คอร์ดเพลง ก็แค่ไม่มีฉัน – วิโอเลต วอเทียร์ (Violette Wautier)

  
Text   

ก็แค่ไม่มีฉัน – วิโอเลต วอเทียร์ (Violette Wautier)


INTRO | Gm | Gm | Fmaj7 | Dm |

 
ทำแบบ
Gm 
นี้ 
 
Fmaj7 
ม่ดี ไม่เอา ไม่
Dm 
ควร 
 
โปรดกลับ
Gm 
ไป ทบทวน ให้
Fmaj7 
เธอ 
 
คิด
Dm 
ดู
 
ทำแบบ
Gm 
นี้ ทุกที ต้อ
Fmaj7 
งการอะ
Dm 
ไร 
 
ตอบแบบ
Gm 
ไหน ถึงถูก ถึ
Fmaj7 
งดี 
 
ถึง
Dm 
พอ

 
* ห
Gm 
ยุดคำถาม 
 
ฉันขอไม่
Fmaj7 
ตอบได้ไหม 
 
 
Gm 
ห่างกันไว้ 
 
ให้ฉันได้
Bb 
มีอากาศหายใจ

 
** โ
F 
ลกคงไม่แตก 
 
แค่เธอไม่
Bb 
มีฉัน 
 
 
Am 
ฟ้าคงไม่แปลก 
 
แค่เราไม่
Bbm7 
พบกัน
F 
ฉันคงไม่เปลี่ยน 
 
ตามที่
Gm 
เธอหวัง 
 
ให้
Am 
โลกยังคงส่วนตัวต่อไปอย่า
Bbm7 
งนั้น

 
เกือบจะ
Gm 
ชู 
 
นิ้วนางให้
Fmaj7 
เธอ 
 
คน
Dm 
ดี 
 
แต่เจอแบ
Gm 
บนี้ ไม่เอา ฉั
Fmaj7 
นพอ 
 
ดี
Dm 
กว่า
 
อยู่กับ
Gm 
เธอ ไม่ไหว คำ
Fmaj7 
ถาม 
 
มาก
Dm 
ไป 
 
จะไป
Gm 
ไหน เมื่อไหร่ กับ
Fmaj7 
ใคร 
 
ไม่
Dm 
บอก

( *, ** )

INSTRU | Fmaj7 | Dm | ( 3 Times )

 
ให้ฉันได้
Bb 
มีอากาศหายใจ

( ** )

OUTRO | Bbm7 |


เนื้อเพลง
ทำแบบนี้ ไม่ดี ไม่เอา ไม่ควร
โปรดกลับไป ทบทวน ให้เธอ คิดดู
ทำแบบนี้ ทุกที ต้องการอะไร
ตอบแบบไหน ถึงถูก ถึงดี ถึงพอ

หยุดคำถาม ฉันขอไม่ตอบได้ไหม
ห่างกันไว้ ให้ฉันได้มีอากาศหายใจ

โลกคงไม่แตก แค่เธอไม่มีฉัน
ฟ้าคงไม่แปลก แค่เราไม่พบกัน
ฉันคงไม่เปลี่ยน ตามที่เธอหวัง
ให้โลกยังคงส่วนตัวต่อไปอย่างนั้น

เกือบจะชู นิ้วนางให้เธอ คนดี
แต่เจอแบบนี้ ไม่เอา ฉันพอ ดีกว่า
อยู่กับเธอ ไม่ไหว คำถาม มากไป
จะไปไหน เมื่อไหร่ กับใคร ไม่บอก

หยุดคำถาม ฉันขอไม่ตอบได้ไหม
ห่างกันไว้ ให้ฉันได้มีอากาศหายใจ

โลกคงไม่แตก แค่เธอไม่มีฉัน
ฟ้าคงไม่แปลก แค่เราไม่พบกัน
ฉันคงไม่เปลี่ยน ตามที่เธอหวัง
ให้โลกยังคงส่วนตัวต่อไปอย่างนั้น

ให้ฉันได้มีอากาศหายใจ

โลกคงไม่แตก แค่เธอไม่มีฉัน
ฟ้าคงไม่แปลก แค่เราไม่พบกัน
ฉันคงไม่เปลี่ยน ตามที่เธอหวัง
ให้โลกยังคงส่วนตัวต่อไปอย่างนั้น
เพลง ก็แค่ไม่มีฉัน
ศิลปิน วิโอเลต วอเทียร์
คำร้อง : วิโอเลต วอเทียร์/ รังสรรค์ ปัญญาใจ/ จักรพันธ์ บุณยะมัต
ทำนอง : วิโอเลต วอเทียร์
เรียบเรียง : วิชญ วัฒนศัพท์ / ณัฐดนัย ชูชาติ
ก็แค่ไม่มีฉัน - วิโอเลต วอเทียร์ (Violette Wautier)
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend