คอร์ดเพลง ได้คุยแต่บ่ได้ฮัก – โจโฟน

  
Text   

คอร์ดเพลง : ได้คุยแต่บ่ได้ฮัก โจโฟน

คอร์ดเพลง ได้คุยแต่บ่ได้ฮัก - โจโฟน

เพลง :

ศิลปิน : โจโฟน

เนื้อร้อง/ทำนอง : กี้ พงษ์ศักดิ์

คอร์ดทั้งหมด : A,Bm,D,Em,F#m,G


Tune to Eb

 
ได้คุยแต่บ่ได้
G 
ฮัก 
 
ฮู้จักแต่บ่ไ
F#m 
ด้ใจ
 
ฮู้แล้วว่าอ้ายควรอยู่หม่อ
Em 
งใด๋
 
แค่คนนอก
A 
ใจ 
 
ของเจ้าแม่
D 
นบ่

INSTRU | D F#m | Bm A | G F#m | Em A | A |

 
อ้
D 
ายคงบ่สำคัญ
 
บ่ได้มีความหมายอิหยังกับใจของ
F#m 
เจ้าดอก
 
แค่
G 
คนเว่ากันซื
A 
อๆ 
 
น้องคงบ่คิ
D 
ดหยัง

 
แต่เจ้า
Bm 
ฮู้บ่ว่าอ้ายนั่นคิดว่าอ้ายนั่นฝันว่า
 
จักมื้อสอ
F#m 
งเฮาสิได้ฮักกัน
 
แต่
G 
มันเป็นแค่ความ
A 
ฝัน 
 
บ่แม่นเรื่อ
D 
งจริง

 
แค่เกิด
Em 
มาได้พบได้พ้อกับเจ้ากะบ่เป็น
F#m 
หยัง
 
เทื่อห
G 
นึ่งเคยเป็นหมู่คุย 
 
ก็ดี
A 
ใจแล้ว

 
ได้คุยแต่บ่ได้
G 
ฮัก 
 
ฮู้จักแต่บ่ไ
F#m 
ด้ใจ
 
ฮู้แล้วว่าอ้ายควรอยู่หม่อ
Em 
งใด๋
 
แค่คนนอก
A 
ใจของเจ้าแม่
D 
นบ่
 
ฮู้อยู่เจ้าบ่คิ
G 
ดหยัง 
 
 
A 
ในหัวใจ
F#m 
เจ้ามีแต่
Bm 
เขา
 
คน
Em 
คุยแก้เหงาคืออ้
A 
ายกะมีหั
D 
วใจ 
 
 
A 

 
แต่เจ้าฮู้
Bm 
บ่ว่าอ้ายนั่นคิดว่าอ้ายนั่นฝันว่า
 
จักมื้อสอง
F#m 
เฮาสิได้ฮักกัน
 
แต่
G 
มันเป็นแค่ความ
A 
ฝัน 
 
บ่แม่นเรื่อ
D 
งจริง

INSTRU | G A | F#m Bm | G A | D |
INSTRU | G A | F#m Bm | Em A | D |

 
แค่เกิด
Em 
มาได้พบได้พ้อกับเจ้ากะบ่เป็น
F#m 
หยัง
 
เทื่อห
G 
นึ่งเคยเป็นหมู่คุย 
 
ก็ดี
A 
ใจแล้ว

 
ได้คุยแต่บ่ได้
G 
ฮัก 
 
ฮู้จักแต่บ่ไ
F#m 
ด้ใจ
 
ฮู้แล้วว่าอ้ายควรอยู่หม่อ
Em 
งใด๋
 
แค่คนนอก
A 
ใจของเจ้าแม่
D 
นบ่
 
ฮู้อยู่เจ้าบ่คิ
G 
ดหยัง 
 
 
A 
ในหัวใจ
F#m 
เจ้ามีแต่
Bm 
เขา
 
คน
Em 
คุยแก้เหงาคืออ้
A 
ายกะมีหั
D 
วใจ

 
ได้คุยแต่บ่ได้
G 
ฮัก 
 
ฮู้จักแต่บ่ไ
F#m 
ด้ใจ
 
ฮู้แล้วว่าอ้ายควรอยู่หม่อ
Em 
งใด๋
 
แค่คนนอก
A 
ใจของเจ้าแม่
D 
นบ่
 
ฮู้อยู่เจ้าบ่คิ
G 
ดหยัง 
 
 
A 
ในหัวใจ
F#m 
เจ้ามีแต่
Bm 
เขา
 
คน
Em 
คุยแก้เหงาคืออ้
A 
ายกะมีหั
D 
วใจ

 
คน
Em 
คุยแก้เหงาคืออ้
A 
าย.. 
 
กะเจ็บคือเก่า..

OUTRO | G | F#m | Em A | D |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ได้คุยแต่บ่ได้ฮัก


ได้คุยแต่บ่ได้ฮัก ฮู้จักแต่บ่ได้ใจ
ฮู้แล้วว่าอ้ายควรอยู่หม่องใด๋
แค่คนนอกใจของเจ้าแม่นบ่

อ้ายคงบ่สำคัญ
บ่ได้มีความหมายอิหยังกับใจของเจ้าดอก
แค่คนเว่ากันซือๆ น้องคงบ่คิดหยัง

แต่เจ้าฮู้บ่ว่าอ้ายนั่นคิดว่าอ้ายนั่นฝันว่า
จักมื้อสองเฮาสิได้ฮักกัน
แต่มันเป็นแค่ความฝันบ่แม่นเรื่องจริง

แค่เกิดมาได้พบได้พ้อกับเจ้ากะบ่เป็นหยัง
เทื่อหนึ่งเคยเป็นหมู่คุยก็ดีใจแล้ว

ได้คุยแต่บ่ได้ฮัก ฮู้จักแต่บ่ได้ใจ
ฮู้แล้วว่าอ้ายควรอยู่หม่องใด๋
แค่คนนอกใจของเจ้าแม่นบ่
ฮู้อยู่เจ้าบ่คิดหยัง
ในหัวใจเจ้ามีแต่เขา
คนคุยแก้เหงาคืออ้ายกะมีหัวใจ

แต่เจ้าฮู้บ่ว่าอ้ายนั่นคิดว่าอ้ายนั่นฝันว่า
จักมื้อสองเฮาสิได้ฮักกัน
แต่มันเป็นแค่ความฝันบ่แม่นเรื่องจริง

แค่เกิดมาได้พบได้พ้อกับเจ้ากะบ่เป็นหยัง
เทื่อหนึ่งเคยเป็นหมู่คุยก็ดีใจแล้ว

ได้คุยแต่บ่ได้ฮัก ฮู้จักแต่บ่ได้ใจ
ฮู้แล้วว่าอ้ายควรอยู่หม่องใด๋
แค่คนนอกใจของเจ้าแม่นบ่
ฮู้อยู่เจ้าบ่คิดหยัง
ในหัวใจเจ้ามีแต่เขา
คนคุยแก้เหงาคืออ้ายกะมีหัวใจ

ได้คุยแต่บ่ได้ฮัก ฮู้จักแต่บ่ได้ใจ
ฮู้แล้วว่าอ้ายควรอยู่หม่องใด๋
แค่คนนอกใจของเจ้าแม่นบ่
ฮู้อยู่เจ้าบ่คิดหยัง
ในหัวใจเจ้ามีแต่เขา
คนคุยแก้เหงาคืออ้ายกะมีหัวใจ

คนคุยแก้เหงาคืออ้าย กะเจ็บคือเก่า..

มิวสิควิดีโอ ได้คุยแต่บ่ได้ฮัก โจโฟน

เพลง ได้คุยแต่บ่ได้ฮัก
ศิลปิน : โจโฟน
เรียบเรียง – อั๋น หมาหลง
ติดต่องาน 092-9732361
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend