คอร์ดเพลง ฉันยังไม่ลืม – Bie The Ska (บี้ เดอะสกา)

  
Text   

คอร์ดเพลง : ฉันยังไม่ลืม Bie The Ska (บี้ เดอะสกา)

คอร์ดเพลง ฉันยังไม่ลืม - Bie The Ska (บี้ เดอะสกา)

เพลง :

ศิลปิน : Bie The Ska (บี้ เดอะสกา)

เนื้อร้อง/ทำนอง : บี้ เดอะสกา

คอร์ดทั้งหมด : A,Bm7,C#m,D,E,F#m


INTRO | A | C#m | Bm7 | E |

 
ปลอบ
A 
ใจตัวเอง
 
เดี๋ยว
C#m 
มันก็ผ่า
F#m 
นไป 
 
 
E 
 
หลอ
Bm7 
กใจตัวเองว่าฉันนั้นยังไ
E 
หว
 
ก็
C#m 
โกรธตัวเองวันนั้นที่ฉันทำ
F#m 
เธอเสียใจ
 
จนเธอหา
Bm7 
ยไป 
 
จะมาขอโทษมันก็สา
E 
ยไป

 
พอจะ
F#m 
มีดวงดาวดวงไหน
 
ที่ขอ
C#m 
เธอกลับมาได้ไหม
 
ใจมันยังอ
Bm7 
ยากกลับไปตรงที่ฉันเคยรั
E 
กเธอ

 
และฉันยังไม่
A 
ลืมเธอคนเดิมค
C#m 
นนี้
 
ขอแค่มี
F#m 
เธอแค่อยาก Return จากตร
E 
งนี้
 
จะเป็นไปได้ไห
D 
มเธอ
 
อยากจะ
C#m 
ขอโทษเธออี
F#m 
กที
 
ถ้ามัน
Bm7 
ย้อนเวลากลับไปก็ค
E 
งดี
 
รอเธอตรงนี้แม้จะอยู่ที่เดิม
 

INSTRU | A | C#m | Bm7 | E |

 
พอจะ
F#m 
มีดวงดาวดวงไหน
 
ที่ขอ
C#m 
เธอกลับมาได้ไหม
 
ใจมันยังอ
Bm7 
ยากกลับไปตรงที่ฉันเคยรั
E 
กเธอ

 
และฉันยังไม่
A 
ลืมเธอคนเดิมค
C#m 
นนี้
 
ขอแค่มี
F#m 
เธอแค่อยาก Return จากตร
E 
งนี้
 
จะเป็นไปได้ไห
D 
มเธอ
 
อยากจะ
C#m 
ขอโทษเธออี
F#m 
กที
 
ถ้ามัน
Bm7 
ย้อนเวลากลับไปก็ค
E 
งดี
 
รอเธอตรงนี้แม้จะอยู่ที่เดิม
 

INSTRU | A | C#m | Bm7 | E |

 
ถ้ามันย้อน
Bm7 
วลาให้ฉันกลับไป
 
ฉันจะไม่ให้
C#m 
เธอต้องมาเสีย
F# 
ใจ
 
ฉันทำผิดไป
Bm7 
แล้วที่ทำลงไป 
 
ฉันขอโ
E 
ทษ

 
และฉันยังไม่
A 
ลืมเธอคนเดิมค
C#m 
นนี้
 
ขอแค่มี
F#m 
เธอแค่อยาก Return จากตร
E 
งนี้
 
จะเป็นไปได้ไห
D 
มเธอ
 
อยากจะ
C#m 
ขอโทษเธออี
F#m 
กที
 
ถ้ามัน
Bm7 
ย้อนเวลากลับไปก็ค
E 
งดี

 
และฉันยังไม่
A 
ลืมเธอคนเดิมค
C#m 
นนี้
 
ขอแค่มี
F#m 
เธอแค่อยาก Return จากตร
E 
งนี้
 
จะเป็นไปได้ไห
D 
มเธอ
 
อยากจะ
C#m 
ขอโทษเธออี
F#m 
กที
 
ถ้ามัน
Bm7 
ย้อนเวลากลับไปก็ค
E 
งดี
 
รอเธอตรงนี้แม้จะอยู่
A 
ที่เดิม…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ฉันยังไม่ลืม


ปลอบใจตัวเอง เดี๋ยวมันก็ผ่านไป
หลอกใจตัวเองว่าฉันนั้นยังไหว
ก็โกรธตัวเองวันนั้นที่ฉันทำเธอเสียใจ
จนเธอหายไปจะมาขอโทษมันก็สายไป

พอจะมีดวงดาวดวงไหนที่ขอเธอกลับมาได้ไหม
ใจมันยังอยากกลับไปตรงที่ฉันเคยรักเธอ

และฉันยังไม่ลืมเธอคนเดิมคนนี้
ขอแค่มีเธอแค่อยาก Return จากตรงนี้
จะเป็นไปได้ไหมเธอ อยากจะขอโทษเธออีกที
ถ้ามันย้อนเวลากลับไปก็คงดี
รอเธอตรงนี้แม้จะอยู่ที่เดิม

พอจะมีดวงดาวดวงไหนที่ขอเธอกลับมาได้ไหม
ใจมันยังอยากกลับไปตรงที่ฉันเคยรักเธอ

และฉันยังไม่ลืมเธอคนเดิมคนนี้
ขอแค่มีเธอแค่อยาก Return จากตรงนี้
จะเป็นไปได้ไหมเธอ อยากจะขอโทษเธออีกที
ถ้ามันย้อนเวลากลับไปก็คงดี
รอเธอตรงนี้แม้จะอยู่ที่เดิม

ถ้ามันย้อนเวลาให้ฉันกลับไป
ฉันจะไม่ให้เธอต้องมาเสียใจ
ฉันทำผิดไปแล้วที่ทำลงไป
ฉันขอโทษ

และฉันยังไม่ลืมเธอคนเดิมคนนี้
ขอแค่มีเธอแค่อยาก Return จากตรงนี้
จะเป็นไปได้ไหมเธอ อยากจะขอโทษเธออีกที
ถ้ามันย้อนเวลากลับไปก็คงดี

และฉันยังไม่ลืมเธอคนเดิมคนนี้
ขอแค่มีเธอแค่อยาก Return จากตรงนี้
จะเป็นไปได้ไหมเธอ อยากจะขอโทษเธออีกที
ถ้ามันย้อนเวลากลับไปก็คงดี
รอเธอตรงนี้แม้จะอยู่ที่เดิม

มิวสิควิดีโอ ฉันยังไม่ลืม Bie The Ska (บี้ เดอะสกา)

เพลง ฉันยังไม่ลืม
ศิลปิน : Bie The Ska (บี้ เดอะสกา)

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend