คอร์ดเพลง ทำไมต้องคิดถึง – นายทีน

  
Text   

คอร์ดเพลง : ทำไมต้องคิดถึง นายทีน

คอร์ดเพลง ทำไมต้องคิดถึง - นายทีน

เพลง :

ศิลปิน : นายทีน

เนื้อร้อง/ทำนอง : ณัฐพงษ์ หยังหลัง(อานัส)

คอร์ดทั้งหมด : A,D,Em,F#m,G


Tune to Eb
INTRO | D7 |
INTRO | D | F#m | Em | A |
INTRO | D | F#m | Em | A | A |

 
รู้ไ
D 
หมเวลาไก
F#m 
ลกัน
 
ใจของ
Em 
ฉันไม่อยู่กับเนื้อกับ
A 
ตัว
 
มันคิดม
D 
าก 
 
หัวใจเลยเต้
F#m 
นรัว
 
กล้า ๆ ก
Em 
ลัว ๆ กลัวเธอจะนอก
A 
ใจ

 
เพราะว่า
D 
ฉันรักเธอคนเดีย
F#m 
วไง
 
จึงไม่อยากให้เธอ
Em 
ไป 
 
ไกลจาก
D 
ฉัน

 
แต่ไ
Em 
ม่รู้ 
 
ว่าคนทา
F#m 
งนั้น
 
จะนึกถึง
G 
กันเหมือน
A 
วันแรกห
D 
ม้าย
 
แต่คนทา
Em 
งนี้ วันไหนๆ  
F#m 
ก็ได้
 
แค่ให้เธ
G 
อใกล้ 
 
ไม่ห่างไปไ
A 
หน

 
ทำไมต้องคิ
D 
ดถึง 
 
ทำไมมัน
F#m 
คิดถึง
 
คิด
Bm 
ถึงคนที่อยู่แส
F#m 
นไกล
 
ก็เพราะหั
G 
วใจ 
 
มันมีแ
F#m 
ต่เธอ
 
มันมีแต่
Em 
เธอเพียงคนเดียวเท่า
A 
นั้น

 
ทำไมต้องคิ
D 
ดถึง 
 
ทำไมมัน
F#m 
คิดถึง
 
คิด
Bm 
ถึงคนที่อยู่แส
F#m 
นไกล
 
ก็เพราะหั
G 
วใจ 
 
มันมีแ
F#m 
ต่เธอ
 
มันมีแต่
Em 
เธอเพียงคนเดียวเท่า
A 
นั้น

INSTRU | D | F#m | Bm | F#m |
INSTRU | G | F#m | Em | A | A |

 
เพราะความห่าง
Em 
ไกล เพราะระยะ
F#m 
ทาง
 
มาคอยกั้นก
G 
ลาง 
 
ไม่ให้เ
A 
ราได้เจอ
D 
กัน
 
แต่ใจดว
Em 
งนี้ ยังซื่อสัตย์ทุกๆ  
F#m 
วัน
 
ต่อให้ไก
G 
ลกัน 
 
แต่ใจยังคงเหมือ
A 
นเดิม

 
ทำไมต้องคิ
D 
ดถึง 
 
ทำไมมัน
F#m 
คิดถึง
 
คิด
Bm 
ถึงคนที่อยู่แส
F#m 
นไกล
 
ก็เพราะหั
G 
วใจ 
 
มันมีแ
F#m 
ต่เธอ
 
มันมีแต่
Em 
เธอเพียงคนเดียวเท่า
A 
นั้น

 
ทำไมต้องคิ
D 
ดถึง 
 
ทำไมมัน
F#m 
คิดถึง
 
คิด
Bm 
ถึงคนที่อยู่แส
F#m 
นไกล
 
ก็เพราะหั
G 
วใจ 
 
มันมีแ
F#m 
ต่เธอ
 
มันมีแต่
Em 
เธอเพียงคนเดียวเท่า
A 
นั้น

INSTRU | D | F#m | Em | A |
INSTRU | D | F#m | Em | A | A |

 
ทำไมต้องคิด
D 
ถึง..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ทำไมต้องคิดถึง


รู้ไหมเวลาไกลกัน
ใจของฉันไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
มันคิดมาก หัวใจเลยเต้นรัว
กล้า ๆ กลัว ๆ กลัวเธอจะนอกใจ

เพราะว่าฉันรักเธอคนเดียวไง
จึงไม่อยากให้เธอไป ไกลจากฉัน

แต่ไม่รู้ ว่าคนทางนั้น
จะนึกถึงกันเหมือนวันแรกหม้าย
แต่คนทางนี้ วันไหนๆ ก็ได้
แค่ให้เธอใกล้ ไม่ห่างไปไหน

ทำไมต้องคิดถึง ทำไมมันคิดถึง
คิดถึงคนที่อยู่แสนไกล
ก็เพราะหัวใจ มันมีแต่เธอ
มันมีแต่เธอเพียงคนเดียวเท่านั้น

ทำไมต้องคิดถึง ทำไมมันคิดถึง
คิดถึงคนที่อยู่แสนไกล
ก็เพราะหัวใจ มันมีแต่เธอ
มันมีแต่เธอเพียงคนเดียวเท่านั้น

( ดนตรี )

เพราะความห่างไกล เพราะระยะทาง
มาคอยกั้นกลาง ไม่ให้เราได้เจอกัน
แต่ใจดวงนี้ ยังซื่อสัตย์ทุกๆ วัน
ต่อให้ไกลกัน แต่ใจยังคงเหมือนเดิม

ทำไมต้องคิดถึง ทำไมมันคิดถึง
คิดถึงคนที่อยู่แสนไกล
ก็เพราะหัวใจ มันมีแต่เธอ
มันมีแต่เธอเพียงคนเดียวเท่านั้น

ทำไมต้องคิดถึง ทำไมมันคิดถึง
คิดถึงคนที่อยู่แสนไกล
ก็เพราะหัวใจ มันมีแต่เธอ
มันมีแต่เธอเพียงคนเดียวเท่านั้น

( ดนตรี )

ทำไมต้องคิดถึง..

มิวสิควิดีโอ ทำไมต้องคิดถึง นายทีน

เพลง ทำไมต้องคิดถึง
ศิลปิน : นายทีน
เรียบเรียง/ดนตรี : พ็อก บิ๊กอายส์
ติดต่องานแสดง – 0994047899
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend