คอร์ดเพลง แค่ (Just So You Know) – MEK JIRAKIT

  
Text   

คอร์ดเพลง : แค่… (Just So You Know) MEK JIRAKIT

คอร์ดเพลง แค่... (Just So You Know) - MEK JIRAKIT

เพลง :

ศิลปิน : MEK JIRAKIT

เนื้อร้อง : SUN St. ,ธันวา เกตุสุวรรณ

คอร์ดทั้งหมด : A,Bm,C,D,Em,F#m,G


INTRO | D Dmaj7 | G | ( 2 Times )

 
รู้ไ
D 
หม 
 
วั
Dmaj7 
นนี้มันทรม
G 
าน
 
มันยากเกินจะทำ
D 
ใจ
 
ให้
Bm 
ลืมเรื่องร
G 
าว 
 
ของเ
A 
รา
 
รู้ไ
D 
หม 
 
วั
Dmaj7 
นนี้ที่เธอจาก
G 
ไป
 
มันทำให้ฉันเสี
F#m 
ยใจ
 
จะเป็นจะ
Bm 
ตายแทบทนไม่ไ
G 
หว
 
รู้บ้างไ
A 
หม

Bm 
  ฉัน
A 
เดินต่อไปไม่ไ
G 
หว
 
  ก็มันไ
E 
ม่รู้จะใช้ชีวิตยังไง
 
  โดย
G 
ที่รู้ว่าวัน
E/G# 
พรุ่งนี้ไม่มีเ
A 
ธอ

 
แค่อ
D 
ยากให้เธอ
Dmaj7 
รับรู้ว่าฉันเ
G 
จ็บ
 
ให้รู้ว่าฉันป
F#m 
วดหัว
Bm 
ใจ
 
จน
G 
ยืนแทบไม่ไ
A 
หว
 
แค่อ
D 
ยากให้เธอเข้
Dmaj7 
าใจที่ฉันเ
G 
ป็น
 
ให้เห็นว่ามันไ
F#m 
ม่ง่าย 
 
 
Bm 
 
ที่จะเ
G 
ดินจากไป 
 
ทั้
A 
งๆ 
 
ที่ยั
D 
งรัก

 
อยาก
D 
ฝืน 
 
ลืมเ
Dmaj7 
รื่องราวที่เค
G 
ยมี
 
ทุกภาพทรงจำ
D 
ดีๆ
 
ที่เราสองค
Bm 
นเคยใช้ร่วม
G 
กันให้หาย
A 
ไป
 
แต่
D 
ฉัน 
 
ไม่
Dmaj7 
รู้ต้องทำเช่น
G 
ไร
 
เพราะภาพเหล่านั้นคอ
F#m 
ยย้ำ 
 
และเตือนหั
Bm 
วใจ
 
ว่าฉันนั้นเค
G 
ยรักเธอแค่ไ
A 
หน

Bm 
  ฉัน
Am 
เดินต่อไปไม่ไ
G 
หว
 
  ก็มันไ
E 
ม่รู้จะใช้ชีวิตยังไง
 
  โดย
G 
ที่รู้ว่าวัน
E/G# 
พรุ่งนี้ไม่มีเ
A 
ธอ

 
แค่อ
D 
ยากให้เธอ
Dmaj7 
รับรู้ว่าฉันเ
G 
จ็บ
 
ให้รู้ว่าฉันป
F#m 
วดหัว
Bm 
ใจ
 
จน
G 
ยืนแทบไม่ไ
A 
หว
 
แค่อ
D 
ยากให้เธอเข้
Dmaj7 
าใจที่ฉันเ
G 
ป็น
 
ให้เห็นว่ามันไ
F#m 
ม่ง่าย 
 
 
Bm 
 
ที่จะเ
G 
ดินจากไป 
 
ทั้
A 
งๆ 
 
ที่ยั
 
งรัก

 
แค่อ
D 
ยากให้เธอ
Dmaj7 
รับรู้ว่าฉันเ
G 
จ็บ
 
เจ็บเหลื
F#m 
อเกิน
Bm 
 
ความร
G 
ักเรา 
 
เธอคงจ
A 
ะลืมไปหมดแล้ว
 
แค่อ
D 
ยากให้เธอ
Dmaj7 
เข้าใจที่ฉันเ
G 
ป็น
 
ให้เห็นว่ามั
F#m 
นไม่ง่าย 
 
 
Bm 
 
ที่จะ
E 
เดินจากไปใ
F#m 
ห้พ้น
 
จาก
G 
คนหนึ่งคนที่ฉั
A 
นยังรัก

OUTRO | D Dmaj7 | G | ( 2 Times ) | D |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง แค่… (Just So You Know)


รู้ไหม วันนี้มันทรมาน
มันยากเกินจะทำใจ
ให้ลืมเรื่องราวของเรา
รู้ไหม วันนี้ที่เธอจากไป
มันทำให้ฉันเสียใจ
จะเป็นจะตายแทบทนไม่ไหว
รู้บ้างไหม

ฉันเดินต่อไปไม่ไหว
ก็มันไม่รู้จะใช้ชีวิตยังไง
โดยที่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ไม่มีเธอ

แค่อยากให้เธอรับรู้ว่าฉันเจ็บ
ให้รู้ว่าฉันปวดหัวใจ
จนยืนแทบไม่ไหว
แค่อยากให้เธอเข้าใจที่ฉันเป็น
ให้เห็นว่ามันไม่ง่าย
ที่จะเดินจากไป ทั้งๆ ที่ยังรัก

อยากฝืน ลืมเรื่องราวที่เคยมี
ทุกภาพทรงจำดีๆ
ที่เราสองคนเคยใช้ร่วมกันให้หายไป
แต่ฉันไม่รู้ต้องทำเช่นไร
เพราะภาพเหล่านั้นคอยย้ำ และเตือนหัวใจ
ว่าฉันนั้นเคยรักเธอแค่ไหน

ฉันเดินต่อไปไม่ไหว
ก็มันไม่รู้จะใช้ชีวิตยังไง
โดยที่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ไม่มีเธอ

แค่อยากให้เธอรับรู้ว่าฉันเจ็บ
ให้รู้ว่าฉันปวดหัวใจ
จนยืนแทบไม่ไหว
แค่อยากให้เธอเข้าใจที่ฉันเป็น
ให้เห็นว่ามันไม่ง่าย
ที่จะเดินจากไป ทั้งๆ ที่ยังรัก

แค่อยากให้เธอรับรู้ว่าฉันเจ็บ
เจ็บเหลือเกิน ความรักเรา
เธอคงจะลืมไปหมดแล้ว
แค่อยากให้เธอเข้าใจที่ฉันเป็น
ให้เห็นว่ามันไม่ง่าย
ที่จะเดินจากไปให้พ้น
จากคนหนึ่งคนที่ฉันยังรัก

มิวสิควิดีโอ แค่… (Just So You Know) MEK JIRAKIT

เพลง แค่… (Just So You Know)
ศิลปิน : MEK JIRAKIT
ทำนอง : SUN St.,
เรียบเรียง : ธันวา เกตุสุวรรณ (HYE)

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend