คอร์ดเพลง ตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุข – Violette Wautier

  
Text   

คอร์ดเพลง : ตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุข (This Time) Violette Wautier

คอร์ดเพลง ตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุข (This Time) - Violette Wautier

เพลง :

ศิลปิน : Violette Wautier

เนื้อร้อง/ทำนอง : Violette Wautier

คอร์ดทั้งหมด : Eb,Ab


INTRO | Eb | Eb | Ab | Ab |

Eb 
ที่ผ่านมา 
 
ฉันพบแต่รักที่
Ab 
ทำให้เสียใจ
 
เจอแต่
Eb 
คนใจร้าย 
 
ที่ไม่รู้จักคำ
Ab 
ว่าให้
 
อย่างล่าสุด
Eb 
คนที่แล้ว
 
เค้าทำเหมือนฉันไม่
Ab 
มีตัวตน
 
ทำให้
Eb 
คนทุกคนที่เจอ
 
คิดว่าเค้าไม่มีแฟน หรือใ
Ab 
คร

 
จนวันที่
Eb 
ฉันเจอเธอ 
 
ฉันยังไม่ค่
Ab 
อยแน่ใจ
 
แต่ว่าวัน
Eb 
นี้ฉันจะลองเริ่มใ
Ab 
หม่

 
ก็เ
Eb 
พราะ.. 
 
เธอ..
 
เข้ามาทำให้ อะ
Ab 
ไร อะไร อะไร มันช่างดีกว่า
 
และเ
Eb 
พราะ.. 
 
เธอ..
 
ฉันไม่ต้องการ อะ
Ab 
ไร อะไร อะไร ไปมากกว่า
 
ตั้งแต่มีเ
Eb 
ธอฉันมีความสุข 
 
 
Ab 

Eb 
เข้าใจแล้ว
 
ความรักที่ดีมันเ
Ab 
ป็นแบบนี้เอง
 
อย่าง
Eb 
แค่โมเม้นท์
 
ที่เราชอบแย่งกันเ
Ab 
ลือกเพลง
 
ในรถที่
Eb 
มีแค่เรา
 
เธอทำให้เรื่องแค่
Ab 
นี้พิเศษ
 
สั่งอา
Eb 
หารกินตอนเที่ยงคืน
 
ปลุกตอนเช้าแม้ว่าเธอ จะไม่ย
Ab 
อมตื่น

 
ในวันนี้
Eb 
ฉันมีเธอ 
 
ตอนนี้ฉันโค
Ab 
ตรแน่ใจ
 
ถ้าไม่ใช่เ
Eb 
ธอแล้วจะให้เป็นใ
Ab 
คร

 
ก็เ
Eb 
พราะ.. 
 
เธอ..
 
เข้ามาทำให้อะ
Ab 
ไร อะไร อะไร มันช่างดีกว่า
 
และเ
Eb 
พราะ.. 
 
เธอ..
 
ฉันไม่ต้องการอะ
Ab 
ไร อะไร อะไร ไปมากกว่า
 
ตั้งแต่มีเ
Eb 
ธอฉันมีความสุข

INSTRU | Eb | Eb | Ab | Ab |

 
ก็เ
Eb 
พราะ.. 
 
เธอ..
 
เข้ามาทำให้อะ
Ab 
ไร อะไร อะไร มันช่างดีกว่า
 
และเ
Eb 
พราะ.. 
 
เธอ..
 
ฉันไม่ต้องการอะ
Ab 
ไร อะไร อะไร ไปมากกว่า

 
ก็เ
Eb 
พราะ.. 
 
เธอ..
 
เข้ามาทำให้อะ
Ab 
ไร อะไร อะไร มันช่างดีกว่า
 
และเ
Eb 
พราะ.. 
 
เธอ..
 
ฉันไม่ต้องการอะ
Ab 
ไร อะไร อะไร ไปมากกว่า

 
ตั้งแต่มีเ
Eb 
ธอฉันมีความสุข
 
วันนี้ฉันมีความสุข เรา
Ab 
คบกันนานนานได้มั้ย
 
ตั้งแต่มีเ
Eb 
ธอฉันมีความสุข
 
วันนี้ฉันมีความสุข เรา
Ab 
คบกันนานนานได้มั้ย

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุข (This Time)


ที่ผ่านมา ฉันพบแต่รักที่ทำให้เสียใจ
เจอแต่คนใจร้าย ที่ไม่รู้จักคำว่าให้
อย่างล่าสุดคนที่แล้ว
เค้าทำเหมือนฉันไม่มีตัวตน
ทำให้คนทุกคนที่เจอ
คิดว่าเค้าไม่มีแฟน หรือใคร

จนวันที่ฉันเจอเธอ ฉันยังไม่ค่อยแน่ใจ
แต่ว่าวันนี้ฉันจะลองเริ่มใหม่

ก็เพราะ.. เธอ..
เข้ามาทำให้ อะไร อะไร อะไร มันช่างดีกว่า
และเพราะ.. เธอ..
ฉันไม่ต้องการ อะไร อะไร อะไร ไปมากกว่า
ตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุข

เข้าใจแล้ว
ความรักที่ดีมันเป็นแบบนี้เอง
อย่างแค่โมเม้นท์
ที่เราชอบแย่งกันเลือกเพลง
ในรถที่มีแค่เรา
เธอทำให้เรื่องแค่นี้พิเศษ
สั่งอาหารกินตอนเที่ยงคืน
ปลุกตอนเช้าแม้ว่าเธอ จะไม่ยอมตื่น

ในวันนี้ฉันมีเธอ ตอนนี้ฉันโคตรแน่ใจ
ถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะให้เป็นใคร

ก็เพราะ.. เธอ..
เข้ามาทำให้อะไร อะไร อะไร มันช่างดีกว่า
และเพราะ.. เธอ..
ฉันไม่ต้องการอะไร อะไร อะไร ไปมากกว่า
ตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุข

( ดนตรี )

ก็เพราะ.. เธอ..
เข้ามาทำให้อะไร อะไร อะไร มันช่างดีกว่า
และเพราะ.. เธอ..
ฉันไม่ต้องการอะไร อะไร อะไร ไปมากกว่า

ก็เพราะ.. เธอ..
เข้ามาทำให้อะไร อะไร อะไร มันช่างดีกว่า
และเพราะ.. เธอ..
ฉันไม่ต้องการอะไร อะไร อะไร ไปมากกว่า

ตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุข
วันนี้ฉันมีความสุข เราคบกันนานนานได้มั้ย
ตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุข
วันนี้ฉันมีความสุข เราคบกันนานนานได้มั้ย

มิวสิควิดีโอ ตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุข (This Time) Violette Wautier

เพลง ตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุข (This Time)
ศิลปิน : Violette Wautier
Arranged by Vichaya Vatanasapt
and Violette Wautier
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend