คอร์ดเพลง นะจ๊ะ – นายหนูเนือย

  
Text   

คอร์ดเพลง : นะจ๊ะ นายหนูเนือย

คอร์ดเพลง นะจ๊ะ - นายหนูเนือย

ศิลปิน : นายหนูเนือย

เนื้อร้อง : หนังศักดิ์ เสรีศิลป์

คอร์ดทั้งหมด : Am,C,D,Em,G


INTRO | G D | Em | C D | G |

 
นายกเมืองไ
G 
ทยพูดมาได้
D 
ไงคำว่า 
 
Em 
ะจ๊ะ
 
คนจนจะตายอยู่แล้ว
C 
นะ
 
คำว่า นะ
D 
จ๊ะ 
 
พูดมาทำ
G 
ไม
 
เรื่องของโควิด เรื่องเศรษ
Em 
ฐกิจ 
 
ไม่คิดแ
Am 
ก้ไข
 
ตีหนึ่งยัง
D 
สั่ง 
 
ล็อกดาวน์เมืองไ
G 
ทย
 
นี่มันอ
Am 
ะไร 
 
นะ
D 
จ๊ะ

 
โควิดรอบแ
G 
รก 
 
เขาเรียกว่าไ
D 
ทย
Em 
ชนะ
 
รอบที่สองนะ
C 
จ๊ะ 
 
เรียกหมอช
D 
นะ 
 
จำกันได้ไ
G 
หม
 
พอรอบที่
Em 
สาม 
 
เริ่มหา
E7 
ยนะแล้
Am 
วไง
 
ถ้ารอบ
D 
นี้ยังแก้ไม่
G 
ได้ 
 
มรณะ
D 
ไปดีก
G 
ว่า

 
ถ้าผมไม่
Am 
ทำแล้วใครจะ
D 
ทำ 
 
ปัด
Em 
โธ่
 
ผมไม่อยากจะโม
C 
โห 
 
เป็นข่าวใหญ่
D 
โต 
 
นะ
G 
จ๊ะ
 
เอาเรือดำ
Em 
น้ำ 
 
เอาไปจำ
E7 
นำแจกเงินเยีย
Am 
วยา
 
ซื้อวัค
D 
ซีน 
 
แอสตร้าเซเน
G 
ก้า
 
ไฟเซอร์เอ
Am 
ามา 
 
ได้ตั้งมากม
D 
าย

 
120  
G 
วัน 
 
ที่ท่าประก
D 
าศ 
 
จะเปิดประ
Em 
เทศ
 
ฟังดูแล้วน่าสมเ
C 
พช 
 
จะเปิดประเ
D 
ทศได้ไงล
G 
ะจ๊ะ
 
โควิดลุก
Em 
ลาม 
 
ผมอยากจะ
E7 
ถาม 
 
ว่าใครจ
Am 
ะมา
 
กักตัวอยู่บ้
D 
าน 
 
นอนกินม
G 
าม่า
 
รอเงินเยียว
D 
ยา 
 
ชาติหน้าตอ
G 
นบ่ายๆ

INSTRU | G D | Em | C D | G |
INSTRU | Em E7 | Am D | G D | G |

 
ถ้าผมไม่
Am 
ทำแล้วใครจะ
D 
ทำ 
 
ปัด
Em 
โธ่
 
ผมไม่อยากจะโม
C 
โห 
 
เป็นข่าวใหญ่
D 
โต 
 
นะ
G 
จ๊ะ
 
เอาเรือดำ
Em 
น้ำ 
 
เอาไปจำ
E7 
นำแจกเงินเยีย
Am 
วยา
 
ซื้อวัค
D 
ซีน 
 
แอสตร้าเซเน
G 
ก้า
 
ไฟเซอร์เอ
Am 
ามา 
 
ได้ตั้งมากม
D 
าย

 
120  
G 
วัน 
 
ที่ท่าประก
D 
าศ 
 
จะเปิดประ
Em 
เทศ
 
ฟังดูแล้วน่าสมเ
C 
พช 
 
จะเปิดประเ
D 
ทศได้ไงล
G 
ะจ๊ะ
 
โควิดลุก
Em 
ลาม 
 
ผมอยากจะ
E7 
ถาม 
 
ว่าใครจ
Am 
ะมา
 
กักตัวอยู่บ้
D 
าน 
 
นอนกินม
G 
าม่า
 
รอเงินเยียว
D 
ยา 
 
ชาติหน้าตอ
G 
นบ่ายๆ

OUTRO | G D | Em | C D | G |
OUTRO ( นะจ๊ะ ท่านนายก.. ปัดโธ่.. )

คอร์ดกีตาร์ในเพลง นะจ๊ะ


นายกเมืองไทยพูดมาได้ไงคำว่า นะจ๊ะ
คนจนจะตายอยู่แล้วนะ คำว่า นะจ๊ะ พูดมาทำไม
เรื่องของโควิด เรื่องเศรษฐกิจ ไม่คิดแก้ไข
ตีหนึ่งยังสั่งล็อกดาวน์เมืองไทย นี่มันอะไรนะจ๊ะ

โควิดรอบแรก เขาเรียกว่าไทยชนะ
รอบที่สองนะจ๊ะเรียกหมอชนะ จำกันได้ไหม
พอรอบที่สามเริ่มหายนะแล้วไง
ถ้ารอบนี้ยังแก้ไม่ได้ มรณะ ไปดีกว่า

ถ้าผมไม่ทำแล้วใครจะทำ ปัดโธ่
ผมไม่อยากจะโมโห เป็นข่าวใหญ่โต นะจ๊ะ
เอาเรือดำน้ำ เอาไปจำนำแจกเงินเยียวยา
ซื้อวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า
ไฟเซอร์เอามาได้ตั้งมากมาย

120 วันที่ท่าประกาศจะเปิดประเทศ
ฟังดูแล้วน่าสมเพช จะเปิดประเทศได้ยังไงละจ๊ะ
โควิดลุกลาม ผมอยากจะถามว่าใครจะมา
กักตัวอยู่บ้านนอนกินมาม่า
รอเงินเยียวยาชาติหน้าตอนบ่ายๆ

ถ้าผมไม่ทำแล้วใครจะทำ ปัดโธ่
ผมไม่อยากจะโมโห เป็นข่าวใหญ่โต นะจ๊ะ
เอาเรือดำน้ำ เอาไปจำนำแจกเงินเยียวยา
ซื้อวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า ไฟเซอร์เอามาตั้งมากมาย

120 วันที่ท่าประกาศจะเปิดประเทศ
ฟังดูแล้วน่าสมเพช จะเปิดประเทศได้ไงละจ๊ะ
โควิดลุกลาม ผมอยากจะถามว่าใครจะมา
กักตัวอยู่บ้านนอนกินมาม่า
รอเงินเยียวยาชาติหน้าตอนบ่ายๆ

นะจ๊ะ ท่านนายก
ปัดโธ่

มิวสิควิดีโอเพลง นะจ๊ะ นายหนูเนือย

เพลง นะจ๊ะ
ศิลปิน นายหนูเนือย
เรียบเรียง ธราดล แก้วคชชา
ติดต่อหนังตะลุงโทร 081 – 6093729
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend