยห่วงใย
กล่าวไปไม่สบายรึเปล่า
ทำได้ดีแค่หน้าที่ชั่วคราว
เธอหายเราก็ไกลเหมือนเดิม
ทุกๆ ครั้ง ในยามที่เธอเศร้าใจ
อ่อนไหวเรื่องเดิมๆ เหมือนเก่า
ฉันนั้นพร้อมจะเคียงข้างเธอเหมือนเงา
แต่หายเหงาเธอก็ไปอยู่ดี

เป็นอยู่แบบนี้ ไม่ได้ไปไหน
ไม่ขยับไปใกล้ใจของเธอ
ให้เป็นอยู่แบบนี้ อีกนานไหมเธอ
หรือต้องรอเก้อ.. ต่อไป

เธอต้องให้ฉัน พยายามไปอีกนานแค่ไหน
ทำดีเท่าไหร่มันก็หาย ทุ่มเทแทบตายเธอไม่เห็น
เหนื่อยเปล่าจริงนะ หัวใจทำไมมันดูยากเย็น
ฉันเป็นให้เธอทุกอย่างแบบนี้
ทำไมไม่ดีขึ้นเลย

( ดนตรี )

ขอสักครั้งนะเห็นใจกันบ้าง
ที่มันอยู่เพราะมันรักรู้ไหม
แต่ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไป
อยู่ไม่ไหวแล้วเธอ (ไม่ไหวแล้วเธอ)

เธอต้องให้ฉัน พยายามไปอีกนานแค่ไหน
ทำดีเท่าไหร่มันก็หาย ทุ่มเทแทบตายเธอไม่เห็น
เหนื่อยเปล่าจริงนะ หัวใจทำไมมันดูยากเย็น
ฉันเป็นให้เธอทุกอย่างแบบนี้
ทำไมไม่ดีขึ้นเลย

เธอต้องให้ฉัน พยายามไปอีกนานแค่ไหน
ทำดีเท่าไหร่มันก็หาย ทุ่มเทแทบตายเธอไม่เห็น
เหนื่อยเปล่าจริงนะ หัวใจทำไมมันดูยากเย็น
ฉันเป็นให้เธอทุกอย่างแบบนี้
ทำไมไม่ดีขึ้นเลย

( ดนตรี )

ฉันเป็นให้เธอทุกอย่างแบบนี้
ทำไมไม่ดีขึ้นเลย..

มิวสิควิดีโอ เหนื่อยเปล่า โซดา ภูมิ FT. MAN’R

เพลง เหนื่อยเปล่า
ศิลปิน : โซดา ภูมิ FT. MAN’R
R&B Lyric – MAN’R
เรียบเรียง – ป๊อป นพรัตน์ / จ่ารัก MHJ MUSIC
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :