คอร์ดเพลง ฉันยังจำไม่ลืม – ธีเดช ทองอภิชาติ

  
Text   

คอร์ดเพลง : ฉันยังจำไม่ลืม ธีเดช ทองอภิชาติ

คอร์ดเพลง ฉันยังจำไม่ลืม - ธีเดช ทองอภิชาติ

เพลง :

ศิลปิน : ธีเดช ทองอภิชาติ

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดทั้งหมด : Em,G,D,C,Bm,A,Am


INTRO | Em | G | D | Em |
INTRO | C | Bm | A | A | Em | Em |

 
คิดถึงและเป็น
Em 
ห่วง 
 
ยอดดวง
G 
ใจ
 
ของ
D 
พี่ 
 
นั้นอยู่แห่งห
Em 
นใด
 
ไซรไม่ส่งข่า
C 
วมา 
 
ปล่อยให้พี่ค่อ
D 
ยถ้า
 
น้ำตาต
Em 
กใน

 
เมื่อลืม
C 
ตาก็เห็นหน้า 
 
ยามหลับ
G 
ตาก็ไม่หาย
 
เธอยัง
D 
อยู่ในหัวใจทุกวิน
Em 
าที
 
ตอนกินข้
C 
าวก็คิดถึงเธอ 
 
ยามละเ
G 
มอก็ยังเรียกหา
 
เหมือนค
D 
นบ้าไม่ถึงยาโร
Em 
งบาล

 
สติส
C 
ตังก็เลอะเลือน 
 
ร่างก
D 
ายเริ่มเชือนแช
 
รู้สึก
Bm 
แย่หัวใจเหมือน
Em 
อิพัง
 
นึกถึงความห
C 
ลัง 
 
ครั้งที่เรารั
D 
กกัน
 
ฉันยังจำไม่
Em 
ลืม

INSTRU | G | Am | Bm | Em |
INSTRU | C | G | D | Em | ( 2 Times )

 
เมื่อลืม
C 
ตาก็เห็นหน้า 
 
ยามหลับ
G 
ตาก็ไม่หาย
 
เธอยัง
D 
อยู่ในหัวใจทุกวิน
Em 
าที
 
ตอนกินข้
C 
าวก็คิดถึงเธอ 
 
ยามละเ
G 
มอก็ยังเรียกหา
 
เหมือนค
D 
นบ้าไม่ถึงยาโร
Em 
งบาล
 
เมื่อลืม
C 
ตาก็เห็นหน้า 
 
ยามหลับ
G 
ตาก็ไม่หาย
 
เธอยัง
D 
อยู่ในหัวใจทุกวิน
Em 
าที
 
ตอนกินข้
C 
าวก็คิดถึงเธอ 
 
ยามละเ
G 
มอก็ยังเรียกหา
 
เหมือนค
D 
นบ้าไม่ถึงยาโร
Em 
งบาล

 
สติส
C 
ตังก็เลอะเลือน 
 
ร่างก
D 
ายเริ่มเชือนแช
 
รู้สึก
Bm 
แย่หัวใจเหมือน
Em 
อิพัง
 
นึกถึงความห
C 
ลัง 
 
ครั้งที่เรารั
D 
กกัน
 
ฉันยังจำไม่
Em 
ลืม

 
นึกถึงความห
C 
ลัง 
 
ครั้งที่เรารั
D 
กกัน
 
ฉันยังจำไม่
Em 
ลืม..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ฉันยังจำไม่ลืม


คิดถึงและเป็นห่วง ยอดดวงใจ
ของพี่ นั้นอยู่แห่งหนใด
ไซรไม่ส่งข่าวมา ปล่อยให้พี่ค่อยถ้า
น้ำตาตกใน

เมื่อลืมตาก็เห็นหน้า ยามหลับตาก็ไม่หาย
เธอยังอยู่ในหัวใจทุกวินาที
ตอนกินข้าวก็คิดถึงเธอ ยามละเมอก็ยังเรียกหา
เหมือนคนบ้าไม่ถึงยาโรงบาล

สติสตังก็เลอะเลือน ร่างกายเริ่มเชือนแช
รู้สึกแย่หัวใจเหมือนอิพัง
นึกถึงความหลัง ครั้งที่เรารักกัน
ฉันยังจำไม่ลืม

( ดนตรี )

เมื่อลืมตาก็เห็นหน้า ยามหลับตาก็ไม่หาย
เธอยังอยู่ในหัวใจทุกวินาที
ตอนกินข้าวก็คิดถึงเธอ ยามละเมอก็ยังเรียกหา
เหมือนคนบ้าไม่ถึงยาโรงบาล

เมื่อลืมตาก็เห็นหน้า ยามหลับตาก็ไม่หาย
เธอยังอยู่ในหัวใจทุกวินาที
ตอนกินข้าวก็คิดถึงเธอ ยามละเมอก็ยังเรียกหา
เหมือนคนบ้าไม่ถึงยาโรงบาล

สติสตังก็เลอะเลือน ร่างกายเริ่มเชือนแช
รู้สึกแย่หัวใจเหมือนอิพัง
นึกถึงความหลัง ครั้งที่เรารักกัน
ฉันยังจำไม่ลืม

นึกถึงความหลัง ครั้งที่เรารักกัน
ฉันยังจำไม่ลืม..

มิวสิควิดีโอ ฉันยังจำไม่ลืม ธีเดช ทองอภิชาติ

เพลง ฉันยังจำไม่ลืม
ศิลปิน : ธีเดช ทองอภิชาติ

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend