คอร์ดเพลง รักไม่ชัดเจน – จูน ธิติยา

  
Text   

คอร์ดเพลง : รักไม่ชัดเจน จูน ธิติยา

คอร์ดเพลง รักไม่ชัดเจน - จูน ธิติยา

เพลง :

ศิลปิน : จูน ธิติยา

เนื้อร้อง/ทำนอง : ต้น วงบาวบาว

คอร์ดทั้งหมด : D,E,C#m,F#m,Bm,E,A


INTRO | D E | C#m F#m | Bm E | A |

 
ความ
A 
รักในตอนนี้
 
มันไม่
C#m 
พอดีหรือไ
F#m 
ม่ดีพอ
 
ที่
Bm 
เธอให้ฉันรอ 
 
E 
บบไม่มีปลายทาง

A 
คงไม่สมหวัง
C#m 
ดั่งใจฉัน
F#m 
นั้นต้องการ
Bm 
เลยต้องเดินอ้างว้
E 
าง 
 
คนเ
A 
ดียว

 
หรือเธอ
D 
รักไม่จริง
 
หรือที่
C#m 
ทิ้งฉั
F#m 
นไป
 
หรือว่าเ
D 
ธอรักใครไม่เ
E 
ป็น 
 
โฮ..

 
ความรักแบบไม่ชั
D 
ดเจน
 
ฉันเ
E 
ลยต้องมานอนเ
C#m 
สียใจ
 
ที่
F#m 
มอบความรั
Bm 
กไป
 
เธอ
E 
ดันไม่สนใจมั
A 
นเลย
 
หรือ
A7 
ฉันไม่มีเ
D 
งินทอง
 
เธอเ
E 
ลยต้องตัด
C#m 
สินกัน
 
ฉัน
F#m 
เลยต้องจบแบ
Bm 
บนั้น
 
กับความ
E 
รักที่มันไม่ชั
A 
ดเจน

INSTRU | D E | C#m F#m | Bm E | A |
INSTRU | D E | C#m F#m | Bm E | A |

 
หรือเธอ
D 
รักไม่จริง
 
หรือที่
C#m 
ทิ้งฉั
F#m 
นไป
 
หรือว่าเ
D 
ธอรักใครไม่เ
E 
ป็น

 
ความรักแบบไม่ชั
D 
ดเจน
 
ฉันเ
E 
ลยต้องมานอนเ
C#m 
สียใจ
 
ที่
F#m 
มอบความรั
Bm 
กไป
 
เธอ
E 
ดันไม่สนใจมั
A 
นเลย
 
หรือ
A7 
ฉันไม่มีเ
D 
งินทอง
 
เธอเ
E 
ลยต้องตัด
C#m 
สินกัน
 
ฉัน
F#m 
เลยต้องจบพั
Bm 
นนั้น
 
กับความ
E 
รักที่มันไม่ชั
A 
ดเจน

 
ความรักแบบไม่ชั
D 
ดเจน
 
ฉันเ
E 
ลยต้องมานอนเ
C#m 
สียใจ
 
ที่
F#m 
มอบความรั
Bm 
กไป
 
เธอ
E 
ดันไม่สนใจมั
A 
นเลย
 
หรือ
A7 
ฉันไม่มีเ
D 
งินทอง
 
เธอเ
E 
ลยต้องตัด
C#m 
สินกัน
 
ฉัน
F#m 
เลยต้องจบแบ
Bm 
บนั้น
 
กับความ
E 
รักที่มันไม่ชั
A 
ดเจน

INSTRU | D E | C#m F#m | Bm E | A |

 
ฉันเลยต้องจบแบ
Bm 
บนั้น
 
กับความ
E 
รัก.. 
 
ที่มันไม่ชัเ
D 
ดจน
Dm 
 
A 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง รักไม่ชัดเจน


ความรักในตอนนี้
มันไม่พอดีหรือไม่ดีพอ
ที่เธอให้ฉันรอ แบบไม่มีปลายทาง

คงไม่สมหวัง
ดั่งใจฉันนั้นต้องการ
เลยต้องเดินอ้างว้าง คนเดียว

หรือเธอรักไม่จริง
หรือที่ทิ้งฉันไป
หรือว่าเธอรักใครไม่เป็น โฮ..

ความรักแบบไม่ชัดเจน
ฉันเลยต้องมานอนเสียใจ
ที่มอบความรักไป
เธอดันไม่สนใจมันเลย
หรือฉันไม่มีเงินทอง
เธอเลยต้องตัดสินกัน
ฉันเลยต้องจบแบบนั้น
กับความรักที่มันไม่ชัดเจน

( ดนตรี )

หรือเธอรักไม่จริง
หรือที่ทิ้งฉันไป
หรือว่าเธอรักใครไม่เป็น

ความรักแบบไม่ชัดเจน
ฉันเลยต้องมานอนเสียใจ
ที่มอบความรักไป
เธอดันไม่สนใจมันเลย
หรือฉันไม่มีเงินทอง
เธอเลยต้องตัดสินกัน
ฉันเลยต้องจบพันนั้น
กับความรักที่มันไม่ชัดเจน

ความรักแบบไม่ชัดเจน
ฉันเลยต้องมานอนเสียใจ
ที่มอบความรักไป
เธอดันไม่สนใจมันเลย
หรือฉันไม่มีเงินทอง
เธอเลยต้องตัดสินกัน
ฉันเลยต้องจบแบบนั้น
กับความรักที่มันไม่ชัดเจน

( ดนตรี )

ฉันเลยต้องจบแบบนั้น
กับความรัก.. ที่มันไม่ชัเดจน

มิวสิควิดีโอ รักไม่ชัดเจน จูน ธิติยา

เพลง รักไม่ชัดเจน
ศิลปิน : จูน ธิติยา
เรียบเรียง : สุทธิพงษ์ มณีรัตน์

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend