คอร์ดเพลง เก็บรักไว้นานๆ – ยิวเจน

  
Text   

คอร์ดเพลง : เก็บรักไว้นานๆ ยิวเจน

คอร์ดเพลง เก็บรักไว้นานๆ - ยิวเจน

เพลง :

ศิลปิน : ยิวเจน

เนื้อร้อง/ทำนอง : อภินันท์ สุวรรณเกตุ

คอร์ดทั้งหมด : E,G#m,A,B,C#m,G#7


INTRO | E | G#m | A | B | B |

E 
อบอุ่นใจเสมอเมื่อเธอ..
C#m 
ชิดใกล้
 
เธอไม่เห
A 
มือนกับใครต่อใครที่เคยเ
B 
จอ
 
E 
อยถามไถ่ห่วงใยฉัน
C#m 
เสมอ
 
ได้แต่น
A 
อนเฝ้าคิดถึงเธอยามห่างไ
B 
กล

E 
ฉันก็เป็นเหมือนเธอนะ
C#m 
ที่รัก
 
อาจจะเ
A 
ป็นเพราะรักเธอมากจนหมด
B 
ใจ
E 
แม้จะอยู่ไกลกันสักแค่
C#m 
ไหน
 
แต่ข้างใ
A 
นหัวใจของฉันมีแต่เ
B 
ธอ

G#7 
  โปรดอยู่อย่างนี้ 
 
กับ
C#m 
ฉันอย่าเปลี่ยนใจ
 
  
G#7 
จะอยู่อย่างนี้ตลอดไป 
 
ขอสั
C#m 
ญญา
G#7 
  ในใจของฉัน 
 
ตอ
C#m 
นนี้รู้เ
B 
พียง
A 
ว่า
 
  ฉันรั
F#m 
กเธอ 
 
ฉันก็รักเ
A 
ธอ 
 
ได้ยินไ
B 
หม

 
เก็บรักฉันไว้น
E 
านๆ 
 
เก็บเอาไว้ในหั
G#m 
วใจ
 
จับมือฉันเอาไ
A 
ว้ 
 
เมื่อเกิดอะไรอย่าปล่อย
B 
มือ

 
จะรักเธอนา
E 
นๆ 
 
ตราบที่ยังมีลมหา
G#m 
ยใจ
 
จะจับมือเธอเอาไ
A 
ว้ 
 
แม้เกิดอะไรไม่ปลอย
B 
มือ

 
เพราะเ
A 
ราสองคนมีใ
B 
จให้กัน
G#m 
ฮือ ฮือ ฮือ  
C#m 
ฮือ
 
จะช่วย
A 
กันเก็บรักนี้ไ
B 
ว้ให้น
E 
านๆ
B 

INSTRU | E | C#m | A | B |

G#7 
  โปรดอยู่อย่างนี้ 
 
กับ
C#m 
ฉันอย่าเปลี่ยนใจ
 
  
G#7 
จะอยู่อย่างนี้ตลอดไป 
 
ขอสั
C#m 
ญญา
G#7 
  ในใจของฉัน 
 
ตอ
C#m 
นนี้รู้เ
B 
พียง
A 
ว่า
 
  ฉันรั
F#m 
กเธอ 
 
ฉันก็รักเ
A 
ธอ 
 
ได้ยินไ
B 
หม

 
เก็บรักฉันไว้น
E 
านๆ 
 
เก็บเอาไว้ในหั
G#m 
วใจ
 
จับมือฉันเอาไ
A 
ว้ 
 
เมื่อเกิดอะไรอย่าปล่อย
B 
มือ
 
จะรักเธอนา
E 
นๆ 
 
ตราบที่ยังมีลมหา
G#m 
ยใจ
 
จะจับมือเธอเอาไ
A 
ว้ 
 
แม้เกิดอะไรไม่ปลอย
B 
มือ

 
เก็บรักฉันไว้น
E 
านๆ 
 
เก็บเอาไว้ในหั
G#m 
วใจ
 
จับมือฉันเอาไ
A 
ว้ 
 
เมื่อเกิดอะไรอย่าปล่อย
B 
มือ

 
จะรักเธอนา
E 
นๆ 
 
ตราบที่ยังมีลมหา
G#m 
ยใจ
 
จะจับมือเธอเอาไ
A 
ว้ 
 
แม้เกิดอะไรไม่ปลอย
B 
มือ

 
เพราะเ
A 
ราสองคนมีใ
B 
จให้กัน
G#m 
ฮือ ฮือ ฮือ  
C#m 
ฮือ
 
จะช่วย
A 
กันเก็บรักนี้ไ
B 
ว้ให้น
E 
านๆ

 
เพราะเ
A 
ราสองคนมีใ
B 
จให้กัน
G#m 
ฮือ ฮือ ฮือ  
C#m 
ฮือ
 
จะช่วย
A 
กันเก็บรักนี้ไ
B 
ว้.. 
 
ให้น
E 
านๆ

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เก็บรักไว้นานๆ


อบอุ่นใจเสมอเมื่อเธอ..ชิดใกล้
เธอไม่เหมือนกับใครต่อใครที่เคยเจอ
คอยถามไถ่ห่วงใยฉันเสมอ
ได้แต่นอนเฝ้าคิดถึงเธอยามห่างไกล

ฉันก็เป็นเหมือนเธอนะที่รัก
อาจจะเป็นเพราะรักเธอมากจนหมดใจ
แม้จะอยู่ไกลกันสักแค่ไหน
แต่ข้างในหัวใจของฉันมีแต่เธอ

โปรดอยู่อย่างนี้ กับฉันอย่าเปลี่ยนใจ
จะอยู่อย่างนี้ตลอดไป ขอสัญญา
ในใจของฉัน ตอนนี้รู้เพียงว่า
ฉันรักเธอ ฉันก็รักเธอ ได้ยินไหม

เก็บรักฉันไว้นานๆ เก็บเอาไว้ในหัวใจ
จับมือฉันเอาไว้ เมื่อเกิดอะไรอย่าปล่อยมือ

จะรักเธอนานๆ ตราบที่ยังมีลมหายใจ
จะจับมือเธอเอาไว้ แม้เกิดอะไรไม่ปลอยมือ

เพราะเราสองคนมีใจให้กัน ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ
จะช่วยกันเก็บรักนี้ไว้ให้นานๆ

( ดนตรี )

โปรดอยู่อย่างนี้ กับฉันอย่าเปลี่ยนใจ
จะอยู่อย่างนี้ตลอดไป ขอสัญญา
ในใจของฉัน ตอนนี้รู้เพียงว่า
ฉันรักเธอ ฉันก็รักเธอ ได้ยินไหม

เก็บรักฉันไว้นานๆ เก็บเอาไว้ในหัวใจ
จับมือฉันเอาไว้ เมื่อเกิดอะไรอย่าปล่อยมือ

จะรักเธอนานๆ ตราบที่ยังมีลมหายใจ
จะจับมือเธอเอาไว้ แม้เกิดอะไรไม่ปลอยมือ

เก็บรักฉันไว้นานๆ เก็บเอาไว้ในหัวใจ
จับมือฉันเอาไว้ เมื่อเกิดอะไรอย่าปล่อยมือ

จะรักเธอนานๆ ตราบที่ยังมีลมหายใจ
จะจับมือเธอเอาไว้ แม้เกิดอะไรไม่ปลอยมือ

เพราะเราสองคนมีใจให้กัน ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ
จะช่วยกันเก็บรักนี้ไว้ให้นานๆ

เพราะเราสองคนมีใจให้กัน ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ
จะช่วยกันเก็บรักนี้ไว้.. ให้นานๆ

มิวสิควิดีโอ เก็บรักไว้นานๆ ยิวเจน

เพลง เก็บรักไว้นานๆ
ศิลปิน : ยิวเจน
เรียบเรียง : ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท
ติดต่องาน : โทร 093-515 3618
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend