คอร์ดเพลง คนที่ใช่(ไม่ต้องพยายาม) – วงกงหรา

  
Text   

คอร์ดเพลง : คนที่ใช่(ไม่ต้องพยายาม) วงกงหรา

คอร์ดเพลง คนที่ใช่(ไม่ต้องพยายาม) - วงกงหรา

เพลง :

ศิลปิน : วงกงหรา

เนื้อร้อง : พีท โมเดล

คอร์ดทั้งหมด : Am,Bm,C,D,Em,G


INTRO | G | C | Am | Dsus4 D |

G 
ตลอดเวลาที่เรารู้จั
D 
กกัน
 
ฉันไม่เคยจะคิดมอง
Em 
ใคร
 
ฉันไม่เคยจะปันหั
C 
วใจ 
 
ไปให้ใครสักคน
G 
มีแต่เธอผู้เดียวในหั
D 
วใจ
 
รักที่ฉันทุ่มเทใ
Em 
ห้ไป
 
สุดท้
C 
ายก็ไ
D 
ม่เป็นผล

 
แต่
Em 
เขา 
 
ทำไมมันถึงง่า
Bm 
ยจัง
 
ไม่ต้องพย
C 
ายามอะไร 
 
แต่กลับได้ใจเ
D 
ธอ

 
คนไม่
G 
ใช่
 
พยายามแค่
Bm 
ไหนก็ไร้ความ
Em 
หมาย
 
พยายามจะ
D 
รักเธอสักเท่า
C 
ไร

 
แต่สุด
Bm 
ท้าย
 
มันกลับก
Am 
ลายเป็นความน่า
D 
รำคาญ
 
แต่คนที่
G 
ใช่
 
ไม่ต้องพยา
Bm 
ยามอะไร 
 
เล
Em 
ยสักอย่าง
 
กลับ
D 
ได้ใจไปตามต้อ
C 
งการ
 
รู้
Am 
แล้ววันนี้ความ
D 
รักมัน 
 
ถ้าค
C 
นที่ใช่
 
สุดท้
D 
ายก็ไม่ต้องพย
G 
ายาม

INSTRU | Em D | C | Em D | C |
INSTRU | Am C | Bm Em | Am C | D |

 
แต่
Em 
เขา 
 
ทำไมมันถึงง่า
Bm 
ยจัง
 
ไม่ต้องพย
C 
ายามอะไร 
 
แต่กลับได้ใจเ
D 
ธอ

 
คนไม่
G 
ใช่
 
พยายามแค่
Bm 
ไหนก็ไร้ความ
Em 
หมาย
 
พยายามจะ
D 
รักเธอสักเท่า
C 
ไร
 
แต่สุด
Bm 
ท้าย
 
มันกลับก
Am 
ลายเป็นความน่า
D 
รำคาญ
 
แต่คนที่
G 
ใช่
 
ไม่ต้องพยา
Bm 
ยามอะไร 
 
เล
Em 
ยสักอย่าง
 
กลับ
D 
ได้ใจไปตามต้อ
C 
งการ 
 
 
D 
โวว…

 
คนไม่
G 
ใช่
 
พยายามแค่
Bm 
ไหนก็ไร้ความ
Em 
หมาย
 
พยายามจะ
D 
รักเธอสักเท่า
C 
ไร
 
แต่สุด
Bm 
ท้าย
 
มันกลับก
Am 
ลายเป็นความน่า
D 
รำคาญ

 
แต่คนที่
G 
ใช่
 
ไม่ต้องพยา
Bm 
ยามอะไรเล
Em 
ยสักอย่าง
 
กลับ
D 
ได้ใจไปตามต้อ
C 
งการ 
 
 
Bm 
 
รู้
Am 
แล้ววันนี้ความ
D 
รักมัน 
 
ถ้าค
C 
นที่ใช่
 
สุดท้
D 
ายก็ไม่ต้องพ
Em 
ยายาม

 
ไม่ต้อง
Bm 
พยายามอะไร 
 
 
C 
 
Cm 
 
คนที่
D 
ใช่มันไม่ต้องทำอ
Em 
ะไร

คอร์ดกีตาร์ในเพลง คนที่ใช่(ไม่ต้องพยายาม)


ตลอดเวลาที่เรารู้จักกัน
ฉันไม่เคยจะคิดมองใคร
ฉันไม่เคยจะปันหัวใจ ไปให้ใครสักคน
มีแต่เธอผู้เดียวในหัวใจ
รักที่ฉันทุ่มเทให้ไป
สุดท้ายก็ไม่เป็นผล

แต่เขา ทำไมมันถึงง่ายจัง
ไม่ต้องพยายามอะไร แต่กลับได้ใจเธอ

คนไม่ใช่
พยายามแค่ไหนก็ไร้ความหมาย
พยายามจะรักเธอสักเท่าไร

แต่สุดท้าย
มันกลับกลายเป็นความน่ารำคาญ
แต่คนที่ใช่
ไม่ต้องพยายามอะไร เลยสักอย่าง
กลับได้ใจไปตามต้องการ
รู้แล้ววันนี้ความรักมัน ถ้าคนที่ใช่
สุดท้ายก็ไม่ต้องพยายาม

( ดนตรี )

แต่เขา ทำไมมันถึงง่ายจัง
ไม่ต้องพยายามอะไร แต่กลับได้ใจเธอ

คนไม่ใช่
พยายามแค่ไหนก็ไร้ความหมาย
พยายามจะรักเธอสักเท่าไร
แต่สุดท้าย
มันกลับกลายเป็นความน่ารำคาญ
แต่คนที่ใช่
ไม่ต้องพยายามอะไร เลยสักอย่าง
กลับได้ใจไปตามต้องการ โวว…

คนไม่ใช่
พยายามแค่ไหนก็ไร้ความหมาย
พยายามจะรักเธอสักเท่าไร
แต่สุดท้าย
มันกลับกลายเป็นความน่ารำคาญ

แต่คนที่ใช่
ไม่ต้องพยายามอะไรเลยสักอย่าง
กลับได้ใจไปตามต้องการ
รู้แล้ววันนี้ความรักมัน ถ้าคนที่ใช่
สุดท้ายก็ไม่ต้องพยายาม

ไม่ต้องพยายามอะไร
คนที่ใช่มันไม่ต้องทำอะไร

มิวสิควิดีโอ คนที่ใช่(ไม่ต้องพยายาม) วงกงหรา

เพลง คนที่ใช่(ไม่ต้องพยายาม)
ศิลปิน : วงกงหรา
เรียบเรียง: สุวัตร์ วงค์นคร (น้าแคน)
ติดต่องานแสดงวงกงหรา : 082-822-8602
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend